Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

О. Ю. Калініна бухгалтерський облік у б
7.03 Mb.
НазваО. Ю. Калініна бухгалтерський облік у б
Сторінка28/46
Дата конвертації29.03.2013
Розмір7.03 Mb.
ТипДокументы
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   46
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

КБ «Аркада» провів емісію акцій номінальною вартістю 15 грн і загальною кількістю 500 тис. штук. Із загальної кількості емітованих акцій 80 тис. були реалізовані по ціні 12 грн за одну акцію.

Визначте розмір статутного фонду та емісійного доходу банку від емісії акцій.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 2

Валові доходи комерційного банку за звітний рік становили 45 млн грн, а валові витрати — 37 млн грн. Податок на прибуток — 25 %. Відрахування до резервного фонду встановлені загальними зборами акціонерів у розмірі 4 %, а законодавством України — в розмірі 5 %.

Визначте розмір відрахувань до резервного фонду комерційного банку.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 3

Підприємство 5 червня уклало депозитну угоду з банком на суму 26

  1. грн строком до 8 вересня з умовою нарахування 16 % річних. Визначте суму, виплачену власникові коштів після закінчення терміну дії депозитної угоди, враховуючи, що з 26 червня відсоткову ставку було збільшено на 2 %, а з 1 серпня — зменшено на 1 %. Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 4

Громадянин вніс на депозитний рахунок у банку 4000 грн строком на 3 роки під 18 % за умови нарахування складних відсотків. Нарахування відсотків здійснюється щомісячно, а їх виплата — один раз на рік. Визначте розмір відсотків і загальної суми, сплаченої громадянину після закінчення терміну дії депозитної угоди. Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 5

Банк приймає авансові вклади строком на 4 місяці під 16 % річних зі сплатою відсотків при укладанні угоди. 1 квітня банк залучив від клієнта кошти на депозит у розмірі 50 000 грн. Відповідно до умов угоди, у випадку дострокового вилучення, банк сплачує клієнту відсотки з розрахунка

  1. % річних.

Визначте:

а) суму відсотків, сплачених авансом клієнту;

б) суму, яку банк сплатить вкладнику, якщо 16 червня вкладник достроково вилучив депозит.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 6

АКБ «Феміда» виконує операції із залучення грошових коштів підприємств та населення до вкладів. На 1 лютого залишки коштів на депозитних рахунках підприємств становили 500 тис. грн, а на рахунках громадян — 700 тис. грн 2 квітня обороти за надходженнями на депозитні рахунки становили 100 тис. грн, а за видатками — 300 тис. грн. Цього самого дня закінчився строк депозитної угоди на 100 тис. грн, і валюту депозиту разом з нарахованими відсотками, що становили 10 тис. грн, було перераховано через кореспондентський рахунок банку на поточний рахунок підприємства.

Визначте розмір депозитів, які можуть бути використані банком як ресурси.

Назвіть напрями використання банківських ресурсів.

Поясніть, які ресурси і в якому випадку вигідніші для банку.

Завдання 7

КБ « Лада» протягом дня здійснив такі касові операції:

а) одержано з коррахунка на поповнення каси — 10 000 грн,

б) внесено засновниками в статутний фонд — 1 000 000 грн,

в) повернено невикористані підзвітні суми — 800 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Завдання 8

Доходи банку «Ліга» за звітний рік становили 1 000 000 тис. грн, витрати — 600 000 тис. грн. Відрахування до резервного фонду здійснено в мінімально допустимому розмірі. Частка прибутку, направлена на сплату дивідендів, затверджена зборами акціонерів на рівні 40 %. Визначте розмір нерозподіленого прибутку. Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 9

Нижче наведено таку інформацію, тис. грн:

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ 1

ЗМІСТ 2

ВСТУП 2

ТЕМА 1 3

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ 3

1.Сутність банківської системи України 3

2.Порядок створення і ліцензування комерційного банку 5

1)актуальність; 7

2)надійність; 7

3)ефективність. 7

1.Характеристика аналітичного обліку 8

Формування номера аналітичного рахунка 8

2.Загальна характеристика синтетичного обліку 9

9

ТЕМА 2 9

ПЛАН РАХУНКІВ І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 9

1.Об’єкти бухгалтерського ОБЛІКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 9

2.План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України та основні принципи його побудови 11

3.Основні види фінансової звітності комерційних банків 14

3.1.Методика складання Балансу комерційних банків 14

3.2.Методика складання Звіту про фінансові результати 15

3.3.Методика складання Звіту про рух грошових коштів 17

3.4.Допоміжна фінансова звітність 18

ТЕМА 3 19

ОБЛІК РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 19

1.ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КАСОВОЇ РОБОТИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 19

2.Касові операції у прибуткових касах 20

3.ОСНОВИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ВИДАТКОВИХ КАС 20

4.ІНКАСАЦІЯ ГРОШОВОЇ ВИРУЧКИ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 21

5.Зберігання та облік цінностей І ДОКУМЕНТІВ У ГРОШОВИХ СХОВИЩАХ БАНКУ 22

6.Синтетичний облік касових операцій ТА ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 23

ОБЛІК ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 26

1.Визначення пасивних операцій банку, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 26

2.Облік депозитних операцій 29

3.Облік довірчих операцій 31

ОБЛІК АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 31

1.ПОНЯТТЯ ПРО БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ 31

2.Загальні принципи бухгалтерського ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 35

2.4. Облік документарного акредитива 42

ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 50

1.Сутність валютних операцій комерційного банку 50

2.Принципи ведення банками рахунків КЛІЄНТІВ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 52

3.Неторговельні операції з валютними цінностями 54

4.Облік безготівкових міжнародних розрахунків 64

5.Облік експортно-імпортних операцій клієнтів 65

6.ІНШІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ 70

ОБЛІК СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 74

1.ПОНЯТТЯ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 74

2.Система рахунків для обліку операцій З ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ 75

ОБЛІК ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 80

1.Види ПОДАТКІВ, ЯКІ СПЛАЧУЮТЬ КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ 80

2.Облік податку на прибуток банків 81

3.Облік податку на додану вартість 82

4.Облік місцевих податків і зборів 83

5.Звітність з основних видів податків, зборів та внесків 84

ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 85

1.Об’єкти обліку В СКЛАДІ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ 85

2.Правила обліку доходів і витрат 86

3.Облік доходів і витрат банку 87

4. Облік фінансового результату і розподілу прибутку 90

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 93

Перелік тем рефератів (для домашньої письмової контрольної роботи студентів заочної форми навчання) 93

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 95

Завдання 1 95

Завдання 2 95

Завдання 3 95

Завдання 4 95

Завдання 5 95

Завдання 6 95

Завдання 7 95

Завдання 8 95

Завдання 9 95

Завдання 10 96

Завдання 12 96

Завдання 13 96

Завдання 14 96

Завдання 15 96

Завдання 16 96

Завдання 17 96

Завдання 18 96

Завдання 19 96

Завдання 20 96

Завдання 21 96

Завдання 22 97

Завдання 23 97

Завдання 24 97

Завдання 25 97

Завдання 26 97

Завдання 27 97

Завдання 28 97

Завдання 29 97

Завдання 30 97

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ словник 154

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 160

Законодавчі акти та нормативні документи НБУ: 162

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ 163


Визначте:

а) суму відсотків за кредит;

б) загальний розмір боргу клієнта перед банком:

в) зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 10

КБ «Фокус» протягом дня здійснив такі касові операції:

а) видано аванс працівникові комерційного банку Антипову Л. В. на придбання канцтоварів — 1000 грн;

б) видано короткострокову позику — 5550 грн;

в) видано готівку за чеком — 800 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями. Завдання 11

Нижче наведено таку інформацію, тис. грн:


1800

5

20
Сума довгострокового кредиту Термін позички, років Річна відсоткова ставка Визначте:

а) величину відсотків за кредит;

б) загальну суму боргу клієнта перед банком Зробіть відповідні бухгалтерські проведення

Завдання 12

Банк «Кредит» надав пану Солопчуку В. В. споживчий кредит на суму 34 000 грн строком на 2 роки під 18 % річних з умовою щоквартального погашення основної суми боргу та відсотків за позикою.

Визначте розмір щоквартальних погашень і загальну суму, сплачену позичальником банку.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 13

Згідно з умовами кредитного договору, укладеного з паном Варламо- вим Д. Ю., ставка простих відсотків у першому місяці користування кредитом становила 15 % річних, а в кожному наступному місяці зростала на 10 %.

Визначте суму відсотків за кредит 500 тис. грн строком на 9 місяців. Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 14

Нижче наведено таку інформацію, тис. грн:


900

10.11

29.09
Сума переказного векселя Термін погашення векселя Дата обліку векселя в банку Зробіть відповідні бухгалтерські проведення

Завдання 15

Зареєстрований статутний фонд КБ «Каміон» з 900 000 акцій номіналом 80 грн. Сплачена акціонерами сума за цим фондом становить 6 000

  1. грн. Зробіть бухгалтерські проведення.
Завдання 16

Зробіть бухгалтерські записи за операціями та вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснені бухгалтерські записи:

  • банк залучив кошти на депозитний рахунок у сумі 1 800 000 грн під 19 % річних строком на один місяць; 31.11 були зроблені відповідні відсоткові сплати.

Завдання 17

Внесені акціонерами грошові кошти для формування зареєстрованого статутного капіталу банку «Кредит» у сумі — 65 000 грн, з них 4500 грн — готівкою.

Зробіть бухгалтерські записи за операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснені бухгалтерські записи.

Завдання 18

КБ «Фокус» протягом дня здійснив такі касові операції:

а) сплачено за грошовими чеками заводу «Кристал» (п/рах. 260033308) — 35 000 грн;

б) видано готівку Фаменку С. А. на господарські потреби — 250 грн;

в) прийнято в касу надлишок невикористаної підзвітної суми — 320 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські записи.

Завдання 19

У КБ «Факт» надійшла готівка

а) від ВАТ «Світ» (поточний рахунок 26008000044) виручка від реалізації — 6800 грн;

б) внески засновників для формування статутного капіталу — 10 000 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські записи.

Завдання 20

Нижче наведено таку інформацію:

а) зараховано на поточний рахунок клієнта торговельну виручку;

б) видано клієнту готівку на виплату заробітної плати;

в) видано з каси заробітну плату працівникам банку.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські

записи.

Завдання 21

Нижче наведено таку інформацію:

а) нараховано відсотки за депозитним вкладом, залученим від фізичної особи;

б) видано короткостроковий кредит клієнту банку на поточні потреби:

в) нараховано відсотки за короткостроковим кредитом у поточну діяльність, який наданий клієнту банку.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські записи.

Завдання 22

Нижче наведено таку інформацію:

а) оголошений статутний фонд банку з 1 000 000 акцій номіналом 5 грн;

б) отримано внесків за цим фондом 300 000 грн.

Зробіть бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Вкажіть первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські записи.

Завдання 23

Банк реалізував 1000 акцій власної емісії за ціною 20 грн за одну акцію. В обліку акції враховувались в портфелі банку на продаж за ціною 18 грн за одну акцію.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 24

Зареєстрований статутний фонд КБ «Кредит» з 600 000 акцій номіналом 10 грн. Сплачена акціонерами сума за цим фондом становить 5 000 000 грн.

Зробіть бухгалтерські проведення.

Завдання 25

Банк реалізував 2000 акцій власної емісії 20 грн за одну акцію. В обліку акції враховувались у портфелі банку на продаж за ціною 25 грн за одну акцію.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення і відобразіть у них економічний зміст господарської операції.

Завдання 26

Банк продав 3000 акцій за ціною 16 грн за одну акцію. В обліку акції враховувались у портфелі банку на продаж за ціною 15 грн за одну акцію.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення і відобразіть у них економічний зміст господарської операції.

Завдання 27

АКБ «Факт» виконує заявку клієнта на придбання 50 000 дол. США шляхом зарахування суми на його поточний рахунок за рахунок ліміту власної валютної позиції. Офіційний курс — 4,86. Курс угоди — 4,9. Комісійна винагорода банку — 0,3 %.

Відобразіть зміст здійсненої операції через потрібні бухгалтерські записи, що відповідають механізму розрахунків між обслуговуючим банком

і клієнтом.

Завдання 28

ПП «Ранет» до каси банку здано виручку в іноземній валюті для зарахування на поточний валютний рахунок:

  • доларів США — 800;

  • Євро — 300.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення.

Завдання 29

Доходи банку «Форма» за звітний рік становили 600 000 тис. грн, витрати — 400 000 тис. грн. Відрахування до резервного фонду здійснено у мінімально допустимому розмірі. Інші відрахування до капіталу становили 50 тис. грн. Частка прибутку, направлена на сплату дивідендів, затверджена зборами акціонерів на рівні 30 %.

Визначте розмір нерозподіленого прибутку.

Зробіть відповідні бухгалтерські проведення

Завдання 30

АБ «Надія» 1 лютого надав гарантію ВАТ «Ерго» в сумі 300 000 грн, строк дії якої становить 2 міс. 18 березня клієнт скористається гарантією, що надана банком.

Відобразіть операції в бухгалтерських проведеннях.НОРМАТИВНА ЛІТЕРАТУРА
ЗАКОН УКРАЇНИ Про банки і банківську діяльність

Із змінами і доповненнями, внесеними

Законами України від 20 вересня 2001 року № 2740-Ш, від 28 листопада 2002 року № 249-ІУ, від 6 лютого 2003 року № 485-ІУ, від 22 травня 2003 року № 835-ІУ, від 5 червня 2003 року № 914-ІУ

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   46

Схожі:

О. Ю. Калініна бухгалтерський облік у б iconБухгалтерсЬкий облік в галузях народного господарства
Розроблено у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

О. Ю. Калініна бухгалтерський облік у б icon1 Базові принципи та методологічні засади бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. Претенденти на вступ до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 09. „Бухгалтерський облік, аналіз...

О. Ю. Калініна бухгалтерський облік у б iconОпорний конспект лекцій з дисципліни “ Бухгалтерський облік в галузях народного господарства” для студентів спеціальності “Облік І аудит” всіх форм навчання Укладач: ст викладач Д. В. Бондаренко
Бухгалтерський облік в сільському господарстві ведеться за єдиними з іншими галузями народного господарства принципами з застосуванням...

О. Ю. Калініна бухгалтерський облік у б iconБухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період непу)
Підхід до ролі бухгалтерського обліку в економіці країни базувався на ленінських положеннях про облік І контроль

О. Ю. Калініна бухгалтерський облік у б iconКафедра обліку та аудиту
Бухгалтерський облік” та “Облік І аудит”. Із 2009 року завідувачем кафедри працює Заслужений економіст України, академік Міжнародної...

О. Ю. Калініна бухгалтерський облік у б iconСпеціальність облік І аудит
України. Підприємства гостро потребують фахівців, які повинні вести бухгалтерський І податковий облік, внутрішній аудит, здатні робити...

О. Ю. Калініна бухгалтерський облік у б iconБухгалтерський облік І контроль виробничого споживання оборотних активів: організація та методика

О. Ю. Калініна бухгалтерський облік у б iconПрограма
Бухгалтерський облік”, 03050801 «Фінанси І кредит», 03050401 «Економіка підприємства»

О. Ю. Калініна бухгалтерський облік у б iconПрограма
Бухгалтерський облік”, 03050801 «Фінанси І кредит», 03050401 «Економіка підприємства»

О. Ю. Калініна бухгалтерський облік у б iconДніпропетровськ
Харакоз Л. В., Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка