Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11 (видавничо-торгова фірма «Перун», 2005, 2006)
197.66 Kb.
НазваВідповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11 (видавничо-торгова фірма «Перун», 2005, 2006)
Дата конвертації30.03.2013
Розмір197.66 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Практична робота №1,№2 «Аналіз тематичних карт (часових поясів, будови земної кори) з метою виявлення основних географічних зако
Тихий океан – найбільший океан Землі. Загальні відомості. Географічне положення. Історія дослідження. Особливості будови дна оке
Населення, його расовий склад та розміщення. Походження та формування сучасного населення Південної Америки. Політична карта.
Природні багатства Антарктиди, проблеми їх використання.
Практична робота №10 «Складання комплексної характеристики однієї з річок материка (за типовим планом)».
Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон Євразії.
«Географія материків і океанів» 7 клас

(відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Географія. Економіка. 6-11 (видавничо-торгова фірма «Перун», 2005, 2006)

п\пТЕМА УРОКУ

Клас\

дата

Клас\

дата

Клас\

дата

Примітка*

7 А

7 Б

7 В

1.

Вступ. Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Тематичні карти і робота з ними. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень.

2.

Основні географічні закономірності

3.

Класифікація карт за охопленням території, змістом і за призначенням. Практична робота №1,№2 «Аналіз тематичних карт (часових поясів, будови земної кори) з метою виявлення основних географічних закономірностей».

4.

Практична робота №3 «Аналіз тематичних карт (кліматичних поясів і областей,) з метою виявлення основних географічних закономірностей».

5.

Практична робота №4 «Аналіз тематичних карт (географічних поясів і природних зон) з метою виявлення основних географічних закономірностей».

Розділ І Океани

6.

Тихий океан – найбільший океан Землі. Загальні відомості. Географічне положення. Історія дослідження. Особливості будови дна океану. Кліматичні пояси і типи клімату. Течії. Органічний світ і закономірності його поширення. Багатства Тихого океану. Практична робота №5 «Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану». (протягом вивчення теми)

8.

Океанія. Особливості фізико-географічного положення. Острови, їх походження. Заселення Океанії. Сучасне населення і країни в Океанії. Проблема забруднення вод Тихого океану. Екологічні проблеми Океанії.

9.

Атлантичний океан. Загальні відомості. Особливості географічного положення та кордони океану. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Атлантичного і Тихого океанів. Дослідження Атлантичного океану. Будова та рельєф дна.

10.

Кліматичні пояси, типи клімату. Водні маси. Органічний світ. Природні багатства океану. Проблема забруднення вод.

11.

Індійський океан. Загальні відомості. Особливості географічного положення. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Індійського і Тихого океанів. Дослідження Індійського океану. Рельєф дна. Особливості природи океану: високі температура і солоність вод, система морських течій.

12.

Своєрідність органічного світу Індійського океану. Природні багатства. Вплив океану на природу материка в прибережній частині. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану.

13.

Північний Льодовитий океан – найменший океан на Землі. Загальні відомості. Географічне положення. Дослідження океану та Арктики в цілому. Особливості рельєфу дна. Клімат океану в зв’язку із розташуванням океану у високих широтах. Течії. Льодовий режим. Своєрідність органічного світу. Проблеми охорони природи океану.

14.

Практична робота №6 «Складання комплексної порівняльної характеристики двох океанів ( за вибором)». (виставляється тематична оцінка )

Африка

15.

Особливості географічного положення материка, елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння Африки. Практична робота №7 «Визначення географічних координат крайніх точок Африки».

16.

Геологічна будова. Східно-Африканські розломи земної кори. Рельєф материка: рівнини, гори, плоскогір`я, нагір'я.

17.

Закономірності розміщення корисних копалин.

18.

Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

19.

Води суходолу: головні річкові системи, озера, підземні води, їх гідрологічні особливості, значення для природи та населення.

20.

Специфічність ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їх розміщення.

21.

Природні зони, закономірності їх розміщення.

22.

Практична робота №9 «Складання порівняльної характеристики двох природних зон Африки (за вибором)»

23.

Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми.

24.

Населення. Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами африканського континенту. Практична робота №8 «Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка».

25.

Контрольна робота №1 (виставляється тематична оцінка )

Австралія

26.

Австралія - найменший материк Землі. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії, їх порівняння з Африкою. Практична робота №8 «Нанесення географічних об`єктів на контурну карту материка».

27.

Загальні особливості клімату. Сухість клімату, її основні причини. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу.

28.

Особливості ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу, його своєрідність і унікальність. Природні зони. Зміна природи людиною.

29.

Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз - єдина держава на материку. Україна і Австралія.

Південна Америка

30.

Загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження і освоєння материка.

31.

Геологічна будова. Основні форми рельєфу Південної Америки. Закономірності поширення родовищ корисних копалин.

32.

Своєрідність клімату у зв’язку з рухами повітряних мас. Південна Америка - найвологіший материк світу. Кліматичні пояси і області.

33.

Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу. Води суходолу. Найбільші річкові системи.

34.

Своєрідність органічного світу материка. Природні зони. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів людиною. Сучасні екологічні проблеми.

35.

Населення, його расовий склад та розміщення. Походження та формування сучасного населення Південної Америки. Політична карта. Основні держави. Україна і країни Південної Америки. Практична робота №8

«Нанесення географічних об`єктів на контурну карту материка».

36.

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми Південна Америка.

Антарктида

37.

Антарктида й Антарктика. Особливості водних мас Південного океану. Антарктида - льодовий материк планети. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка, його розміри. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка.

38.

Будова поверхні. Лід Антарктиди, підлідний рельєф.

Кліматичні умови. Антарктида - найхолодніший материк Землі. Рослинність і тваринний світ. Природні багатства Антарктиди, проблеми їх використання.

39.

Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики й охороні її природи. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Практична робота №8 «Нанесення географічних об`єктів на контурну карту материка». виставляється тематична оцінка №3

Північна Америка

40.

Загальні відомості. Своєрідність природи материка, пов’язана з його географічним положенням. Історія відкриття та освоєння Північної Америки.

41.

Геологічна будова та рельєф, їх порівняння з Південною Америкою. Роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення.

42.

Чинники формування клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату.

43.

Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження. Практична робота №10 «Складання комплексної характеристики однієї з річок материка (за типовим планом)».

44.

Рослинність і тваринний світ. Особливості природної зональності материка. Висотна поясність Кордильєр.

Приклади впливу діяльності людини на природу. Стихійні явища природи та їх наслідки. Заповідники і національні парки.

45.

Населення. Його расовий і етнічний склад. Особливості заселення Північної Америки. Політична карта. Держави. Зв’язки України з країнами Північної Америки.

46.

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Північна Америка». Практична робота №8 «Нанесення географічних об`єктів на контурну карту материка».

(виставляється тематична оцінка №4)

Євразія

48.

Євразія - найбільший материк Землі. Фізико-географічне положення материка, його розміри. Особливості берегової лінії Євразії.

49.

Історія відкриття і дослідження окремих регіонів материка

50.

Відмінність Євразії за геологічною будовою від інших материків. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні області.

51.

Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності у рельєфі різних частин материка.

52.

Корисні копалини, особливості їх походження.

53.

Особливості формування клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Євразії, їх порівняння з Північною Америкою.

54.


Кліматичні пояси і типи клімату Євразії.

55.

Особливості прояву кліматотворних чинників у зв’язку з географічним положенням та розмірами материка.

56.

Практична робота №11 «Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм»

(виставляється тематична оцінка №5)

57.

Практична робота №8 «Нанесення географічних об`єктів на контурну карту материка».

58.

Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річки та озера Євразії. Основні типи живлення і режиму річок.

59.

Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння

60.

Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон Євразії.

61.

Висотна поясність у горах материка.

62.

Зміна природи людиною. Охорона природних комплексів Євразії.

63.

Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку.

64.

Сучасна політична карта Євразії. Найбільші держави країни. Україна серед держав Євразії

65.

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Євразія».

66.

Контрольна робота №2

(виставляється тематична оцінка №6)

Земля - наш спільний дім

67.

Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Використання природних ресурсів, наслідки природокористування. Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природі. Антропогенні природні комплекси.

68.

Необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи. Практична робота № 12 «Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їх надходження».

69.

Повторення

* - домашнє завдання

Виконання програми


Схожі:

Відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11 (видавничо-торгова фірма «Перун», 2005, 2006) iconВивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватись за збірниками програм
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун. 2005,2006 рр
Відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11 (видавничо-торгова фірма «Перун», 2005, 2006) iconВивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватись за збірниками програм
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун. 2005,2006 рр
Відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11 (видавничо-торгова фірма «Перун», 2005, 2006) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005
Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних...
Відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11 (видавничо-торгова фірма «Перун», 2005, 2006) iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14, 2005-2009 рр., у журналі «Математика в школі»
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11 (видавничо-торгова фірма «Перун», 2005, 2006) iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14, 2005-2009 рр., у журналі «Математика в школі»
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11 (видавничо-торгова фірма «Перун», 2005, 2006) iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14, 2005-2009 рр., у журналі «Математика в школі»
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11 (видавничо-торгова фірма «Перун», 2005, 2006) iconІппо ку імені Бориса Грінченка Олена Андріївна Олексюк
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” (видавництво “Перун”, Київ, 2005 р.) та в науково-методичному...
Відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11 (видавничо-торгова фірма «Перун», 2005, 2006) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11 (видавничо-торгова фірма «Перун», 2005, 2006) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7 11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11 (видавничо-торгова фірма «Перун», 2005, 2006) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка