Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Верховна Рада України постановляє
438.83 Kb.
НазваЗакон України „ Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Верховна Рада України постановляє
Сторінка1/4
Дата конвертації31.03.2013
Розмір438.83 Kb.
ТипЗакон
Зміст
Закон України
Загальні положення
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій
  1   2   3   4

ПроектЗакон України

Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 28, ст. 205; 2000 р., № 38, ст. 315), виклавши його у такій редакції:
Закон України

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій”


Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій і розрахункових документів при здійсненні суб’єктами господарювання розрахункових операцій.


Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1.

Цей Закон поширюється на всіх суб'єктів господарювання та осіб, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі. Встановлення норм щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій в інших законах не допускається.


Стаття 2.

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

автомат з продажу товарів (послуг) – спеціалізований реєстратор розрахункових операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за готівкові кошти або із застосуванням спеціальних платіжних засобів, жетонів тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості та вартості. Якщо наявність механізму друку в автоматі з продажу товарів (послуг) не передбачена встановленими вимогами щодо реалізації фіскальних функцій такими автоматами, друкування таким автоматом розрахункових і звітних документів є необов’язковим;

банківський автомат з купівлі-продажу іноземної валюти – належним чином сертифікований на відповідність діючим стандартам банкомат або програмно-технічний комплекс, який є складовою частиною каси банку, надає можливість здійснювати перевірку справжності банкнот, виконувати операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за готівкові кошти з відображенням в реальному часі результатів таких операцій на відповідних рахунках у банках;

банківський автомат самообслуговування термін вживається у розумінні, визначеному Законом України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”;

введення в експлуатацію – роботи з технічного обслуговування реєстратора розрахункових операцій, пов’язані з підготовкою його до експлуатації (вхідний контроль, регулювання, усунення виявлених несправностей) відповідно до експлуатаційних документів виробника або генерального постачальника (далі – експлуатаційні документи), а також введення обов’язкових реквізитів чека, фіскального номера реєстратора розрахункових операцій та переведення реєстратора у фіскальний режим роботи;

відкритий ключ - параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису;

виробник – суб’єкт господарювання, який виробляє реєстратори розрахункових операцій і є власником конструкторсько-технологічної та програмної документації або відповідної ліцензії на їх виготовлення;

генеральний постачальник – виробник або інший суб’єкт господарювання, який за договором з виробником має виключне право організовувати продаж (постачання), технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій;

господарський об’єкт – відокремлений стаціонарний, або пересувний, належним чином зареєстрований в органах місцевого самоврядування об’єкт, який на правах оренди або власності належить суб’єкту господарювання та використовується ним для проведення розрахункових операції.

На території господарського об’єкта забороняється проведення розрахункових операцій іншими суб’єктами господарювання, які не уклали договір суборенди (оренди) приміщення господарського об’єкта з суб’єктом господарювання, якому належить такий господарський об’єкт.

граничний обсяг розрахункових операцій – обсяг розрахункових операцій, проведених протягом останніх дванадцяти календарних місяців суб’єктом господарювання, звільненим від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій, у разі перевищення якого, такий суб’єкт зобов’язаний перейти на проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстратора розрахункових операцій;

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - перелік реєстраторів розрахункових операцій (модифікацій), які дозволені для застосування в Україні, відповідають вимогам нормативних актів України, що містить інформацію про назву реєстратора (модифікації), строк його первинної реєстрації, назву версії внутрішнього програмного забезпечення реєстратора, назву його виробника (генерального постачальника), сферу застосування реєстратора, дату та номер рішення про включення реєстратора до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій;

звітний документ реєстратора розрахункових операцій - роздрукований зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій документ встановленої форми та змісту (оперативний звіт, щоденний підсумковий звіт, службовий звіт тощо), який містить частковий або повний підсумок даних про обсяги проведених з його використанням розрахункових операцій, що зберігаються в оперативній пам’яті такого реєстратора;

електронний контрольно-касовий апарат - реєстратор розрахункових операцій, керування роботою якого здійснюється за допомогою власної клавіатури, а друкування розрахункових і звітних документів - за допомогою власного механізму друку;

електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор розрахункових операцій, який працює під керуванням комп’ютера або іншого електронного пристрою за допомогою команд протоколу обміну даними та забезпечує друкування розрахункових і звітних документів за допомогою власного механізму друку;

електронний таксометр – спеціалізований реєстратор розрахункових операцій, що застосовується на легковому автотранспорті, який забезпечує розрахунок вартості проїзду та друкування розрахункових і звітних документів за допомогою власного механізму друку;

електронний цифровий підпис реєстратора розрахункових операцій - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати реєстратор розрахункових операцій. Електронний цифровий підпис накладається в автоматичному режимі реєстратором розрахункових операцій за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа;

особистий ключ - параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки виробнику реєстратора розрахункових операцій, який працює в режимі формування електронної контрольної стрічки;

надійний засіб електронного цифрового підпису – термін вживається у розумінні, визначеному Законом України „Про електронний цифровий підпис”;

індикатор клієнта – функціональний блок у складі реєстратора розрахункових операцій, призначений для візуального інформування покупця про проведення розрахункової операції;

касовий чек - розрахунковий документ встановленого змісту та форми, який підтверджує проведення розрахункової операцій, надрукований зареєстрованим та опломбованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій.

книга обліку розрахункових операцій - належним чином зброшурована, прошнурована та зареєстрована в органах державної податкової служби книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг);

комп'ютерно-касова система - реєстратор розрахункових операцій, до складу якого входять один або декілька електронних контрольно-касових реєстраторів, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування;


контрольна розрахункова операція – розрахункова операція, яка здійснюється з метою контролю за додержанням суб’єктом господарювання вимог цього Закону на місці проведення розрахунків за участю посадових осіб органів державної податкової служби до початку проведення планової або позапланової перевірки такого суб’єкта;

контрольна стрічка реєстратора – документ у паперовому або електронному вигляді (електронна контрольна стрічка), який формується реєстратором розрахункових операцій в єдиному циклі із розрахунковими документами та містить копії таких документів;

місце проведення розрахунків – приміщення або робоче місце особи, яка здійснює розрахункові операції; місце, де проводяться такі операції та/або зберігаються товари та/або отримані за результатами проведених розрахункових операцій кошти та/або надаються послуги;

обстеження процесу проведення суб’єктом господарювання розрахункових операцій – контрольний захід, який застосовується органами державної податкової служби з метою встановлення реальних обсягів проведених суб’єктом господарювання розрахункових операцій;

оперативний звіт – роздрукований реєстратором розрахункових операцій звіт, який містить інформацію про кількість та обсяг розрахункових операцій, проведених з його використанням з моменту роздрукування останнього щоденного підсумкового звіту цього реєстратора розрахункових операцій;

оперативна пам’ять - запам'ятовуючий пристрій у складі фіскального блоку реєстратора розрахункових операцій, призначений для занесення та зберігання поточних даних про обсяги розрахункових операцій, обчислених або занесених за допомогою програмного забезпечення цього реєстратора;

опис товару (послуги) – дані про код, найменування, вартість (тариф) одиниці виміру товару (послуги), літерне позначення податкових ставок;

особа, яка здійснює розрахункові операції – фізична особа, яка фактично здійснює розрахункові операції на місці проведення розрахунків;

портативний електронний контрольно-касовий апарат – переносний електронний контрольно-касовий апарат з автономним живленням;

проїзний (перевізний) документ – документ встановленої форми та змісту, який підтверджує право пасажира на проїзд (перевезення багажу, вантажу) у транспорті;

реєстратор розрахункових операцій – програмно-технічний пристрій (різновид електронно-обчислювальної машини), призначений для реєстрації розрахункових операцій та друкування розрахункових і звітних документів встановленої форми (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг), наявність механізмів друку в яких не передбачена встановленими вимогами щодо реалізації фіскальних функцій такими автоматами), в якому реалізовано фіскальні функції та забезпечено його відповідність чинним нормативним актам. До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг), тощо;

резервний реєстратор розрахункових операцій – реєстратор розрахункових операцій, який призначений для застосування суб’єктом господарювання на місці проведення розрахунків на період ремонту реєстратора розрахункових операцій, що постійно застосовувався на цьому місці;

реєстр центрів сервісного обслуговування – перелік центрів сервісного обслуговування, що мають право на введення в експлуатацію, проведення технічного обслуговування та ремонту моделей (модифікацій) реєстраторів розрахункових операцій, включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій;

режим реального часу - режим приймання ставок в електронній системі державних лотерей, при якому приймання та реєстрація ставок виконуються одночасно при безпосередньому доступі особи, яка приймає ставку, до сервера оператора електронної системи державних лотерей;

розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, чек банківського автомату з купівлі-продажу іноземної валюти, розрахункова квитанція, проїзний (перевізний) документ тощо), що підтверджує факт здійснення розрахункової операції, надрукований зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій чи банківським автоматом з купівлі-продажу іноземної валюти, або заповнений вручну;

розрахункова книжка – належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених цим Законом випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій;

розрахункова операція – приймання або видача готівкових коштів (за виключенням отримання коштів в банку або через банківський автомат самообслуговування з рахунку в банку або їх зарахування на такий рахунок), операції з розрахунків із застосуванням спеціальних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів та інших засобів, які надають право на отримання товарів, робіт (послуг), при продажу або поверненні товарів (прийманні тари, заставних цінностей), купівлі (продажу) готівкової іноземної валюти та/або інших валютних цінностей, наданні послуг, прийманні зборів та обов’язкових платежів та/або будь-яка операція з відпуску товарів (послуг) у місці проведення розрахунків;

службовий звіт реєстратора розрахункових операцій - роздрукований зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій документ встановленої форми та змісту, який містить частковий або повний підсумок даних фіскальної інформації, а також інших даних, що зберігаються в оперативній пам’яті такого реєстратора;

спеціалізований реєстратор розрахункових операцій - реєстратор розрахункових операцій, який забезпечує відповідність додатковим вимогам щодо реалізації фіскальних функцій, обумовлених сферою його застосування;
  1   2   3   4

Схожі:

Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Верховна Рада України постановляє iconПро затвердження Порядку ведення книги обліку доходів і витрат
Відповідно до статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування...
Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Верховна Рада України постановляє iconЗакон україни про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Закон введено в дію з дня опублікування 11 липня 1995 року
Закону України від 2 грудня 2010 року n 2756-vi, набирають чинності з 1 січня 2012 року
Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Верховна Рада України постановляє iconЗаконукраїни про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Верховна Рада України постановляє iconЗаконом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
Зразки товарів, що є у продажу, повинні бути виставлені на видному для покупців місці та мати ярлики цін (цінники)
Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Верховна Рада України постановляє iconПро затвердження Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій Відповідно до статті 12 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі
Затвердити Порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, що додається
Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Верховна Рада України постановляє iconАсоціація «Українські електроніка, комп’ютери, касові апарати» Україна, 03115,м. Київ, вул. Петрицького, 4 р/р 2600902132001, мфо 380667 в ват „ерде банк”
Державною податковою адміністрацією України. (Стаття 13 Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері...
Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Верховна Рада України постановляє iconЗакону України "Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій"
Закону України “Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій”
Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Верховна Рада України постановляє iconЗакон україни про внесення змін до Митного кодексу України Верховна Рада України постановляє: Внести до такі зміни: 1 статтю
Порядок застосування індивідуальної (одноразової), багаторазової та генеральної фінансової гарантії затверджується Кабінетом Міністрів...
Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Верховна Рада України постановляє iconЗакон україни про внесення змін І доповнень до деяких законодавчих актів України Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про аудиторську діяльність" та з метою подальшого вдосконалення законодавства Верховна Рада...
Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Верховна Рада України постановляє iconЗакон україни про внесення змін І доповнень до деяких законодавчих актів України Із змінами І доповненнями, внесеними Законом України
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383) та з метою подальшого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка