Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Договір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір»
145.64 Kb.
НазваДоговір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір»
Дата конвертації04.04.2013
Розмір145.64 Kb.
ТипДокументы
Зміст
1. Предмет договору
2. Якість і комплектність товару
3. ТАРА, ПАКУВАННЯ, маркування товару
4. Умови поставки
5. Умови приймання-передачі товару
6. Ціна договору
7. Розрахунки за договором
8. Гарантійні зобов’язання.
9. Дія договору та внесення змін до договору
10. Відповідальність сторін
11. Вирішення спорів
12. Прикінцеві положення
Тов «кп «емір»
Вартість за одиницю товару без ПДВ, грн.
Тов «кп «емір»
Тов «кп «емір»ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ______
м. Київ «__» ___________ 20_ року
Товариство з обмеженою відповідальністю «КП «ЕМІР», що є платником податку на прибуток на загальних умовах, надалі «Постачальник», в особі директора Алексенка Андрія Миколайовича, який діє на підставі статуту, з однієї сторони, та _______________________________________________________________ __________________________, що є платником податку______________________________________________, далі «Покупець», в особі __________________ ________________________________, який діє на підставі___________________________, з другої сторони, разом надалі «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір поставки, надалі «Договір», про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов’язується передати у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти і оплатити вартість вбудованої техніки, сантехніки, іншого кухонного обладнання, надалі «товар», на умовах цього Договору. Поставка товару за цим договором здійснюється партіями.

1.2. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати «Інкотермс» (в редакції 2000 року).
2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Якість товару, що є предметом поставки за цим Договором, має відповідати державним стандартам, ТУ, іншій технічній документації.

2.2. Найменування, одиниці виміру та кількість товару, що є предметом поставки за цим Договором (асортимент, сортамент, номенклатура), вказані у специфікації (додаток № 1 до цього Договору), а також вказуються у рахунках, накладних.
3. ТАРА, ПАКУВАННЯ, маркування товару

3.1. Товар пакується у тару відповідно до вимог відповідних стандартів або технічних умов, якщо ними встановлене таке пакування.

3.2. Кожна упакована партія товару, що є предметом поставки за цим Договором, повинна бути промаркована на тарі, упаковці або бирці згідно із вимогами законодавства України, державних стандартів та технічних умов.
4. УМОВИ ПОСТАВКИ

4.1. Постачальник поставляє і відвантажує товар партіями у місце поставки, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Кутузова, будинок № 51.

4.2. Умови поставки: DDP DELIVERED DUTY PAID (… named place of destination) ПОСТАВКА ЗІ СПЛАТОЮ МИТА (... назва місця призначення) Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати «Інкотермс» (в редакції 2000 року). Сторони можуть домовитись й про інші умови поставки.
5. Умови приймання-передачі товару

5.1. Ризики, пов’язані з товаром, несе Постачальник до моменту передання товару Покупцю й підписанням Сторонами відповідного акту або накладної, а після приймання Покупцем товару та підписання Сторонами акту або накладної всі ризики, пов’язані з товаром, несе Покупець.

5.2. Приймання-передача партії товару здійснюється уповноваженими представниками Сторін шляхом передачі партії товару від Постачальника Покупцю й підписання акту або накладної.

5.3. Отримання товару на складі Постачальника або в іншому місці поставки здійснює особа (представник Покупця) на яку видана довіреність.

5.4. При отриманні товару Покупець, в присутності представника Постачальника перевіряє правильність оформлення документів, що додаються до товару, а саме: товаросупроводжувальні документи, гарантійні талони, сертифікати якості або відповідності якості (за вимогою Покупця), маркування та наявність інструкції з експлуатації й інші документи, наявність яких вимагається нормативними актами законодавства України, а також перевіряє відповідність товару даним, зазначеним у товаросупроводжувальних документах щодо найменування, кількості, асортименту й якості. Підписання представниками Сторін акту або накладної щодо приймання-передачі товару означає, що товар, його кількість і якість відповідають умовам Договору та те, що всі товаросупроводжувальні документи передані Постачальником та прийняті разом із товаром Покупцем.

5.5. Якщо при отриманні партії товару Покупцем виявиться неможливість отримання ним всього товару, зазначеного у оформлених видаткових накладних, то до видаткових накладних додається документ - уточнююча накладна, яка складається особами, що здійснюють передачу товару від Постачальника Покупцю (представником Постачальника та представником Покупця) в якій визначається фактично отриманий Покупцем товар та його кількість. Цей документ складається у двох оригінальних примірниках (один для Покупця, другий для Постачальника), підписується представниками обох Сторін та прикріплюється до видаткових накладних, а на видаткових накладних робиться позначка з зазначенням документу в якому визначена фактична кількість товару отриманого Покупцем.

5.6. При передачі товару від Постачальника Покупцеві, товар обов’язково перевіряється на предмет зовнішніх дефектів та некомплектності. Якщо при передачі товару буде виявлено дефектність, некомплектність, механічні або інші пошкодження, про це робиться відмітка в обох екземплярах акту або накладної або складається окремий дефектний акт, із зазначенням заводських номерів товару, переліком дефектів.

5.7. При доставці товару Покупцеві через кур’єрські служби або вантажно-багажне відділення залізниці рекламації щодо зовнішніх дефектів або некомплектності товару приймається Постачальником упродовж однієї доби з дати отримання товару Покупцем.

5.8. Якщо Покупець, за домовленістю з Постачальником, здійснює повернення якісного товару
в належній упаковці, Покупець зобов’язаний забезпечити повернення товару у тому вигляді, у якому
здійснювалось його отримання (зовнішній вигляд товару, його комплектність та збереження
цілісності упаковки товару), окрім цього, при поверненні такого товару Покупець зобов’язаний сплатити Постачальнику 5% від вартості товару.
6. ЦІНА ДОГОВОРУ

6.1. Загальна вартість товару (ціна Договору) становить ___________ грн., крім того ПДВ 20% ____________ грн., разом з ПДВ - _________ грн.

6.2. Вартість кожної одиниці товару вказуються у специфікаціях, рахунках, накладних, які є невід’ємною частиною цього Договору.

6.3. На момент укладення цього Договору Сторонами встановлена ціна Договору, яка вказана у п. 6.1 цього Договору. Остаточна загальна вартість товару (ціна Договору) встановлюється шляхом складання вартостей товарів, вказаних у рахунках, актах та накладних про приймання-передачу товару, підписаних представниками Сторін.
7. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

7.1. Покупець зобов’язаний оплатити вартість партії товару Постачальнику протягом ____ робочих днів з моменту отримання Покупцем партії товару й підписання представниками Сторін акту або накладної про приймання партії товару. Покупець може оплатити вартість товару частинами або у повному обсязі до моменту здійснення поставки партії товару. За домовленістю Сторін можуть бути використані інші форми розрахунків. Датою здійснення платежу вважається дата отримання грошових коштів на банківський рахунок Постачальника, що підтверджується відповідними документами з банку.

7.2. Оплата вартості партії товару здійснюється Покупцем у розмірі, зазначеному у акті або накладній, а також згідно виставлених рахунків.

7.3. Якщо сума сплачена Покупцем перевищує суму заборгованості, різниця між сумою заборгованості Покупця та сумою отриманих коштів вважатиметься попередньою оплатою за наступну партію товару.
8. Гарантійні зобов’язання.

8.1. Гарантійний ремонт товару виконується авторизованими сервісними центрами виробників на протязі строку, вказаного у гарантійному талоні.

8.2. Гарантія на товар не розповсюджується на недоліки товару, які виникли внаслідок неналежного (нецільового) використання, зберігання, транспортування, надмірного навантаження та не виконання технічних інструкцій Постачальника щодо використання товару.

8.3. Якщо товар потребує ремонту (усунення заводського браку), ремонт виконується на умовах гарантійного ремонту.

8.4. Адреси підприємств, установ, організацій, які здійснюють гарантійний ремонт товару, проданого
Постачальником Покупцю, друкуються в гарантійних талонах до проданого товару.
9. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін та діє до 31 грудня 20_ року. У разі якщо жодна із Сторін не повідомить іншій Стороні за 20 (двадцять) календарних днів до дня припинення дії цього Договору про бажання припинити цей Договір, строк дії Договору продовжується на один рік. Це положення пролонгації діє на кожен наступний рік.

9.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється у письмовій формі.

9.4. Сторони домовились, що ціна Договору, найменування, асортимент, кількість, вартість товару, кількість партій товару, інші умови можуть бути змінені до закінчення строку дії цього Договору шляхом: підписання Сторонами додаткових угод, договорів, специфікацій, додатків до цього Договору; підписання та передання Постачальником рахунку Покупцю за замовленням Покупця; передачі партії товару від Постачальника до Покупця й підписання представниками Сторін актів або накладних щодо приймання-передачі партії товару. Підписання представником Покупця акту або накладної про приймання-передачу товару є погодженням Покупцем змін до Договору щодо кількості, асортименту, кількості, вартості партії товару та інших умов, вказаних у акті або накладній.

9.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється у письмовій формі.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором.

10.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

10.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

10.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

10.2. У разі порушення Покупцем строку оплати за цим Договором Покупець зобов’язаний сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

10.3. У разі порушення Постачальником строку поставки Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми товару, поставка за яким прострочена, за кожен день прострочення. А у разі якщо Покупець не одержить (не прийме) товар у місце поставки більше одного місяця, Покупець зобов’язаний оплатити Постачальнику пеню у розмірі ___% від вартості товару за кожен день прострочення.

10.4. У разі якщо строк прострочення оплати Покупцем буде дорівнювати або перевищить 30 (тридцять) календарних днів, Покупець зобов’язаний сплатити Постачальнику 15 (п’ятнадцять) відсотків від суми простроченого платежу.

10.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо буде доведено, що дане невиконання з’явилося наслідком обставин непереборної сили, тобто обставин не залежних від волі жодної із Сторін, а також якщо вони не могли бути відвернені навіть вчасно вжитими заходами.

10.6. Під обставинами непереборної сили сторони мають на увазі війну, воєнні дії, мобілізацію, загальнонаціональний страйк, ембарго, локаут, загальнонаціональні епідемії, пожежі, вибухи, природні катастрофи, дії органів влади, які негативно впливають на можливість здійснення зобов’язань, а також інші обставини, які суд визнає обставинами непереборної сили.

10.7. Сторона, для якої виникла неможливість виконання умов за цим Договором, повинна
підтвердити обставини непереборної сили відповідними документами, виданими уповноваженими на це установами (наприклад, Торгово-промисловою палатою України).

10.8. Після припинення дії непереборної сили Сторона зобов’язана виконати всі зобов’язання в найкоротший строк.

10.9. Якщо обставини непереборної сили тривають більше трьох місяців, Сторони повинні прийняти рішення щодо подальшої долі даного Договору.
11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Усі спори, що виникають з виконання, зміни, розірвання цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до процесуального законодавства України.
12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. Сторони домовилися, що всі документи передані від однієї Сторони іншій Стороні засобами факсимільного зв’язку, електронною поштою, звичайною поштою, оригінальними документами особисто є такими, що приймаються як підтвердження передачі документів та отримання іншою Стороною і не потребують додаткового доказування щодо приймання-передачі документів. Будь-яка дія (оплата, приймання товару, лист, тощо) зі сторони Покупця щодо бажання купити товар є погодженням (акцептом) Покупцем пропозиції Постачальника та змін до Договору.

12.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

12.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти одна іншу про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

12.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною цього Договору.

12.5. Додаткові угоди, специфікації, накладні, акти, рахунки, інші додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами або Стороною (наприклад, рахунок, лист) та скріплені їх печатками (печаткою).

12.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

12.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
13. реквізити ТА ПІДПИСИ сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ТОВ «КП «ЕМІР»

Місцезнаходження: 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, буд. 7А

Фактична адреса: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 30-в, 6-й поверх

Рахунок №26009030000389 Київська філія АКБ «Індустріалбанк» м. Київ, МФО 320962

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 31202834

ПОКУПЕЦЬ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор

______________________________ А.М. Алексенко


_______________________________________________


Додаток № 1

до договору поставки

від «__» __________ 20_ р. № ____

СПЕЦИФІКАЦІЯ
м. Київ «__» ___________ 20_ року


з/п

Назва товару

Кількість товару, шт.

Вартість за одиницю товару без ПДВ, грн.

Загальна вартість товару без ПДВ, грн.
Всього:
ПДВ 20%:
Разом з ПДВ:


ПОСТАЧАЛЬНИК:

ТОВ «КП «ЕМІР»

Місцезнаходження: 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, буд. 7А

Фактична адреса: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 30-в, 6-й поверх


ПОКУПЕЦЬ:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор

______________________________ А.М. Алексенко


_______________________________________________


Додаткова угода до Договору поставки № ______

м. Київ «__» ___________ 20__ року

«Покупець», в особі __________________________, що діє на підставі _____________________, засвідчує,

що відповідальними особами за фінансову діяльність (баланс, взаєморозрахунки) є: 1.________________________________________ _________________ (підпис відповідальної особи)

2. ________________________________________ _________________ (підпис відповідальної особи)

3._________________________________________ _________________ (підпис відповідальної особи)

4._________________________________________ _________________ (підпис відповідальної особи)
Відповідальними особами за отримання товару є :

1._________________________________________ _________________ (підпис відповідальної особи)

2._________________________________________ _________________ (підпис відповідальної особи)

3._________________________________________ _________________ (підпис відповідальної особи)

4._________________________________________ _________________ (підпис відповідальної особи)
До даної угоди додаються копії паспортів відповідальних осіб. В разі зміни прізвища (ім”я, по-батькові), або призначенні нових відповідальних осіб, «Покупець» зобов”язується на протязі доби по телефону та письмово сповістити «Постачальника» та підписати нову додаткову угоду, з урахуванням зазначених вище змін.

У випадку відсутності відповідальної особи, їхні функції виконує особисто «Покупець».

Дана додаткова угода є невід”ємною часткою договору поставки № __ від «__» ____________ 20__року.

реквізити ТА ПІДПИСИ сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ТОВ «КП «ЕМІР»

Місцезнаходження: 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, буд. 7А

Фактична адреса: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 30-в, 6-й поверх

Рахунок №26009030000389 Київська філія АКБ «Індустріалбанк» м. Київ, МФО 320962

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 31202834

ПОКУПЕЦЬ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор

______________________________ А.М. Алексенко


_______________________________________________

- -Схожі:

Договір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір» iconДоговір поставки № м. Новоукраїнка „ ” 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю „Бантишівський щебінь”
Товариство з обмеженою відповідальністю (тов ), м., іменоване надалі „покупець” в особі, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,...
Договір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір» iconДоговір № ав / про управління майновими авторськими правами м. Київ, Україна 2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю (надалі – «Видавник»), в особі Директора, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони
Договір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір» iconДоговір № на перевезення вантажу м. Київ 2011 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Ваш час»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ваш час» в особі В. о. Генерального директора Ходаківської Олени
Договір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір» iconДоговір № з надання послуг по миттю та прибиранню автомобілів місто Київ 201 року виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «піонер мк»
Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «піонер мк», яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі...
Договір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір» iconГенеральний договір № м. Київ 20 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Каскад-Україна»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Каскад-Україна», м. Київ, в особі директора Яловської Т. М., платник податку на прибуток...
Договір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір» iconДоговір куплі-продажу № м. Київ ««2011 Товариство з обмеженою відповідальністю «Бекас»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Бекас», надалі «продавець», в особі директора Касинець Петра Андрійовича, який діє на підставі...
Договір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір» iconДоговір № поставки товарів з використанням пластикових смарт-карт за передплатою м. 2012 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Манго-Трейд»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Манго-Трейд» (далі – продавець), в особі директора Федоренко Бориса Михайловича,...
Договір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір» iconДоговір № с м. Київ 2012 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ідріска тур»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ідріска тур», платник податку на прибуток на загальних підставах, яке надалі іменується...
Договір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір» iconПублічний Договір про надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «перша сміттєва компанія»
Товариство з обмеженою відповідальністю «перша сміттєва компанія», що іменується надалі «Виконавець», в особі Директора Мусієнка...
Договір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір» iconДоговір № щодо надання послуг з розміщення інформації на веб-узлах (Контекстна реклама) м. Київ " " 2012 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ач україна»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ач україна» (едрпоу 38440969), в особі керівника Чепелевича Олексія Олександровича, що діє...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка