Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
175.01 Kb.
НазваІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Дата конвертації08.04.2013
Розмір175.01 Kb.
ТипІнформації
Зміст
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встано
Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства
1.2. Витрати на інновації
2.2. Обсяг реалізованої інноваційної продукції
3.1. Протягом останніх трьох років чи впроваджувало підприємство
3.2. Кількість придбаних (переданих) підприємством нових технологій (технічних досягнень)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України “Про державну статистику”Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ОБСТЕЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

за 20___ рік

Подають:

Терміни подання
№ 1-інновація

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

07.11.2011 № 286

юридичні особи, які здійснюють промислову діяльність, незалежно від основного виду діяльності

– органу державної статистики за місцезнаходженням

До

20 лютогоРеспондент:

Найменування: ___________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): ________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

__________________________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)
  1. Інноваційна діяльність і витрати підприємства

1.1 Чи було підприємство задіяне

в такій інноваційній діяльності

протягом останніх трьох років:
1.2. Витрати на інновації (включаючи витрати на виконання робіт власними силами підприємства та інші відповідні витрати)

(дані за звітний рік у тис. грн. з одним десятковим знаком)

1

Код

рядка

Так

Ні
Код

рядка

Усього

2009

2010

2011

А

Б

1

2

3

4

А

Б

1

Внутрішні науково-дослідні розробки

101

Загальна сума витрат (сума рядків 111-115)

110
Зовнішні науково-дослідні розробки

102

у тому числі за напрямамиПридбання машин, обладнання та програмного забезпечення

103

Внутрішні НДР (без амортизації, включають капітальні витрати на споруди й обладнання для виконання НДР)

111
Придбання інших зовнішніх знань

104

Придбання НДР (зовнішні НДР)

112
Навчання та підготовка персоналу

105

Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення (за виключенням витрат на обладнання для НДР)

113
Ринкове запровадження інновацій

106

Придбання інших зовнішніх знань

114
Інші роботи

107

Інші витрати

115
Організаційні інновації

108

З рядка 110 загальна сума витрат за джерелами фінансування (сума рядків 116-122, 124)
Маркетингові інновації

109Власні кошти

116
Кошти державного бюджету

117


Кошти місцевих бюджетів

118
Кошти позабюджетних фондів

119


Кошти вітчизняних інвесторів

120
Кошти іноземних інвесторів

121
Кредити

122з них на пільгових умовах

123
Кошти інших джерел

124
2. Інноваційна продукція (послуги, роботи)

22.1. Інноваційна продукція

2.2. Обсяг реалізованої інноваційної продукції

(дані за звітний рік у тис. грн. з одним десятковим знаком)
Код рядка

Так

НіКод

рядка

Усього

З нього за межі України

2009

2010

2011А

Б

1

2

3

4

усього

у т.ч. в

країни СНД

Протягом останніх трьох
років чи впроваджувало підприємство нову або вдосконалену продукцію (за винятком простого
перепродажу нових товарів, придбаних в інших підприємств,
і змін лише естетичного
характеру)

201
А

Б

1

2

3
Обсяг реалізованої інноваційної продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємства без ПДВ, акцизного збору та інших непрямих податків (оборот)

206


3у тому числі***


у тому числі***

нову для ринку

202
нову лише для підприємства

203
обсяг реалізованої інноваційної продукції (робіт, послуг), що є новими для вашого ринку

207
обсяг реалізованої інноваційної продукції (робіт, послуг), що є новими лише для вашого підприємства

208
Код

рядка

Усього

З них нові лише для підпри-ємства

А

Б

1

2

Кількість упроваджених інноваційних видів продукції

(дані за звітний рік), найменувань

204


з них види машин, устатковання,

приладів, апаратів тощо


2053. Інноваційні процеси

3.1. Протягом останніх трьох років чи впроваджувало підприємство

4

Код

рядка

Так

Ні

2009

2010

2011

А

Б

1

2

3

4

Нові або вдосконалені методи обробки або виробництва продукції

301

Нові або вдосконалені методи логістики, доставки або розповсюдження продукції

302

Нова або вдосконалена діяльність із підтримки ваших процесів, таких як системи

матеріально-технічного обслуговування або операції щодо закупівель, обліку або розрахунків

303
Кількість упроваджених у звітному році у виробництво нових технологічних процесів (нових або вдосконалених методів обробки або виробництва продукції), процесів ....................................................................................................

______________

304


з них маловідходних, ресурсозберігаючих .........................................................................................................

______________

3053.2. Кількість придбаних (переданих) підприємством нових технологій (технічних досягнень)

(дані за звітний рік; одиниць)
Код

рядка

Кількість придбаних нових технологій (технічних досягнень)

Кількість переданих нових технологій (технічних досягнень)

усього

у т.ч. за межами України:

усього

у т.ч. за межі України:

усього

з них у країнах СНД

усього

з них у країни СНД

А

Б

1

2

3

4

5

6

Кількість придбаних (переданих) нових технологій

(сума рядків 307-312)

306у т.ч. за формами придбання (передання)


права на патенти, ліцензії на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей

307результати досліджень і розробок

308ноу-хау, угоди на придбання (передачу) технологій

309придбання (продаж) устатковання

310цілеспрямований прийом (перехід) на роботу кваліфікованих фахівців

311інші

312____________________________________________ _______________________________________

Місце підпису керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації


____________________________________________ _______________________________________

(ПІБ)

(ПІБ)


телефон: _________________ факс: _________________ електронна пошта: _____________________________


1) Відмічається у тому випадку, якщо впровадження не було в жодному з наведених років.

2) Продукція вважається інноваційною протягом трьох років з моменту її впровадження.

3***) Один і той самий вид продукції не може бути віднесений до обох категорій одночасно.

4 Відмічається у тому випадку, якщо впровадження не було в жодному з наведених років.

Схожі:

Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3 iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка