Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

«Складнопідрядне речення»
319.35 Kb.
Назва«Складнопідрядне речення»
Сторінка1/3
Дата конвертації09.04.2013
Розмір319.35 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Організація класу.
Оголошення теми та очікуваних результатів.
Домашнє завдання
Методи та прийоми
Хід уроку
Знання та уміння
Оголошення теми і очікуваних результатів уроку.
7. Домашнє завдання
Методи: робота з підручником, частково-пошуковий, «карусель».Обладнання
Хід уроку
Завдання для учнів з середнім рівнем навченості
Завдання для учнів з високим рівнем навченості
Б)самостійна робота учнів
Домашнє завдання
Очікувані результати
Методи та прийоми
Хід уроку
Оголошення теми, очікуваних результатів уроку.
  1   2   3
Система уроків з української мови у 9 класі
Тема: «Складнопідрядне речення»
Урок № 1

Тема. Складнопідрядне речення, його будова, засоби зв’язку у ньому.

Мета: націлити на усвідомлення, осмислення й засвоєння відомостей про СПР, розвивати уміння і навички розпізнавання СПР серед інших видів складних речень, з’ясувати відмінності між сполучниками і сполучними словами; формувати навички аналізу; удосконалювати уміння створювати висловлювання за опорною схемою на лінгвістичну тему, уміння ставити запитання за темою; виховувати культуру мовлення, уміння бачити перспективу.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

 • визначення СПР;

 • особливості будови СПР;

 • відмінності між СПР та іншими видами складних речень;

 • види СПР.

Учні повинні уміти:

 • визначати серед складних речень СПР;

 • визначати його вид, засіб зв’язку;

 • розпізнавати сполучники і сполучні слова;

 • створювати висловлювання за темою на основі опорної схеми;

 • ставити запитання з даної теми.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми організації пізнавальної діяльності: групова, фронтальна.

Методи: «гронування», робота з підручником, мовний аналіз, «ажурна пилка».

Обладнання: підручники; ватмани; маркери.

Хід уроку

 1. Організація класу.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

А) «гронування»

- Запишіть посередині словосполучення «складне речення».

- Навколо словосполучення запишіть ті поняття і терміни, що пов’язані з ним.

- Встановіть зв’язки між поняттями.

Б) фронтальна бесіда

Виділіть з «грона» відоме. Чого ще не знаємо?

 1. Оголошення теми та очікуваних результатів.

 2. Надання необхідної інформації.

Мовний аналіз

Порівняйте речення. Зробіть висновок

Пахне хлібом земля, це ж вона дала мені сонце і крила.

Пахне хлібом земля, і вона дає мені сонце і крила.

Пахне хлібом земля, що дала мені сонце і крила.

 1. Інтерактивна вправа.

А) інструктування щодо виконання завдання

Опрацюйте ще раз матеріал, який ви готували в домашніх групах. Потім ви перейдете до класних груп, де поясните свою тему.

Завдання для класних груп: скласти опорну схему з теми, побудувати усне висловлювання даною темою, наводячи приклади.

Б) «ажурна пилка»

Теми для опрацювання в домашніх групах:

1 гр. – « Визначення СПР, його будова. Відмінності між ССР, СПР та БСР».

2 гр. – «Сполучники і сполучні слова».

3 гр. – «Види підрядних речень».

4 гр. – «Розділові знаки між частинами СПР».

5 гр. – « Стилістичні особливості вживання СПР».

В) презентація результатів роботи груп, корекція схем

6. Рефлексія, підбиття підсумків, оцінювання.

А) відповіді на питання за темою

Поставте запитання за даною темою товаришам у групі, скорегуйте неточні відповіді.

Б) оцінювання за картками

В) фронтальна бесіда:

- Що нового дізналися на уроці?

- Що викликало труднощі?

- Яким чином можна використати знання, що отримали на уроці?

7. Домашнє завдання: вивчити теоретичний матеріал; дібрати приклади.

Урок № 2

Тема. Розділові знаки у СПР.

Мета: сприяти формуванню умінь та навичок постановки розділових знаків між частинами СПР, визначати межі головної і підрядної частини; удосконалювати навички аналізу;уміння працювати в групі, презентувати результати своєї діяльності; формувати уміння планувати навчальну діяльність; сприяти розвитку критичного мислення; виховувати мовленнєву культуру, навички співпраці, толерантність.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

 • правила визначення головної і підрядної частини;

 • правила вживання розділових знаків у СПР.

Учні повинні уміти:

 • визначати головну і підрядну частини;

 • вживати розділові знаки у СПР;

 • планувати свою роботу;

 • дотримуватись правил культури спілкування.

Тип уроку: формування знань, умінь і навичок.

Форми організації пізнавальної діяльності: фронтальна, групова.

Методи та прийоми: «броунівський рух», робота в групах.

Обладнання: картки з завданнями; картки оцінювання роботи в групі; листи правильних відповідей для самоконтролю, картки самоаналізу.

Хід уроку

 1. Організація класу.

 2. Актуалізація опорних знань.

А) «броунівський рух»

Розкрити основні положення даної теми якомога більшій кількості однокласників.

Увага! Виправляйте помилки однокласників.

Б) перевірка виконання домашніх вправ

3. Мотивація навчальної діяльності.

Заповніть картки самоаналізу з даної теми. Виявіть, які питання викликають труднощі.
Картка самоаналізу знань з теми «Складнопідрядне речення»
Знання та уміння

Знаю

Не знаю

Умію добре

Не вмію

Не все виходить

Що таке СПР, чим воно відрізняється від ССР, БСР?
Чим відрізняються сполучники від сполучних слів?
Які сполучники і сполучні слова вживаються у СПР?
Правила вживання розділових між головним і підрядним у СПР.
Види СПР.
Складати схеми СПР.
Знаходити головну і підрядну частину.
Визначати вид підрядної частини.
Створювати висловлювання, використовуючи СПР. 1. Оголошення теми і очікуваних результатів уроку.

 2. Формування знань, умінь і навичок.

А) розподіл учнів за групами відповідно до рівня навченості

Б) інструктаж щодо виконання роботи

В) робота в групах:

1 гр. ( учні з низьким рівнем навченості)

Перепишіть речення, підкресліть сполучники і сполучні слова за допомогою опорної таблиці. Дайте відповідь на запитання: де ставиться кома у СПР?

 1. Немає в світі бурі, щоб огонь могла задути вічний та правдивий

( І. Кочерга). 2. Віддайте мені мову, якою мій народ мене благословив

( Л. Костенко). 3. І стежечка, де ти ходила, колючим терном заросла

(Т. Шевченко). 4. Благословенна та ясна година, коли дитя читає «Кобзаря»

( Д. Павличко). 5. Стали спускатися в яр, звідки повіяло холодом і проваллям

( Г. Тютюнник). 6. Хто хоче бути вольовою людиною, той не може не побороти в собі невпевненість ( М. Хвильовий).

2 гр. ( учні з середнім рівнем навченості)

Перепишіть речення, підкресліть граматичні основи і сполучники та сполучні слова між головною та підрядною частинами. Знайдіть речення, в яких є вказівні слова. Дайте відповідь на питання: в якій частині СПР вживаються сполучники, а в якій вказівні слова? Який розділовий знак ставиться між цими частинами?

 1. Хто в блакитному просторі засвітив чудові зорі, що горять у мглі?

( Г. Чупринка). 2. І сил ще таких і нема й не було, щоб мужність правдиву збороли ( Б. Грінченко). 3. Душа моя – дно без джерельне й сухе, де тільки сіріє каміння важке ( Олександр Олесь). 4. Хто любить, той уподобитись може до любого і тілом, і душею ( Леся Українка). 5. Знову нас оточує чарівна краса, яка владно заполонює очі і серце ( Т. Масенко). 6. Живемо в такий час, коли йде вирішальна боротьба за людину, за її майбутнє

( О. Гончар).

3 гр. ( учні з достатнім рівнем навченості)

Перепишіть, поставте розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Визначте засоби зв’язку. Накресліть схеми речень.

1. Він упивався весняним повітрям і тими пахощами чорної вогкої землі що були йому найкращі над усі пахощі ( М. Коцюбинський). 2. В кім

юная душа той не сивіє з горя ( П. Тичина). 3. Тільки той ненависті не знає хто цілий вік нікого не любив ( Леся Українка). 4. День кінчався уступаючи дорогу вечорові що вже ховався у довгих тінях дубів серед кущів ліщини наче соромлячись сонця ( В. Гжицький). 5. Із голубого неба долітав повний жалю журавлиний клич який то гучнів то завмирав танучи в голубій безвісті

( Г. Тютюнник).

4 гр. ( учні з високим рівнем навченості)

Випишіть із запропонованого вам художнього твору СПР. Доведіть, що дані речення є складнопідрядними. Накресліть їх схеми. Поясніть вживання розділових знаків. Складіть алгоритм «Як визначити головну і підрядну частини у СПР».

Г) перевірка правильності виконання робіт за листами правильних відповідей ( 4 група презентує результати своєї роботи всьому класу).

Д) корекція виконання завдань

6. Оцінювання, підбиття підсумків.

Робота з картками оцінювання роботи в групах, картками самоаналізу.

7. Домашнє завдання: 4-6 б. – визначити головну і підрядну частини у реченнях; 7-9 б. – накреслити схеми речень, поставити розділові знаки; 10-12 балів – виписати з художньої літератури 8 СПР, підкреслити граматичні основи, накреслити схеми.

Урок № 3

Тема. Види підрядних речень.

Мета: сприяти формуванню знань, умінь і навичок з визначення виду СПР; забезпечити формування навичок організації самостійної пізнавальної діяльності структурування навчального матеріалу в логічній послідовності; сприяти розвитку комунікативної компетенції учнів, розвивати критичне мислення; сприяти формуванню прагнення до самоосвіти.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

 • види підрядних речень;

 • сполучники і сполучні слова, що вживаються в кожному з видів;

 • питання, на які відповідає підрядна частина в кожному з видів;

 • порядок організації самостійної пізнавальної діяльності.

Учні повинні уміти:

 • визначати види підрядних речень;

 • розпізнавати сполучники і сполучні слова;

 • створювати власне висловлювання, використовуючи різні види СПР;

 • організовувати самостійно процес набуття знань.

Тип уроку: формування знань, умінь і навичок

Форми організації пізнавальної діяльності: парна, індивідуальна.

Методи: робота з підручником, частково-пошуковий, «карусель».

Обладнання: підручники, тексти художніх творів, російсько-український словник, картки самоаналізу та самооцінювання.

Хід уроку

 1. Організація класу.

 2. Актуалізація опорних знань.

А) відтворення теоретичного матеріалу ( «карусель»)

Б) взаємоперевірка виконання домашніх вправ

3. Оголошення теми, мети, очікуваних результатів.

4. Формування знань, умінь і навичок.

А) інструктаж учителя щодо виконання роботи:

- опрацюйте матеріал параграфів 8-9, складіть опорну таблицю «Види підрядних речень».

- дайте відповідь на запитання: що лежить в основі розподілу СПР на підрядні означальні, з’ясувальні, обставинні?

- виконайте практичні завдання:

Завдання для учнів з середнім рівнем навченості: вправа 49.

Завдання для учнів з достатнім рівнем навченості: доберіть із запропонованих художніх творів по 2 приклади різних видів підрядних речень.

Завдання для учнів з високим рівнем навченості: складіть по 2 приклади різних видів підрядних речень на тему: «Духовна краса людини». Підготуйте усне висловлювання з цієї теми, використовуючи складені речення.

 • перевірте правильність виконання роботи;

 • оцініть роботу, використовуючи картки само оцінювання.

Б)самостійна робота учнів ( учитель консультує, працює з учнями низького і середнього рівнів навченості)

В) перевірка виконання завдань

Г) фронтальна бесіда за питаннями вправи 39

5. Підбиття підсумків, оцінювання.

- зазначте у картках самоаналізу, що з даної теми викликає у вас труднощі.

- яким чином можемо подолати труднощі ?

6. Домашнє завдання: скласти усне повідомлення з теми «Види підрядних речень», 4-6 б. – Впр.36; 7-9 б. – Впр.34 ( накреслити схеми); 10-12 б. – Впр.35.

Урок № 4

Тема. Підрядні означальні речення.

Мета: націлити на поглиблення знань учнів про підрядні означальні речення, формувати навички розпізнавання підрядних означальних серед інших видів підрядних речень; удосконалювати навички аналізу СПР; розвивати навички критичного мислення; сприяти формуванню творчих здібностей учнів; сприяти виробленню позитивної мотивації до отримання знань.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

 • визначення та особливості підрядних означальних речень;

 • сполучники та сполучні слова, характерні для даного виду речень.

Учні повинні уміти:

 • розпізнавати підрядні означальні речення серед інших видів СПР;

 • аналізувати підрядні означальні речення;

 • виявляти проблеми у вивченні теми, знаходити шляхи їх вирішення.

Тип уроку: формування вмінь та навичок

Форми організації пізнавальної діяльності: фронтальна, парна.

Методи та прийоми: маркування тексту, взаємоопитування, «знаємо – бажаємо дізнатися – дізналися».

Обладнання: підручники, картки самоаналізу, самооцінювання, ватман, маркери.
Хід уроку

 1. Організація класу.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

«Знаємо – бажаємо дізнатися – дізналися»

Заповніть першу та другу колонки даної таблиці.

Визначте, які питання з даної теми ми повинні опрацювати.

 1. Оголошення теми, очікуваних результатів уроку.

 2. Аналіз теоретичного матеріалу.

А) маркування тексту

Опрацюйте матеріал параграфу восьмого, сторінку 24 за допомогою умовних позначок ( один учень працює біля дошки, виписуючи на ватман відоме і нове).

«+» - відоме;

«?» - нове.

Б) пояснення вчителя.

5. Застосування знань, вироблення умінь та навичок.

А) пояснювальний диктант

Записати речення, поставити розділові знаки, накреслити схеми, визначити вид підрядної частини.

 1. Та не можуть душу зігрівати ті, що не палають, не горять ( В. Сим.).

 2. І тому світ завжди благословляє і сонце, що встає, і серце, що кохає

( В. Сим.). 3. Нам груди мучить невимовна туга, що ми не вмієм повертати дні ( Чуб.). 4. Угорі озивалися журавлі, що взяли літо на крила і летіли з ним у далекий вирій ( Ст.). 5. Як хороше у нас на Україні, де пісня нив чарівна та дзвінка ( Сим.). 6. Я не такий, щоб зрадити людину ( Леся Українка).

Б) робота з підручником ( парна)

Виконати вправу 42 ( письмово), 44 ( усно);

В) виконання творчого завдання

Складіть складнопідрядні речення з підрядними означальними, використовуючи різні сполучники та сполучні слова, накресліть їх схеми.

 1. Підсумки уроку, оцінювання.

А) « знаємо –бажаємо дізнатися – дізналися»

Заповніть третю колонку таблиці.

Б) взаємоопитування з теми

В) робота з картками самоаналізу, самооцінювання

6. Домашнє завдання: 4-6 балів – Впр.47, 7-9 балів – Впр.46, 10-12 балів – твір-мініатюру «Осінній ранок», використовуючи підрядні означальні речення.

Урок № 5

  1   2   3

Схожі:

«Складнопідрядне речення» iconКонтрольна робота №5 І. Перекладіть речення, зверніть увагу на вживання Інфінітива з часткою zu
Які речення можливі? Утворіть складнопідрядне речення чи речення з інфінітивною конструкцією
«Складнопідрядне речення» iconУзагальнення й систематизація знань з теми "Складнопідрядне речення"
Мета: Повторити відомості про складне речення, його види, типи складнопідрядних речень; закріпити вміння знаходити в тексті складні...
«Складнопідрядне речення» iconСкладнопідрядне речення з підрядним означальним. Займенниково-означальне речення
Оловну і підрядну частини; розвивати творчі вміння моделювати складнопідрядні речення відповідно до мети й обставин спілкування та...
«Складнопідрядне речення» iconСкладнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
Частину складнопідрядного речення, синтаксично залежну від головної частини, називають
«Складнопідрядне речення» iconУроку з української мови для 9 класу «Складнопідрядне речення з підрядним означальним та підрядним з’ясувальним»
Тема. Основні види підрядних речень. Складнопідрядні речення з підрядними означальними і з'ясувальними
«Складнопідрядне речення» iconУрок закріплення набутих знань про складнопідрядне речення. Випереджувальне завдання: повідомлення учнів-гідів
Мета уроку: повторити складнопідрядні речення з різними видами підрядності; вдосконалювати навички складання схем таких речень; розвивати...
«Складнопідрядне речення» iconУрок української мови в 11 класі «Складнопідрядне речення»
Добрий день! Підготуйтесь до уроку. У свою чергу до зустрічі зі щирою, ніжною, милозвучною українською мовою
«Складнопідрядне речення» iconСкладнопідрядне речення з підрядними причини, мети та умови
Вознюк Тамара Сергіївна, Новоград Волинська зош І ііі ступенів №3,учитель української мови І літератури
«Складнопідрядне речення» iconЖиве поезія у мові
На попередніх уроках ми працювали над темою «Складнопідрядне речення». Сьогодні ми повинні повторити, узагальнити, систематизувати...
«Складнопідрядне речення» iconСкладнопідрядне речення
У кожному з речень підкреслити граматичні основи, визначити кількість частин у складному реченні, позначити квадратними дужками головну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка