Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Урок №1. Тема: Перше знайомство з мовою програмування Паскаль. Мета уроку
409.19 Kb.
НазваУрок №1. Тема: Перше знайомство з мовою програмування Паскаль. Мета уроку
Сторінка1/3
Дата конвертації09.04.2013
Розмір409.19 Kb.
ТипУрок
Зміст
Актуалізація базових знань.
Мотивація навчальної діяльності.
Повідомлення теми та мети уроку.
Перевагами мови програмування
Структура програми мовою
НАМ, Паскаль
Усі типи даних у мові програмування
Навчальній Алгоритмічній Мові
Додатковий матеріал
Змінні (Var) - вид даних, що може змінювати своє значення в ході програми, описують змінні після зарезервованого слова Var.Конст
Процедури Writel WriteLn
Процедури Read и ReadLn
Функція - це така організація перетворення переданого їй значення, при якій це змінене значення повертається назад.Процедура
Додаткові завдання
Тема уроку: Інтегроване середовище програмування Турбо Паскаль.
Мета уроку
Теоретичний матеріал
Мета: ознайомити із середовищем програмування Turbo Pascal; навчити читати, редагувати, записувати та виконувати програми.Завдан
Додатковий матеріал
Практична робота № 5 «Продовження роботи у середовищі програмування Турбо Паскаль. Використання операцій div та mod ».
...
Повний зміст
  1   2   3

Урок №1.

Тема: Перше знайомство з мовою програмування Паскаль.


Мета уроку: навчити дітей працювати в середовищі Паскаля, основним прийомам роботи з текстовим редактором, методам налагоджування програм

Тип уроку: Інтегрований (лекційний матеріал з практичним опрацюванням).

Обладнання: роздатковий матеріал.

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

Заходжу до класу, вітаюсь з учнями, пропоную їм сісти. Мовчки оглядаю готовність учнів до уроку. Нагадування про дотримання правил техніки безпеки.


 1. Актуалізація базових знань.

Ви вже вмієте налаштовувати власний комп’ютер так, щоб вам було зручно працювати. Але ви переконалися, що далеко не всі задачі повсякденного життя можна вирішити, користуючись готовими програмними засобами. Справді, програмісти потурбувалися, щоб ви отримали могутні інструменти для роботи з текстовою і графічною інформацією, щоб змогли зробити електронну презентацію та переглянути відеофільм, вони дали вам зручні засоби для мандруванням Інтернетом і для роботи з електронною поштою. Але є такі задачі, які ви можете розв’язати лише самі. Раніше для їхнього розв’язання ви використовували НАМ, а розв’язання оформляли у формі програми в середовищі програмування АЛГО.


 1. Мотивація навчальної діяльності.

У цій темі ви розпочнети опановувати могутнім інструментом, за допомогою якого можна створити програму майже будь-якої складності та обсягу - почати знайомство з однією з найвідоміших у всьому світі мов програмування – мовою Паскаль.


 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Оголошую тему уроку і мету.


 1. Вивчення нового матеріалу.

Мову програмування Паскаль для навчання студентів основам програмування створив у 1968-1971 pp. швейцарський учений Ніклаус Вірт з кафедри інформатики Стенфордського університету.

Таку назву вона отримала на честь відомого французького математика, фізика та філософа Блеза Паскаля.

Перевагами мови програмування Паскаль є:

 • Простий синтаксис мови - програми на Паскалі легко читати та редагувати, оскільки вони містять невелику кількість базових понять.


Рис 1.1. Ніклаус Вірт

(нар. 15.02.1934 р.)
Досить низькі апаратні та системні вимоги як для роботи самого середовища програмування, так і для програм, записаних мовою Паскаль.

 • Універсальність мови, тобто можливість використовувати цю мову програмування для розв'язування задач різних класів та сфер діяльності.

 • Підтримка структурного та об'єктно-орієнтованого програмування.

Характеризуючи мову програмування, треба розглядати три обов'язкові складники — алфавіт, синтаксис і семантику мови.

Алфавіт - це сукупність символів, дозволених до використання для записування програми певною мовою програмування.

Алфавіт мови Паскаль складається з:

 • великих і малих літер латинського алфавіту та знака підкреслення;

 • десяткових і шістнадцяткових цифр;

 • спеціальних символів:


Символ

Назва

Символ

Назва

Символ

Назва

+

плюс

0

дужки

кругліапостроф

-

мінус

{}

фігурні

#

номер

*

множення

[]

квадратні

@

комерційне аі

/

діленнякрапка

-

тильда

=

дорівнює

,

кома

$

знак грошової одиниці

>

більше

;

крапка з комою
пропуск

<

менше

:

двокрапка
Комбінації спеціальних символів можуть утворювати складені символи. Наприклад, <= (менше або дорівнює), := (присвоєння). Такі символи Паскаль сприймає як один символ, тому між елементами цих символів не можна вставляти пропуски.

Саме з символів алфавіту мови Паскаль і конструюють слова, які відділяють одне від одного розділовими символами (пропуск, кома, коментар, ознака кінця рядка).

Слова поділяють на:

 • Службові - слова, що є складовою частиною мови. Вони мають заздалегідь визначене написання та завжди однаковий зміст.

 • Стандартні - слова, призначені для заздалегідь визначених розробниками мови типів даних, сталих величин, певних процедур або функцій.

 • Ідентифікатори (імена величин) - слова, що визначає користувач для імен сталих та змінних величин, власних процедур або функцій.

Синтаксис - це сукупність правил побудови вказівок алгоритмів, записаних певною мовою програмування.

Семантика - це сукупність правил, що пояснюють, яке змістове значення має кожний опис, та призначають дії комп'ютера під час виконання команди.

Інакше кажучи, синтаксис визначає, за якими правилами побудувати певну конструкцію (наприклад, розгалуження або оператор циклу), а семантика вказує, як саме має виконуватися ця конструкція мови програмування.
Структура програми мовою Паскаль

Усі програми, записані Навчальною Алгоритмічною Мовою, мають таку однакову структуру:

Програма <назва програми>;

Початок

Стіло програми>

Кінець.

Аналогічну структуру має програма, записана мовою Паскаль:

Program <назва програми>;

Begin

<тіло програми>

End.

Отже, ви зрозуміли, що службові слова Програма. Початок та Кінець Навчальної Алгоритмічної Мови у Паскалі замінені зарезервованими словами Program. Begin та End.

Після назви програми у НАМ містився блок опису сталих і змінних величин. Аналогічний блок є і в програмі, записаній мовою Паскаль. Будь-яка програма мовою програмування Паскаль складається із заголовка та програмного блока, який містить дві частини - описову та виконавчу. Описова частина містить опис сталих і змінних; використаних у програмі модулів (попередньо створених спеціальних програм, які можна надалі використовувати, розробляючи власні програми); типів даних, визначених користувачем, процедур та функцій користувача (ми їх вивчатимемо далі). Виконавча частина і є власне тілом програми:
Program <назва програми>;

Uses <список імен бібліотечних модулів, використаних у програмі>;

Const <опис сталих величин>;

Туре <опис типів користувача>

Vаг <опис змінних величин>;

<опис процедур та функцій користувача>

Begin

<тіло програми>

End.

Будь-який розділ, крім тіла програми, може бути відсутнім.

Ми можемо самостійно змінити імена цих змінних, щоб добре розуміти, що саме буде зберігати кожна змінна.

Але при цьому треба враховувати правила створювання імен, які діють у Паскалі:

 • Ім'я сталої або змінної починається тільки з літери (або знака підкреслення) і може містити літери, цифри та знак підкреслення.

 • Між двома ідентифікаторами (іменами) обов'язково має бути хоча б один розділовий символ.

 • Максимальна довжина імені становить 127 символів, але враховуються лише перші 63 з них.

 • Великі та маленькі літери компілятор мови Паскаль не розрізняє.

Нам залишилось визначити типи всіх цих величин, тому розгляньмо, які типи величин визначені в Паскалі.

Як і НАМ, Паскаль поділяє величини на змінні та сталі. Тип сталих (констант) визначає компілятор мови Паскаль автоматично, а тип змінних обов'язково треба вказувати до їх використання.

Усі типи даних у мові програмування Паскаль поділено на скалярні (прості) та структуровані (складені) (рис. 4.3). Скалярні типи, у свою чергу, поділяють на стандартні (це типи, що визначають розробники мови програмування) та типи користувача, що розробляє сам автор програми. Стандартні скалярні типи даних у Паскалі такі самі, як і в Навчальній Алгоритмічній Мові: цілі, дійсний, літерний та логічний.
Рис. 1.2. Типи даних мови ПаскальАле Паскаль пропонує для використання більшу кількість цілих типів, які можуть набувати різних цілочислових значень і вимагати різного обсягу пам'яті для збереження цих значень:


Назва цілочислового типу

Діапазон значень

Обсяг пам'яті (байт)

Коротке ціле без знака Byte

0...255

1

Коротке ціле зі знаком Shortlnt

-128...127

1

Ціле без знака Word

0...65535

2

Ціле зі знаком Integer

-32768...32767

2

Довге ціле зі знаком Longlnt

-2147483648...2147483647

4

Дійсні типи

Діапазон значень
single

1.5- 1045-3.4- 1038
real (основний тип)

2.9- 1039-1.7- 1038
double

5.0- 10_324-1.7- 10308
extended

3.4- 10-4951-1.1- 104932
Дійсний тип даних у Паскалі має назву Real. Змінні цього типу набувають дійсних значень, що їх задають з точністю 11-12 знаків після коми та які займають у пам'яті від 4 до 10 байт.

Для збереження змінної літерного (символьного) типу даних Char у Паскалі відводять лише 1 байт, тому значенням змінної цього типу може бути лише один символ, записаний у лапках.

Змінні логічного типу Boolean у Паскалі забирають у пам'яті 1 байт. Вони можуть набувати одного з двох фіксованих значень - true (істина) або false (хибність), і найчастіше їх використовують, коли будують умови.

Змінні та сталі всіх названих вище типів використовують у виразах, які задають порядок виконання дій та складаються з операндів (ними є сталі та змінні, виклик функцій), круглих дужок (їх використовують, щоб змінити порядок виконання операцій) та знаків операцій.

Так само, як і в Навчальній Алгоритмічній Мові, в Паскалі визначені:

 • арифметичні операцїі (+, -, *, /), які застосовують для змінних цілого та дійсного типів);

 • операцїі відношення (порівняння) (=, <, >, <=, >=, < >), які порівнюють значення двох величин (операндів) і обраховують значення всього виразу: істина чи хибність;

 • логічні операцїі (логічні та (and), або (or), ні (not)), результатом яких є логічне значення true або false.


Основні стандартні функції та процедури


Функція

Тип

аргументу

Тип

результату

Математичний запис, коментар

abs(x)

integer, real

integer, realarctan(x)

integer, real

real

arctgx

cos(x)

integer, real

real

cosx

sin(x)

integer, real

real

sinx

exp(x)

integer, real

real

ex

ln(x)

integer, real

real

lnx

sqrt(x)

integer, real

realsqr(x)

integer, real

integer, real

X2

ord(x)

char упорядкований

integer

ASCII-код симв., номер елемента

succ(x)

упорядкований

упорядкований

повертає наступне значення х

pred(x)

упорядкований

упорядкований

Повертає попереднє

значення х

round(x)

real

integer

заокруглює число х до цілого

trunc(x)

real

integer

відкидає дробову частину числа х

int(x)

real

real

відкидає дробову частину числа х

frac(x)

real

real

дробова частина числа х

odd(x)

integer

boolean

true (x - непарне), false (x - парне)

random (x)

integer

integer

Генерує випадкове число з діапазону від 0 до х

upcase(x)

char

char

замінює малу літеру латинської абетки на велику

процедури:

inc(x.y)

integer

integer

збільшує х на у

inc(x)

integer, char

integer, char

Збільшує x на 1

dec(x.y)

integer

integer

Зменшує x на у

dec(x)

integer, char

integer, char

Зменшує x на 1

Розглянемо приклади значень функцій і виконання процедур:
round(2.1)=2, int(2.1)=2.0, x:=l; inc(x,5); (х=6),

round(6.8)=7, int(6.8)=6.0, x:=V; inc(x); (x='b'),

trunc(2.1)=2, frac(2.1)=0.1, x:=7; dec(x,3); (x=4),

trunc(6.8)=6, frac(6.8)=0.8, x:='d'; dec(x); (x=V).

Правила лінійного запису арифметичних виразів:

 1. вираз повинен бути записаний у вигляді лінійного ланцюжка символів, що обумовлено конструкцією пристрою введення інформації;

 2. не можна опускати знак операції множення;

 3. порядок виконання операцій одного пріоритету регулюється дужками;

 4. аргументи функцій записуються в круглих дужках.
 1. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Виконайте завдання

Нехай A= 5, В = 4, С = З та Р = 0.5. Обчислити значення простого арифметичного виразу:

1) + В)/С*Р; 2) + В)/С/Р;

3) + В)/(С*Р); 4) -А*В + sqr (С) + 0.5.

2. Перевести формулу у вигляд , доступний для програмування:2. Обчислити значення виразів

а)trunc(6,9); б) round(6,9); в)tranc(6,2); г)round(6,2); д) trunc(-l,8); є) round(-l,8); ж) round(0,5); з)round(-0,5); і)20 div 6; к)123 div 0;

л) 3.0mod 3; м)20 mod 6; н) 2 div 5; о) 2 mod 5; п) 3 * 7div2 mod 7 / 3 - trunc(sin(1)); р) succ(round(5/2)-pred(3)).
VII. Підсумок уроку.

Запитання для учнів:

  1. Ким і коли було створено мову програмування Паскаль? Які основні принципи було покладено в основу цієї мови?

  2. Завдяки чому мова Паскаль отримала всесвітнє визнання?

  3. Назвіть основні переваги мови програмування Паскаль.

  4. Які складники розглядають, коли характеризують мови програмування? Дайте означення кожному складнику мови Паскаль.

  5. З чого складається алфавіт мови Паскаль?

  6. Що таке складені символи? Як їх сприймає Паскаль?

  7. Які символи відносять до розділових?

  8. Що таке слова? Які види слів є в мові програмування Паскаль? Охарактеризуйте кожний вид слів.

  9. Яку загальну структуру має кожна програма, записана мовою програмування Паскаль? З яких частин вона складається?

  10. Які частини містить програмний блок?

  11. Для чого призначена описова частина програмного блока?

  12. Опишіть правила утворювання імен сталих та змінних, що діють у Паскалі.

  13. Які типи даних є в мові програмування Паскаль?

  14. На які види поділені скалярні типи даних?

  15. Охарактеризуйте всі стандартні скалярні типи даних.

  16. Які види операцій визначено в Паскалі?


Домашнє завдання: ознайомитись з середовищем Free Pascal, переглянути всі перелічені пункти меню;

Задача 1. Створити за допомогою програми свою візитну картку.

********************************
*                Іванов Сергій                  *
*         Пролетарска 74 кв. 55             *
*              Телефон 445-72-88            *
********************************

Відповідь (Задача 1)

Program Vizutka;
Uses   Crt;
Begin
ClrScr;
Writeln (‘******************************‘);
Writeln (‘* Іванов Сергій *‘);
Writeln (‘* Пролетарська 74 кв. 55 *‘);
Writeln (‘* Телефон 445-72-88 *‘);
Writeln (‘******************************‘);
ReadLn;
End.
  1   2   3

Схожі:

Урок №1. Тема: Перше знайомство з мовою програмування Паскаль. Мета уроку iconКонспект уроку з інформатики Колесник Ірини Михайлівни 8 клас основи програмування мовою Паскаль (4) Урок 42 Тема уроку
Тема уроку: Актуалізація базових знань з теми «Основи алгоритмізації. Нам. Середовище програмування алго». Перше знайомство з мовою...
Урок №1. Тема: Перше знайомство з мовою програмування Паскаль. Мета уроку iconУрок №1. Тема: Перше знайомство з мовою програмування Паскаль. Мета уроку
Мета уроку: навчити дітей працювати в середовищі Паскаля, основним прийомам роботи з текстовим редактором, методам налагоджування...
Урок №1. Тема: Перше знайомство з мовою програмування Паскаль. Мета уроку iconУрок 44 Тема уроку : Інтегроване середовище програмування Турбо Паскаль
Тема уроку: Інтегроване середовище програмування Турбо Паскаль. Практична робота «Створення та редагування програм у середовищі програмування...
Урок №1. Тема: Перше знайомство з мовою програмування Паскаль. Мета уроку iconВступ у програмування мовою Паскаль. Загальні відомо мості про мову Паскаль
Мова паскаль є універсальною мовою програмування високого рівня. Його основи розробив Ніклаус Вірт, професор технічного університету...
Урок №1. Тема: Перше знайомство з мовою програмування Паскаль. Мета уроку iconОпис умов. Вказівка розгалуження та її опис навальною алгоритмічною мовою та мовою програмування Паскаль
Тема: Опис умов. Вказівка розгалуження та її опис навальною алгоритмічною мовою та мовою програмування Паскаль
Урок №1. Тема: Перше знайомство з мовою програмування Паскаль. Мета уроку iconА. М. Гуржій, М. С. Львов, О. В. Співаковський
В першій частині цієї книги викладаються основи алгоритмізації та процедур­ного програмування мовою Паскаль. Велику увагу приділено...
Урок №1. Тема: Перше знайомство з мовою програмування Паскаль. Мета уроку iconРобота в середовищі програмування. Запуск програм на виконання
Мета: Ознайомитись з середовищем програмування Паскаль. Навчитись зчитувати, редагувати, записувати та виконувати програми
Урок №1. Тема: Перше знайомство з мовою програмування Паскаль. Мета уроку iconУрок 19-20 Тема: Алгоритмічна конструкція повторення та її графічне подання. Оператори циклів. Складання та програмна реалізація алгоритмів з циклами. Навчальна мета: Засвоїти
Навчальна мета: Засвоїти відомості з основ алгоритмізації та програмування, познайомитися з мовою С++ та її складовими
Урок №1. Тема: Перше знайомство з мовою програмування Паскаль. Мета уроку iconТема уроку. Правильні многогранники. Мета уроку
Мета уроку: формування поняття правильні многогранники; знайомство з видами правильних многогранників: правильний тетраедр, куб,...
Урок №1. Тема: Перше знайомство з мовою програмування Паскаль. Мета уроку iconДано текстовий файл в якому міститься програма мовою Турбо Паскаль (Лабораторна робота №3)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка