Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9)
1.78 Mb.
Назва№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9)
Сторінка1/17
Дата конвертації09.04.2013
Розмір1.78 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Орієнтовне календарне плануванняуроку

Тема уроку


1.

Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі

на зведення до одиниці (№№ 1-9).

2.

Нумерація трицифрових чисел. Записування чисел під диктовку. Розкладання чисел на розрядні доданки. Зв'язок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0. (№№ 10-18).

3.

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Розміщення відрізків на площині і в просторі. Ускладнена розширена задача на знаходження третього доданка (№№ 19-26).

4.

Письмове множення на одноцифрове число. Дії над величинами. Круглі числа (№№ 27—34).

5.

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на застосування письмового ділення на одноцифрове число (№№ 35-44).

6.

Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 45-53).

7.

8.

Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною (№№ 54—63).

Задачі, які включають знаходження частини числа або числа за його частиною (№№ 64—71).

9.

Контроль навчальних досягнень учнів. Комбінована контрольна робота.

10.

Аналіз контрольної роботи. Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями. Задачі на застосування дії множення на двоцифрове число (№№ 72—80).

11.

Письмове множення на двоцифрове число (закріплення). Ділення з остачею.

12.

Письмове ділення на двоцифрове число. Задачі на різницеве і кратне порівняння чисел (№№ 89—98).

13.

Письмове ділення на двоцифрове число. Розв'язування задач методом складання виразу (№№ 99—106).

14.

Нумерація багатоцифрових чисел. Утворення і читання чотирицифрових чисел в межах двох тисяч. Повторення поза-табличного множення, правила множення суми на число (№№ 107-117).

15.

Читання і записування чотирицифрових чисел у межах двох тисяч. Лічба тисячами до 10 тисяч. Повторення позатабличного ділення на одноцифрове число (№№ 118—126).

16.

Читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Кути, види кутів, побудова кутів за допомогою лінійки (№№ 127-135).

17.

Читання і записування чотирицифрових чисел. Знаходження частини числа і числа за його частиною. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 136—144).

18.

Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом (№№ 145-155).

19.

Читання і записування п'ятицифрових чисел у межах 20 тисяч. Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка (№№ 156-166).

20.

Читання і записування п'ятицифрових чисел. Утворення числа 20000. Лічба десятками тисяч до 10 десятків тисяч. Письмове віднімання трицифрових чисел (№№ 167—175).

21.

Читання і записування п'ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Розв'язування задач з геометричним змістом (№№ 176-184).

22.

Порівняння чисел. Читання і записування п'ятицифрових чисел. Письмове ділення з перевіркою множенням. Ускладнені задачі на знаходження третього доданка (№№ 185—193).

23.

Тематичне опитування. Контроль навчальних досягнень учнів з теми "Нумерація чотирицифрових та п'ятицифрових чисел".

24.

Аналіз тематичного опитування. Нумерація шестицифрових чисел: читання і записування шестицифрових чисел у межах 200000. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 194-203).

25.

Читання і записування шестицифрових чисел в межах 200 тисяч. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч. Мільйон. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 204-212).

26.

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 213—220).

27.

Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиця розрядів і класів. Множення і ділення на одноцифрові і двоцифрові числа (№№ 221-228).

28.

Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100 і 1000.

29.

Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв'язування задач (№№ 239-249).

30.

Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10, 100, 1000 разів. Розв'язування задач та рівнянь (№№ 250-258).

31.

Одиниці вимірювання довжини. Розв'язування задач (№№ 259-268).

32.

Одиниці вимірювання маси. Задачі, які розв'язуються способом відношення (№№ 269—279).

33.

Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розв'язування задач (№№ 280-288).

34.

Одиниці вимірювання часу. Розв'язування задач (№№ 290—300).

35.

Тематичне опитування. Контроль навчальних досягнень учнів з теми "Шестицифрові числа. Одиниці вимірювання величин".

36.

Аналіз тематичного опитування. Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розв'язуються додаванням (№№ 301-308).

37.

Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Задачі, які розв'язуються відніманням (№№ 309—316).

38.

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел (№№ 317-323).

39.

Перевірка віднімання додаванням. Складені задачі, розв'язання яких опирається на правило знаходження невідомого доданка (№№ 324 - 330).

40.

Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Розв'язування задач (№№ 331—337).

41.

Додавання кількох доданків. Задачі на знаходження довжини сторони трикутника (№№ 338—346).

42.

Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними (№№ 347 — 355).

43.

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини та маси. Розв'язування задач (№№ 356—363).

44.

Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Знаходження суми і різниці багатоцифрових чисел (№№ 364—371).

45.

Застосування способу округлення при додаванні і відніманні. Розв'язування задач (№№ 372-380).

46.

Тематичне опитування. Контроль навчальних досягнень учнів з теми "Додавання і віднімання багатоцифрових чисел". Тести.

47.

Аналіз тематичного опитування. Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху (№№ 381—388).

48.

Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом. Знаходження значень виразів на додавання і віднімання (№№ 389-397).

49.

Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 398—407).

50.

Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу і відстані. Дії над іменованими числами. Ознайомлення з назвами геометричних тіл. Повторення вивченого (№№ 408—418).

51.

Самостійна робота. Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення (№№ 419-429).

52.

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Розв'язування задач (№№ 430—438).

53.

Множення у випадку кількох нулів у множнику. Розв'язування задачі двома способами (№№ 439—446).

54.

Множення чисел, які закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу (підготовчі) (№№ 447-455).

55.

Тематичне опитування. Контроль навчальних досягнень учнів зтеми "Взаємозв'язки між величинами "відстань", "швидкість", "час". Множення багатоцифрових чисел". Комбінована контрольна робота.

56.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач на спільну роботу (№№ 456-464).

57.

Ознайомлення з поняттям "площа фігури". Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 465—471).

58.

Правило обчислення площі прямокутника. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу (№№ 472—481).

59.

Обчислення площі прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 482-490).

60.

Одиниці вимірювання площі. Прості і складені задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі (№№ 491-497).

61.

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника (№№ 498—505).

62.

Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел (№№ 506—513).

63.

Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов'язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії (№№ 514-522)

64.

Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі (№№ 523-533).

65.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі на вивчений матеріал (№№534—543).

66.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 544-552).

67.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 553-561).

68.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 562—569).

69.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 570—576).

70.

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 577—585).

71.

Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 586-594).

72.

Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на вивчений матеріал (№№ 595-602).

73.

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух.

74.

Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух (№№ 610—619).

75.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух (№№ 620-628).

76.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу (№№ 629—639).

77.

Тематичне опитування. Контрольна робота.

78.

Аналіз тематичного опитування. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Складені задачі, які включають знаходження частин (№№ 640—648).

79.

Порівняння частин. Складені задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 649—656).

80.

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 657—665).

81.

Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа (№№ 666—672).

82.

Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. Знаходження значення виразу з буквою, що повторюється два рази (№№ 673-681).

83.

Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток. Подання дробу як частки двох чисел (№№ 682—692).

84.

Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000. Розв'язування задач, що включають знаходження числа за його дробом (№№ 693—700).

85.

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв'язання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 701-709).

86.

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв'язування задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа (№№ 710-718).

87.

Задачі на пропорційне ділення. Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа (№№ 719-726).

88.

Знаходження добутку виду 2400 • 30 усним і письмовим способами. Розв'язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення (№№ 727—736).

89.

Задачі на пропорційне ділення. Розв'язування рівнянь і нерівностей (№№ 737-745).

90.

Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число (№№ 746—755).

91.

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення (№№ 756-763).

92.

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення. Рівняння (№№ 764-772).

93.

Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій (№№ 773-780).

94.

Ділення виду 45780 : 60 і 299600 : 700. Задачі на рух (№№ 781-789).

95.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння (№№ 790-799).

96.

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв'язування задач (№№ 800-809).

97.

Тематичне опитування.

98.

Аналіз тематичного опитування. Повторення множення двоцифрових чисел (письмово). Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 810-817).

99.

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом (№№ 818—824).

100.

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 825-831).

101.

Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розв'язування задач на знаходження числа за його дробом (№№ 832—839).

102.

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 840—848).

103.

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії. (№№ 849-856).

104.

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 • 403. Задачі на рух і площу (№№857-864).

105.

Ділення на двоцифрове число (повторення). Поняття про середнє арифметичне. Задачі на дроби (№№ 865—874).

106.

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення) (№№ 875—883).

107.

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння (№№ 884—891).

108.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного (№№ 892-898).

109.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням. Задачі на знаходження середнього арифметичного. (№№ 899-906).

110.

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Задачі на знаходження середнього арифметичного (№№ 907—914).

111

Ділення у випадку, коли частка містить нулі. Повторення задач на зведення до одиниці (№№ 915—922).

112.

Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в кінці частки є нуль. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі з буквеними даними (№№ 923—930).

ИЗ.

Ділення з остачею на двоцифрове число, коли частка закінчується нулем. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на спільну роботу (№№ 931—938).

114.

Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на дроби (№№ 939-945).

115.

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу. Рівняння (№№ 946-952).

116.

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв'язування нерівностей (№№ 953—961).

117.

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на знаходження суми двох добутків. Складання та розв'язування рівнянь. Ділення іменованих чисел (№№ 962-969).

118.

Тематичне опитування. Контрольна робота.

119.

Аналіз контрольної роботи. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на зустрічний рух і на зведення до одиниці (№№ 970-977).

120.

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові у випадку, коли в записі частки є нуль (ознайомлення). Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними (№№ 978—985).

121.

Міри часу. Таблиця одиниць вимірювання часу. Століття, секунда. Задачі на зведення до одиниці (№№ 986—994).

122.

Визначення часу. Визначення тривалості подій за календарем. Задачі на знаходження суми двох добутків і задачі, обернені до розширених задач на суму двох добутків (№№ 995—1002).

123.

Перетворення одиниць вимірювання часу: заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і навпаки. Задачі на спосіб відношення (№№ 1003—1010).

124.

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених у мірах часу. Задачі на спільну роботу (№№ 1011—1018).

125.

Задачі на визначення тривалості події, її закінчення та початку. Задачі на знаходження числа за двома різницями та на знаходження середнього арифметичного (№№ 1019—1028).

126.

Розв'язування задач на час. Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного (№№ 1029—1040).

127.

Тематичне опитування. Контрольна робота.

128.

Аналіз контрольної роботи. Натуральний ряд. Будова натурального числа у десятковій системі числення. Порівняння чисел.

129.

Величини. Метрична система мір.

130.

Додавання і віднімання. Закони додавання та властивості різниці.

131.

Множення. Закони множення.

132.

Ділення. Властивості частки.


уроку_______ Дата_________

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9) iconМатематика (М. В. Богданович. Підручник "Математика. 4 клас")
Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9)
№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9) iconТаблиця множення числа Задачі на зведення до 1
Мета: засвоїти таблицю множення числа 7; повторити назви чисел при множенні; вправляти учнів у розв’язанні задачі на зведення до...
№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9) iconЗадача на спосіб зведення до одиниці
Мета. Ознайомити учнів із прийомом письмового додавання трицифрових чисел без переходу через розряд; удосконалювати вміння учнів...
№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9) iconМатематика (за підручником м. В. Богдановича)
Нумерація трицифрових чисел: читання й порівняння: чисел, попереднє і наступне число, значення цифри нуль у записі числа. Множення...
№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9) iconТема Дія множення. Закони множення. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. Розв’язування задач складанням виразу. Мета
Тема Дія множення. Закони множення. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. Розв’язування задач складанням виразу
№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9) iconУроку I. Організаційний момент дзвоник дав усім наказ До роботи швидше, клас. Працюватимемо гарно
Тема. Задачі та приклади на засвоєння таблиці ділення на Задачі на зведення до одиниці
№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9) iconРозробка уроку з математики. 3 клас (за підручником М. В. Богдановича, 1 семестр)
Тема. Розв’язування задач на зведення до одиниці. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 8
№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9) iconТема: Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа Розвязування задач на зведення до одиниці, складання задач на множення та ділення

№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9) iconТема уроку. Множення натуральних чисел Мета уроку
Мета уроку: сформувати в учнів поняття дії множення, вміння множити натуральні числа усно і в стовпчик, розвивати логічне мислення,...
№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9) iconУрок математики. 4 клас
Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка