Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Робоча програма курсу "Методика викладання іноземних мов"
292.06 Kb.
НазваРобоча програма курсу "Методика викладання іноземних мов"
Сторінка2/4
Дата конвертації13.04.2013
Розмір292.06 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

Розподіл навчального часу за темами
Теми

Кількість годин


Форма контролю
Всього

В тому числіЛекції

Практичні заняття

Самостійна робота
1.Загальні питання МНІМ

6

2

2

2

Комбінована

2. Система навчання ІМ

8

4

2

2

Комбінована

3.Лінгвопсихологічні основи навчання ІМ

6

2

2

2

Комбінована

4.Навчання фонетики


6

2

2

2

Комбінована

5.Навчання лексики

6

2

2

2

Комбінована

6.Навчання граматики

6

2

2

2

Комбінована

7.Навчання аудіювання

6

2

2

2

Комбінована

8.Навчання діалогічного мовлення

6

2

2

2

Комбінована

9.Навчання монологічного мовлення

6

2

2

2

Комбінована

10.Навчання читання

6

2

2

2

Комбінована

11. Навчання письма

6

2

2

2

Комбінована

12.Організація навчання іноземних мов. Етапи навчання

Планування уроку ІМ

14

2

6

6

Комбінована

13.Організація навчання іноземних мов у середньому навчальному закладі

8

2

4

2

Комбінована

14. Огляд методів навчання ІМ

6

2

2

2

Комбінована

Всього
30

34
Зміст лекційного курсу
ЛЕКЦІЯ 1. ВСТУП ДО МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (2 год.)

 1. Система освіти в Україні та навчання іноземних мов.

Основні принципи освіти і зміни у навчанні іноземних мов.

Ступені загальної середньої освіти і навчання іноземних мов.

Державний освітній стандарт з іноземної мови.

Сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови.

 1. Методика навчання іноземних мов як наука та її зв’язок з іншими науками.

Методика навчання іноземних мов та її завдання.

Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов.

Зв’язок методики з лінгвістикою, психологією, педагогікою, психолінгвістикою, історією мови.
ЛЕКЦІЯ 2. СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (2 год.)

 1. Поняття “система навчання” та її зміст.

 2. Комунікативний підхід у навчанні іноземної мови.

 3. Цілі навчання – практична, виховна, освітня, розвиваюча.

 4. Зміст навчання – іншомовна комунікативна компетенція, соціокультурна компетенція.


ЛЕКЦІЯ 3. СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (2 год.)

 1. Принципи навчання. Дидактичні та методичні принципи.

 2. Методи навчання – демонстрація, пояснення, організація вправляння.

 3. Засоби навчання. Основні та допоміжні засоби. Засоби для вчителя та учня. Технічні та нетехнічні засоби.ЛЕКЦІЯ 4. ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (2 год.)

 1. Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності та спілкування.

 2. Проблема навичок та вмінь мовлення у навчанні іноземної мови.

 3. Система вправ для формування навичок та вмінь мовлення.


ЛЕКЦІЯ 5. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (2 год.)

 1. Вимоги програми до формування іншомовної фонетичної компетенції.

 2. Фонетичний мінімум.

 3. Вимоги до вимови учнів.

 4. Навчання звуків іноземної мови.

 5. Навчання інтонації іноземної мови


ЛЕКЦІЯ 6. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (2 год).

 1. Вимоги програми до формування іншомовної лексичної компетенції.

 2. Активний, пасивний і потенційний словниковий запас учнів.

 3. Засоби семантизації нових лексичних одиниць та презентації нового лексичного матеріалу.

 4. Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями активного словника.

 5. Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями пасивного словника.


ЛЕКЦІЯ 7. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (2 год.)

 1. Вимоги програми до формування граматичної компетенції.

 2. Активний і пасивний граматичні мінімуми.

 3. Характеристика граматичних навичок мовлення.

 4. Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму.

 5. Автоматизація дій учнів з граматичними структурами активного граматичного мінімуму.

 6. Ознайомлення з граматичними структурами пасивного граматичного мінімуму.

 7. Автоматизація дій учнів з граматичними структурами пасивного граматичного мінімуму.


ЛЕКЦІЯ 8. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (2 год.)

 1. Вимоги програми до формування іншомовної адитивної компетенції.

 2. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності та уміння.

 3. Труднощі аудіювання.

 4. Етапи навчання аудіювання.

 5. Системи вправ для навчання аудіювання.


ЛЕКЦІЯ 9. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (2 год.)

 1. Вимоги програми до формування іншомовної компетенції у діалогічному мовленні.

 2. Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та уміння.

 3. Загальна характеристика діалогічного мовлення як виду мовленнєвої діяльності та уміння.

 4. Навчання діалогічного мовлення.

 5. Система вправ для навчання діалогічного мовлення.


ЛЕКЦІЯ 10. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (2 год.)

 1. Вимоги програми до формування іншомовної компетенції у монологічному мовленні.

 2. Суть і характеристика монологічного мовлення.

 3. Мовні особливості монологічного мовлення.

 4. Етапи навчання монологічного мовлення.

 5. Система вправ для монологічного мовлення.


ЛЕКЦІЯ 11. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ЧИТАННІ (2 год.)

 1. Вимоги програми до формування іншомовної компетенції у читанні.

 2. Суть читання та його психофізіологічні механізми.

 3. Характер текстів для читання.

 4. Труднощі навчання читання іноземною мовою.

 5. Навчання техніки читання.

 6. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності.

 7. Читання як засіб навчання та його зв’язок з іншими видами МД.


ЛЕКЦІЯ 12. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПИСЬМІ (2 год.)

 1. Вимоги програми до формування іншомовної компетенції у письмі.

 2. Письмо і писемне мовлення.

 3. Вимоги до базового рівня володіння письмом.

 4. Психолінгвістичні механізми письма.

 5. Навчання техніки письма.

 6. Етапи навчання писемного мовлення.

 7. Зв’язок письма з іншими видами мовленнєвої діяльності.

 8. Письмо як засіб навчання та контролю.


ЛЕКЦІЯ 13. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 год.)

 1. Особливості навчання іноземної мови на різних ступенях.

 2. Планування навчального процесу з іноземної мови.

 3. Вимоги до уроку іноземної мови.

 4. Типи і структура уроків іноземної мови.

 5. Аналіз уроку іноземної мови.


ЛЕКЦІЯ 14. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 год.)

 1. Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови.

 2. Інтенсивне навчання іноземної мови.

 3. Контроль у навчанні іноземної мови.

 4. Позакласна робота з іноземної мови.


ЛЕКЦІЯ 15. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (2 год.)

 1. Класифікація методів навчання іноземних мов.

 2. Перекладні методи.

 3. Прямі методи.

 4. Усний метод Гарольда Пальмера.

 5. Методична система навчання читання Майкла Уеста.

 6. Аудіо-лінгвальний метод.

 7. Аудіо-візуальний метод.

 8. Сугестивний метод.

 9. Комунікативний метод.

 10. Метод повної фізичної реакції.

 11. Драматико-педагогічний метод.

 12. “Мовчазний” метод.

 13. Груповий метод.


Практичні заняття


Практичне заняття 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

1.Система освіти в Україні та навчання іноземних мов.

Основні принципи освіти і зміни у навчанні іноземних мов.

Ступені загальної середньої освіти і навчання іноземних мов.

Державний освітній стандарт з іноземної мови.

Сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови.

2.Методика навчання іноземних мов як наука та її зв’язок з іншими науками.

Методика навчання іноземних мов та її завдання.

Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов.

Зв’язок методики з лінгвістикою, психологією, педагогікою, психолінгвістикою, історією мови.
Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 3 – 36.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах ( на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 9-10.
Практичне заняття 2. СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 1. Поняття “система навчання” та її зміст.

 2. Комунікативний підхід у навчанні іноземної мови.

 3. Цілі навчання – практична, виховна, освітня, розвиваюча.

 4. Зміст навчання – іншомовна комунікативна компетенція, соціокультурна компетенція.

Робота з підручником.

Проаналізуйте методичні рекомендації до підручника з англійської мови та зверніть увагу як формулюються цілі уроку.

Визначте зміст окремого уроку.
Базова література:

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 3 – 36, С.42-48.

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах ( на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів/Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – С. 9-12, 52-55.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 1. Принципи навчання. Дидактичні та методичні принципи.

 2. Методи навчання – демонстрація, пояснення, організація вправляння.

 3. Засоби навчання. Основні та допоміжні засоби. Засоби для вчителя та учня. Технічні та нетехнічні засоби.

Робота з підручником.

Проаналізуйте урок англійської мови та зверніть увагу на те, як реалізуються окремі принципи та методи на уроці.

Визначте, які засоби використовуються на уроці. Проаналізуйте з цією метою різні підручники з англійської мови для середньої школи.
1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма курсу \"Методика викладання іноземних мов\" iconНавчально-методичний посібник з курсу "методика викладання іноземних мов"
Завдання курсу “Методика викладання іноземних мов”: ознайомити студентів з головними компонентами теорії сучасного навчання іноземних...
Робоча програма курсу \"Методика викладання іноземних мов\" iconРобоча програма гуртка з англійської мови для студентів І курсу
Робоча навчальна програма розглянута та схвалена на засідання циклової комісії з іноземних мов
Робоча програма курсу \"Методика викладання іноземних мов\" iconЦілі, зміст, принципи, методи та прийоми та засоби навчання іноземних мов
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник кол авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. К.: Ленвіт, 2002....
Робоча програма курсу \"Методика викладання іноземних мов\" iconПрограма конференції: 10: 00 11: 30 Реєстрація учасників конференції
Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі”, яка відбудеться на кафедрі методики та...
Робоча програма курсу \"Методика викладання іноземних мов\" iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ документів іноземними мовами Методика викладання
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Робоча програма курсу \"Методика викладання іноземних мов\" iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ документів іноземними мовами Методика викладання
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Робоча програма курсу \"Методика викладання іноземних мов\" iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Робоча програма курсу \"Методика викладання іноземних мов\" iconРобоча програма з курсу " Історія України " для студентів I курсу I року навчання
Робочу програму склав викладач кафедри іноземних мов та суспільних наук Бондаренко С. В
Робоча програма курсу \"Методика викладання іноземних мов\" iconРобоча програма з дисципліни: Вступ до перекладознавства
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ ” 200 р. Протокол №
Робоча програма курсу \"Методика викладання іноземних мов\" iconПрограма навчальної дисципліни «методика навчання іноземних мов І культур у загальноосвітніх навчальних закладах»
С. Ю. Ніколаєва. Типова програма навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов І культур у загальноосвітніх навчальних закладах»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка