Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

У журналі «Діловодство та документообіг» у 2011 році
194.65 Kb.
НазваУ журналі «Діловодство та документообіг» у 2011 році
Дата конвертації13.04.2013
Розмір194.65 Kb.
ТипДокументы

______________________________________________________________________________________________________________

Перелік додатків

у журналі «Діловодство та документообіг» у 2011 році

№ 1, 2011

Шаблон зведеної номенклатури справ підприємства

12

Приклад правил внутрішнього трудового розпорядку товариства з обмеженою відповідальністю

19

Приклад правил щодо зовнішнього вигляду працівників товариства з обмеженою відповідальністю

22

Зразок протоколу загальних зборів членів трудового колективу товариства з обмеженою відповідальністю

23

Приклад наказу про створення відділу внутрішнього аудиту

26

Зразок положення про відділ внутрішнього аудиту

27

Приклад наказу про закріплення матеріальних цінностей

44

Зразок довіреності від імені юридичної особи

58№ 2, 2011

Уніфікована форма наказу з основної діяльності підприємства

5

Зразок наказу про затвердження інструкції з діловодства на підприємстві

6

Зразок аркуша ознайомлення з наказом директора

7

Уніфікована форма спільного наказу з основної діяльності двох підприємств

13

Зразок наказу про приймання на роботу з випробним терміном

16

Зразок бланка плану завдання на період випробного терміну

18

Зразок бланка висновку про результати проходження випробного терміну

20

Зразок наказу про звільнення у зв’язку з незадовільним результатом випробування

21

Зразок бухгалтерської довідки

35

Зразок графіка документообігу на підприємстві

41

Зразок графіка документообігу

43

Приклад наказу про облікову політику

52

Зразок порядку дій під час проведення виїмки службової документації та (або) інших предметів

65

Зразок довіреності для наділення працівника повноваженнями щодо представництва юридичної особи під час проведення виїмки

68

Зразок листа-відмови на запит, що надійшов на підприємство

70

Форма журналу реєстрації вхідних документів (кореспонденції)

75

Форма картки реєстрації вхідних документів (кореспонденції)

75№ 3, 2011

Зразок наказу про переведення працівника на іншу посаду в межах одного структурного підрозділу

7

Зразок наказу про відрядження працівника

10

Зразок наказу про надання матеріальної допомоги у зв’язку з одруженням

13

Зразок наказу про звільнення працівника, який не витримав випробування

14

Зразок наказу про звільнення працівника у зв’язку з виходом на пенсію по інвалідності

15

Зразок складного (зведеного) наказу з особового складу підприємства

16

Приклад регламенту загальних зборів акціонерів ПАТ

19

Форма порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ

24

Форма довіреності, що підтверджує повноваження представників акціонерів на загальних зборах акціонерів ПАТ

25

Форма бюлетеня для голосування за питаннями порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ

27

Форма протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ

29

Приклад посадової інструкції інспектора з кадрів

39

Зразок повідомлення про тимчасове переведення на іншу роботу

47

Зразок заяви про переведення на іншу роботу

49

Зразок наказу про переведення на іншу роботу

49

Приклад внесення запису про звільнення за станом здоров’я в трудову книжку

50

Зразок наказу про звільнення у зв’язку з відсутністю на роботі протягом більш як чотирьох місяців у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

51

Приклад довіреності на отримання цінностей

57

Приклад заповнення журналу реєстрації довіреностей

60

Схема розташування реквізитів і меж зон на аркуші формату А4 кутового бланка

71

Схема розташування реквізитів і меж зон на аркуші формату А4 поздовжнього бланка

73

Приклад аркуша погодження проекту документа

75№ 4, 2011

Приклад посадової інструкції організатора діловодства (державні установи) відділу діловодства та контролю

18

Приклад автобіографії

37

Приклад характеристики

38

Зразок заяви про повернення товару

42

Приклад заповнення розділу 2 «Облік руху готівки та сум розрахунків» книги обліку розрахункових операцій

43

Зразок наказу про проведення інвентаризації на підприємстві

49

Зразок наказу про затвердження складу постійно діючої інвентаризаційної комісії

51

Приклад інвентаризаційного опису основних засобів

52

Зразок звіряльної відомості результатів інвентаризації основних засобів

55

Приклад наказу про придбання води, кави і чаю для працівників і гостей підприємства

65

Приклад кошторису видатків на придбання води, кави і чаю

67

Зразок акту про списання використаних матеріальних цінностей

68

Зразок бланку переліку контрольних службових документів, які підлягають виконанню

73

Приклад контрольної картки за виконанням документів

74

Зразок доповідної записки про необхідність застосування управлінських заходів до начальника управління з кредитування

75№ 5, 2011

Приклад положення про спостережну раду АТ

5

Форма повідомлення про засідання спостережної ради

10

Форма бюлетеня для голосування з питань порядку денного засідання спостережної ради

11

Форма протоколу засідання спостережної ради АТ

12

Уніфікована форма акта

16

Уніфікована форма протоколу

17

Форма запису переговорів між підприємствами

24

Зразки листів-нагадувань

26–28

Приклад заповнення журналу важливих вхідних телефонних дзвінків

30

Приклад журналу всіх вхідних телефонних дзвінків

31

Зразок графіка відпусток

33

Зразок письмового повідомлення про дату початку відпустки

35

Зразок зведеного наказу про надання відпусток

37

Зразок заяви працівника про перенесення відпустки на інший період

38

Зразок наказу про перенесення відпустки на інший період

38

Зразок графіка відпусток із внесеними змінами

39

Приклад пояснювальної записки

45

Зразок доповідної записки про появу на роботі в нетверезому стані

45

Зразок наказу про звільнення за порушення трудової дисципліни

47

Зразок інструкції з ведення договірної роботи

50

Зразок наказу про затвердження інструкції з ведення договірної роботи

53

Приклади анкет-опитувальників для придбання канцтоварів

59

Зразок наказу про придбання канцелярських товарів

60

Зразок заповненої накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

61

Приклад оформлення журналу обліку канцтоварів

62

Приклад форми письмового звернення громадян у банк

69

Приклад заповнення журналу реєстрації звернень громадян

71

Уніфікована форма реєстраційно-контрольної картки обліку пропозицій, заяв і скарг громадян

73

Приклад заповнення журналу обліку особистого прийому громадян

77№ 6, 2011

Зразок положення про правління АТ

4

Форма вимоги про скликання засідання правління АТ

10

Форма протоколу засідання правління АТ

11

Шаблон індивідуальної інструкції з діловодства

15

Зразок наказу про затвердження інструкції з діловодства на підприємстві

17

Зразок заповнення трудової книжки в разі зміни організаційно-правової форми підприємства

27

Зразок наказу про проведення атестації та створення атестаційної комісії

29

Приклад заповнення графіка проведення атестації керівників та спеціалістів виробничого відділу

30

Зразок посадової інструкції секретаря

43

Приклад виправлення помилки в трудовій книжці

49

Приклад внесення запису у вкладиш до трудової книжки

49

Приклади оформлення ініціалів і прізвищ у різних реквізитах документа

52

Приклад посадової інструкції інспектора з військового обліку військовозобов’язаних і призовників

57

Приклад акта здавання-прийняття робіт

65№ 7, 2011

Уніфікована форма наказу з адміністративно-господарських питань

5

Зразок наказу про придбання канцелярських товарів

7

Зразок заповнення трудової книжки в разі закінчення строку дії контракту

10

Приклад виробничої характеристики

12

Зразок наказу про проведення позачергової атестації робітника

13

Зразок наказу про внесення змін у штатний розпис

17

Зразок наказу про зміну найменування посади

18

Зразки записів в трудовій книжці про зміну найменування посади, про переведення, про звільнення

19

Зразок письмового повідомлення про перейменування посади

20

Зразок наказу про зміну істотних умов праці працівників підприємства

25

Приклад попередження про зміну істотних умов праці

27

Приклад акта про відмову працівника від ознайомлення з наказом

28

Приклад посадової інструкції ресепшіоніста

47

Форма журналу приймання відвідувачів

51

Приклад картки реєстрації приймання відвідувача

51

Приклади заповнення спільних журналів реєстрації договорів із різними графами

55

Зразок рахунка-фактури на одержання товару

60

Зразок специфікації щодо поставки товару

61

Приклад формального електронного листа

65

Приклад неформального електронного листа

65

Зразок вимоги про розкриття інформації, що становить банківську таємницю

77

Зразок відмови банківської установи в розкритті інформації, що становить банківську таємницю

78№ 8, 2011

Зразок наказу про розроблення проекту штатного розпису

5

Зразок структури і штатної чисельності підприємства

7

Зразок організаційної структури підприємства

9

Зразок схеми місячних посадових окладів працівників

11

Зразок штатно-посадової книги

12

Зразок апостилю

27

Зразок журналу реєстрації проставлення апостилю

27

Зразок оформлення видаткової накладної

34

Зразок оформлення акта приймання-передання товару

35

Приклад заповнення податкової накладної

38

Зразок анкети для проведення дослідження на задоволеність умовами праці

51№ 9, 2011

Зразок графіка проведення атестації працівників

5

Приклад форми атестаційного листа

7

Приклад плану характеристики (відгуку-характеристики)

8

Приклад форми протоколу засідання атестаційної комісії

10

Приклад розділу атестаційного листа щодо рішення атестаційної комісії про кваліфікаційну категорію

12

Приклад форми заяви працівника щодо атестації

13

Приклад форми кваліфікаційного атестата

14

Приклад протоколу про наміри

18

Приклад фіксування намірів сторін окремим пунктом в записі переговорів

19

Зразок наказу про приймання на тимчасову роботу

23

Зразок наказу про звільнення у зв’язку із завершенням строку тимчасової роботи

23

Зразок довідки про обсяг документообігу

30

Зразок графіка документообігу

33

Зразок наказу про прийняття на роботу за скороченим графіком

38

Зразок наказу про прийняття на роботу з неповним робочим часом

39

Зразок наказу про переведення на роботу з неповним робочим тижнем

40

Форма типового штатного розпису

52

Форма штатного розпису

52

Зразок наказу про затвердження штатного розпису

53

Приклад штатного розпису

54

Зразок наказу про внесення змін до штатного розпису

59

Зразок наказу про затвердження нового штатного розпису

60

Приклад повідомлення про помилковий переказ, яке банк надсилає неналежному отримувачу

65

Зразок заяви про щорічну чергову оплачувану відпустку

71

Зразок заповнення форми наказу про надання відпустки

72№ 10, 2011

Зразок заповнення журналу обліку книг відгуків і пропозицій

6

Зразок заповнення бланка заяви (сторінки книги відгуків і пропозицій)

8

Зразок заяви про призначення пенсії у разі настання інвалідності

12

Зразок акта про скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку

17

Приклад заповнення відомості на виплату грошей

25

Зразок розрахункового листка

27

Зразок наказу про затвердження складу кваліфікаційної комісії

33

Зразок висновку про кваліфікаційну пробну роботу

35

Зразок висновку про досягнутий рівень кваліфікації

37

Зразок протоколу засідання державної кваліфікаційної комісії

38

Форма свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації

40

Приклад внесення в трудову книжку запису про присвоєння кваліфікаційного розряду

40

Форма додатка до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації

41

Зразок робочої інструкції кур’єра

46

Зразок робочої інструкції водія автотранспортних засобів категорії «С»

49

Зразок робочої інструкції водія автотранспортних засобів категорії «В» (швидкої медичної допомоги) господарського відділу

53

Зразок зведеної номенклатури справ банківської установи

67

Зразок опису справ структурного підрозділу банківської установи

69

Зразок акта про відібрані для знищення документи, що не підлягають зберіганню

71№ 11, 2011

Приклад заповнення останнього аркуша журналу реєстрації наказів

5

Приклад заповнення останнього аркуша зведеної номенклатури справ підприємства

7

Приклад заповнення обкладинки справи, сформованої на підприємстві

10

Зразок заяви про надання додаткової оплачуваної відпустки для складання іспитів

15

Зразок заповнення форми наказу про надання відпустки

16

Зразок витягу із судового рішення у справі щодо стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу

18

Зразок заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

22

Зразок акта про зарахування зустрічних однорідних вимог

27

Зразок посадової інструкції реєстратора медичного

41

Зразок посадової інструкції лікаря-терапевта терапевтичного відділення

44

Зразок претензії про стягнення заборгованості, пені (неустойки) за договором оренди

64№ 12, 2011

Зразок заяви про відкриття поточного рахунку

7

Приклад картки зі зразками підписів і відбитка печатки

8

Зразок повідомлення про відкриття (закриття) рахунку платника податків у фінансовій установі

11

Зразок заяви про отримання чекової книжки

13

Зразок заяви про втрату розрахункової чекової книжки (розрахункового чека)

14

Зразок заповнення видаткового касового ордера на виплату зарплати працівникові

25

Зразок заповнення видаткового касового ордера під час здавання депонованої заробітної плати працівників у банк

27

Зразок наказу про проведення інвентаризації каси

32

Зразок акта про результати інвентаризації наявних коштів

34

Зразки формулювання пунктів договору оренди нежилого приміщення

50, 51, 54

Приклад акта приймання-передання орендованої площі

53Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

У журналі «Діловодство та документообіг» у 2011 році icon«Діловодство та документообіг» у 2012 році
Герасимов Олексій, Кравцов Сергій Колективно-договірне регулювання трудових відносин на підприємстві

У журналі «Діловодство та документообіг» у 2011 році icon«Діловодство та документообіг»

У журналі «Діловодство та документообіг» у 2011 році iconВпровадження системи дистанційного навчання у виконавчому комітеті міської ради Передумови
Приходять молоді спеціалісти та нові співробітники, які, на жаль, не в змозі відразу бездоганно виконувати свою роботу. Їм бракує...

У журналі «Діловодство та документообіг» у 2011 році iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Діловодство» для студентів напряму 030601 менеджмент Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Діловодство» для студентів напряму 030601 менеджмент...

У журналі «Діловодство та документообіг» у 2011 році iconМетодичні рекомендації щодо викладання математики в 2010-2011 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...

У журналі «Діловодство та документообіг» у 2011 році iconНародилась письменниця в далекому східносибірському краї на станції Азея 12 червня 1917 р. Батько її був залізничником, а мати займалася домашнім господарством
У 1936 році закінчила Красноярський педагогічний технікум. У казані А. Дрозд пропрацювала на оборонному заводі до 1943 року. Потім...

У журналі «Діловодство та документообіг» у 2011 році iconІ. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у 2011 році
У 2011 році в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У журналі «Діловодство та документообіг» у 2011 році iconПоточна економічна ситуація у 2011 році
Економічне зростання у 2011 році відбувається за рахунок реалізації Урядом ряду важливих реформ в усіх сферах економіки, а також...

У журналі «Діловодство та документообіг» у 2011 році icon«От вінта» знялися в гей журналі? З першим квітня!
«Red Elvises» (російсько-американська рок-група) відхоплять. А найсвіжіша чутка, що украбіли знялися в гей журналі, прокотилася по...

У журналі «Діловодство та документообіг» у 2011 році iconПро вивчення математики у 2009-2010 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи”, видавництво “Перун”, Київ, 2005 р та у науково-методичному...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка