Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Урок 5 Характеристика родин класу Однодольні. Вивчення рослин родини Злакові, їх значення в сільському господарстві
52.67 Kb.
НазваУрок 5 Характеристика родин класу Однодольні. Вивчення рослин родини Злакові, їх значення в сільському господарстві
Дата конвертації17.04.2013
Розмір52.67 Kb.
ТипУрок
Урок 5

Характеристика родин класу Однодольні.

Вивчення рослин родини Злакові, їх значення в сільському господарстві

Маю жовтий вусок, Запашний колосок, Буде з мене мука Й паляниця м 'яка.

Загадка

Мета: охарактеризувати родини класу Однодольні; вивчити особ­ливості рослин родини Злакові, з'ясувати їх практичне використання людиною; удосконалювати вміння і навички роботи з додатковою літе­ратурою, природними об'єктами, формулювання висновків; виховува­ти уважність, спостережливість, наполегливість, самостійність.

Основні поняття: родина Злакові, клас Однодольні, соломина, вузли, міжвузля, вставний ріст.

Обладнання: таблиці «Покритонасінні. Однодольні. Родина Зла­кові», муляж квітки пшениці.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку

/. Розминка

Вправа «Відгадай загадку» * * *

Білі зуби маю, та усі ховаю,

Довгі коси маю, та не заплітаю. (Кукурудза.)

Маю жовтий вусок,

Запашний колосок,

Буде з мене мука

Й паляниця м'яка. (Пшениця.)

II. Актуалізація опорних знань

Вправа «Мозаїка»

Учні класу об'єднується у 5 груп і отримують однакові завдання, але в різному порядку.

Завдання

 1. Перелічіть особливості будови квітки родини Капустяні.

 2. Яке суцвіття мають рослини родини Пасльонові?

 3. Який плід у рослин родини Айстрові?

 4. Назвіть представників родини Бобові.

 5. Яке практичне значення мають рослини родини Розові?

Учитель здійснює перевірку комплексно за ознаками родин згідно з планом:

 1. Назва родини, будова її квітки.

 2. Тип суцвіття.

 3. Тип плода.

 4. Представники родини.

 5. Практичне значення.

Обговорення проходить мозаїчно: на кожну характерну ознаку ро­дини відповідь дає один учень від кожної групи.

III. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда

 • Який тип кореневої системи властивий дводольним?

 • Які особливості жилкування листків дводольних?

 • Чи бувають серед дводольних дерева?

 • Чи мають дводольні рослини складні листки?

 • Як визначити кількість членів квітки?

До відділу Покритонасінні належить і клас Однодольні, про представників якого ми дізнаємося на сьогоднішньому та наступ­них уроках.

IV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

1. Різноманітність злакових, їх практичне значення.

Повідомлення учнів (див. домашнє завдання уроку

4) Уродженка Америки

Батьківщина кукурудзи — Америка, а в Європу її привіз Х.Колумб ще наприкінці XV ст. Цінність кукурудзи відома: вона є доброю кор­мовою культурою і сировиною для будівельної та паперової промис­ловості (листя й стебла ідуть на виготовлення будівельних щитів, кар­тону, паперу).

Вона—паливо в безлісих районах і сировина для добування пота­шу, її попіл виявився чудовим добривом. Окрім того, кукурудза — сировина для хімічної промисловості: зі стебел і зерна добувають спирти, ацетон та інші продукти, а з них — штучний шовк, ізоляційні прокладки й інші вироби.

Славиться кукурудза й своїми лікувальними властивостями. Куку­рудзяні приймочки у вигляді екстракту, таблеток, порошку застосову­ють для лікування багатьох захворювань; вони містять вітамін К.

В Югославії розробили спосіб добування зі стебел кукурудзи кормового борошна й целюлози. Хімічний аналіз стебел показав, що в них міститься 34,14% целюлози, яку застосовують у папе­ровій промисловості. Після виділення целюлози цінність кормо­вого борошна з помелених стебел набагато підвищується. У Крас­ноярському краї місцевий сорт Мінусінка має темно-червоні зер­на, а перуанський сорт — коричневі. Зерна бразильського сорту чорні. Колір зерен гібридних качанів — від білого до темно-си­нього.

Лушайське повір'я про бамбук

У жителів Лушайської височини в Східній Бенгалії є повір'я, що цвітіння бамбука провіщає голод. І коли зарослі бамбуком пагорби раптом укрилися квітками — це було сприйнято як сигнал тривоги. Невдовзі довелося переконатися, що старе повір'я таки ґрунтується на багатовіковому досвіді народу. Річ у тім, що бамбук, який поши­рюється звичайно з допомогою паростків, раз за ЗО—50 років раптом зацвітає. Бамбукові насадження після цвітіння скидають на землю на­сіння, схоже на маленькі грушки, і гинуть. Ці бамбукові грушки — улюблена пожива пацюків. Знищивши бамбукове насіння, вони швид­ко розмножуються й накидаються на все їстівне, поки зовсім не спус­тошать усе довкола.

Творці високоврожайних сортів злакових культур

Селекціонери створили багато високоврожайних сортів жита, пше­ниці, кукурудзи, ячменю тощо.

Більш як 50 років життя присвятив виведенню нових сортів ози­мого жита й пшениці академік Василь Якович Юр'єв, працюючи в Ук­раїнському науково-дослідному інституті рослинництва, селекції і ге­нетики (м. Харків). Разом зі своїми учнями він вивів дуже цінні сорти озимого жита — Харківське 194 і 55. Його сорт ярої пшениці Харків­ська 44 стійкий проти хвороб, має міцну соломину, велике повне зер­но. З борошна цієї пшениці виготовляють високоякісні макаронні ви­роби. Над сортами В.Я.Юр'єв працював 20 років. Для створення зи­мостійких сортів озимої пшениці та інших культур він схрещував місцеві сорти з рослинами зі східних і південно-східних районів, де літо жарке й сухе, а зима сувора.

Академік Павло Пантелеймонович Лук'яненко вивів багато сортів озимої пшениці. Серед них — Безоста 1, стійкий проти вилягання і грибкових хвороб. Його урожайність 70 і більше центнерів з гекта­ра. Безосту 1 висівають у Болгарії, Угорщині, Румунії, Югославії та інших країнах.

Дуже поширені сорти озимої пшениці Миронівська 264 і Миро-нівська 808, які вивів відомий селекціонер академік Василь Мико­лайович Ремесло.

Багато цінних гібридів кукурудзи створили такі відомі селекціоне­ри, як Б.П.Соколов, М.І.Хаджинов, О.С.Мусійко та ін.

2. Характерні ознаки рослин родини Злакові. Самостійна робота з підручником

Завдання

Опрацюйте текст § 54 підручника (с. 214—215). Заповніть колон­ку «Злакові» (див. табл. 5 на с. 21—22).

V. Рефлексія

Складання сенканів

Учні складають сенкани на теми: «Однодольні», «Злакові», «Пше­ниця», «Кукурудза».

VI. Підсумки уроку

Презентація кращих сенканів

Наприклад

Однодольні

Злакові, Лілійні

Мичкуються, цвітуть, поширюються

Зародок має одну сім'ядолю

Рослини

Злакові

Покритонасінні, Однодольні Накопичують, культивуються, харчують Для них характерне стебло — соломина Однодольні

Пшениця

Тверда, м'яка

Годує, доглядає, смакує

З неї виготовляють хлібобулочні вироби Зерно

Кукурудза

Фотосинтезуюча, врожайна Годує, лікує, закріплює Зернівки містять багато жирів Культура

VII. Домашнє завдання

 1. Вивчити § 54 підручника.

 2. За бажанням: підготувати повідомлення про рослин родин
  Лілійні, Цибулеві, підібрати легенди, казки про ці рослини.Схожі:

Урок 5 Характеристика родин класу Однодольні. Вивчення рослин родини Злакові, їх значення в сільському господарстві iconВивчення рослин родин Лілійні та Цибулеві. Лікарські та декоративні рослини. Практична робота № Визначення рослин класу Однодольні
Мета: сформувати уявлення про рослини родин Лілійні та Цибу­леві, з'ясувати їх практичне значення; удосконалювати вміння роботи з...
Урок 5 Характеристика родин класу Однодольні. Вивчення рослин родини Злакові, їх значення в сільському господарстві iconКлас Однодольні. Родина Злакові. Значення рослин в природі та житті людини
Які з перелічених представників родини Лілійні – лікарські: конвалія звичайна, купина лікарська, цибуля, часник, зірочки жовті, вороняче...
Урок 5 Характеристика родин класу Однодольні. Вивчення рослин родини Злакові, їх значення в сільському господарстві iconУрок №4 Характеристика рослин родини Айстрові, їх практичне значення. Практична робота №2
Мета: ознайомити учнів з представниками родини Айстрові, з'ясува­ти значення цих рослин у природі й житті людини; формувати вміння...
Урок 5 Характеристика родин класу Однодольні. Вивчення рослин родини Злакові, їх значення в сільському господарстві iconУрок подорож стежками квіткових рослин
Мета: навчальна : узагальнити і закріпити знання учнів про однодольні і дводольні рослини, їх значення в природі, народному господарстві...
Урок 5 Характеристика родин класу Однодольні. Вивчення рослин родини Злакові, їх значення в сільському господарстві iconУрок подорож стежками квіткових рослин
Мета: навчальна : узагальнити і закріпити знання учнів про однодольні і дводольні рослини, їх значення в природі, народному господарстві...
Урок 5 Характеристика родин класу Однодольні. Вивчення рослин родини Злакові, їх значення в сільському господарстві iconТема. Клас Дводольні. Родини Розові, Бобові, Пасльонові. Їхня характеристика та значення. Мета
Мета. Сформувати знання про основні ознаки рослин родин Розові, Бобові, Пасльонові, розкрити їхнє практичне та екологічне
Урок 5 Характеристика родин класу Однодольні. Вивчення рослин родини Злакові, їх значення в сільському господарстві iconУрок 1 Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних рослин
Освітня. Продовжити знайомити учнів із будовою та процесами життєдіяльності насінних рослин; дати загальну характеристику покритонасінним...
Урок 5 Характеристика родин класу Однодольні. Вивчення рослин родини Злакові, їх значення в сільському господарстві iconСільському господарстві
В сільському господарстві протягом І півріччі 2012 року районною державною адміністрацією продовжувалася робота по захисту майнових...
Урок 5 Характеристика родин класу Однодольні. Вивчення рослин родини Злакові, їх значення в сільському господарстві iconТема: Клас Однодольні. Характеристика основних родин. Мета
...
Урок 5 Характеристика родин класу Однодольні. Вивчення рослин родини Злакові, їх значення в сільському господарстві iconЗа Міжнародним реєстром, у світі використовується в сільському господарстві, промисловості та побуті понад 6 мільйонів токсичних речовин, 60 тис
Україні чи отримують з-за і кордону для використання у господарстві та побуті, що негативно впливають на життя та здоров'я людей,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка