Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ»
302.38 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ»
Сторінка2/2
Дата конвертації09.10.2012
Розмір302.38 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2

Навчально-методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів

   1. Комплект із 20 слайдів та 6 діафільмів з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки.

   2. Картки тестового контролю знань з таких розділів нарисної геометрії:

 • “Точка та її проекції” ( 60 карток );

 • “Пряма, її проекції та сліди” ( 30 карток );

 • “Площина, її проекції та сліди” ( 30 карток );

 • “Взаємне положення точки, прямої, площини і двох площин” (30 карток);

 • ”Перетворення комплексного креслення” (30карток);

 • “Перетин поверхонь” ( 32 картки ).

   1. Картки безмашинного контролю знань до захисту ІГР з нарисної геометрії ( 7 комплектів за темами ).


  1. Перелік навчально-методичних матеріалів, що забезпечують використання ТЗН

   1. Перелік діафільмів

Номер діафільма

Назва435

Введение. Центральные и параллельные проекции

580

Точка. Прямая линия. Плоскость

1095

Прямая линия на плоскости и в пространствеПроецирование плоскостей

570

Плоскости, касательные к поверхности

822

Взаимное пересечение плоскостей

425

Кривые линии

1151

Криволинейные координаты в пространстве

941 (2 части)

Комплексное чтение чертежей

835

Пересечение поверхностей плоскостью и прямой линиейВзаимное пересечение поверхностей тел вращенияКомбінації геометричних тіл з кулею

847

Аксонометрические проекции

875 и 993

Построение аксонометрических проекций

868

Построение тенейТехнические развертки

1012

Развертки поверхностей

1089 и 1138

Основные способы построения чертежейПоследовательность решения задач проекционного черченияХудожественное конструирование
   1. Перелік слайдів
 1. Перетин прямого кругового конуса проекціюваль-ною площиною

 2. Взаємний перетин об’ємних фігур: циліндра, конуса і сфери (кулі)

 3. Загальний вигляд приводу кривошипного преса

 4. Складальне креслення електроперемикача

 5. Схема кінематична принципова приводу кривошипної машини

 6. Схема електрична принципова поста електрозварювального

 7. Схема гідравлічна принципова гідроприводу механізму повороту промислового робота

 8. Схема пневматична принципова пристрою керування

 9. Функціональний склад комп’ютера з периферійними пристроями

 10. Склад графічної станції на базі процесора сьомого покоління PENTIUM IV-1500

   1. Перелік натурних взірців та навчальних моделей
 1. Моделювання правила проекціювання прямого кута на площину

 2. Модель прямої лінії горизонтального рівня

 3. Знаходження натуральної величини методом обертання геометричного об’єкту

 4. Модель для визначення слідів площини та їх обертання

 5. Знаходження точки перетину прямої з площиною

 6. Модель перетину двох циліндрів

 7. Модель знаходження натуральної величини відрізка прямої

 8. Модель переходу площини заданої трикутним відсіком до її слідів на площинах проекцій

 9. Модель знаходження натуральної величини еліптичного перерізу циліндра методом обертання навколо проекціювальної прямої

 10. Модель прямого кругового конуса з призматичним вирізом (отвором)
   1. Перелік демонстраційних плакатів
 1. Построение натуральной величины отрезка АВ, прямой и угла a наклона АВ к плоскости Н.

 2. Способ вращения вокруг горизонтали

 3. Горизонталь и линия наибольшего наклона плоскости Г к П1

 4. Взаимное пересечение поверхностей конуса и призмы

 5. Пересечение поверхностей шара и цилиндра

 6. Построение следов плоскости (2 плаката)

 7. Построение следов отрезка АВ прямой

 8. Проецирование прямой а^W (2 плаката)

 9. Построение линии пересечения двух плоскостей

 10. Проецирование прямой а^V

 11. Нахождение расстояния от точки М до плоскости треугольника АВС

 12. Фронталь и линия наибольшего наклона плоскости Λ к П2

 13. Фронталь и горизонталь плоскости

 14. Прямоугольное проецирование

 15. Замена плоскости проекции П1 на П4

 16. Плоскопараллельное перемещение

 17. Фронтально-проецирующая плоскость

 18. Перпендикулярность прямой и плоскости

 19. Проецирование прямой а общего положения

 20. Проецирование точек в I, II, III, IV октантах

 21. Проецирование точек в V, VI, VII, VIII октантах

 22. Точки в плоскости (2 плаката)

 23. Нахождение расстояния от точки М до плоскости треугольника АВС

 24. Скрещивающиеся прямые

 25. Параллельные прямые

 26. Построение следов отрезка АВ прямой

 27. Профильно-проецирующая плоскость

 28. Замена плоскости проекции П2 на П4

 29. Пересечение прямой с плоскостью (2 плаката)

 30. Скрещивающиеся прямые. Определение видимости методом конкурирующих точек

 31. Пересечение линии m с поверхностью S

 32. Горизонтально-проецирующая плоскость

 33. Построение точки пересечения прямой с плоскостью треугольника

 34. Построение проекции угла между прямой а и плоскостью Θ

 35. Прямоугольная диметрическая проекция (2 плаката)

 36. Прямоугольная изометрическая проекция

 37. Косоугольные проекции А1

 38. Косоугольная фронтальная диметрическая проекция

 39. Прямоугольная диметрическая проекция

 40. Диметрическая проекция

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
А. Основна навчальна література


 1. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп'ютерна графіка: Підручник. – 3-є вид./ За ред. В.Є. Михайленка. – К.: Каравела, 2003. – 340 с.

 2. Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии: Учебное пособие. – Изд. 23-е, перераб. – М.: Наука, 1988. – 272 с.

 3. Гордон В.О., Иванов Ю.Б., Солнцева Т.Е. Сборник задач по курсу начертательной геометрии. – Изд.3-е. – М.: Наука, 1971. – 352 с.


Б. Додаткова рекомендована література


 1. Альтшулер И.С. Краткий курс начертательной геометрии. – Минск: Выш. школа, 1965.

 2. Бубенников А.В., Громов М.Я. Начертательная геометрия. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1973. – 416 с.

 3. Добряков А.И. Курс начертательной геометрии. – М.-Л.: Госстройиздат, 1952. – 484 с.

 4. Иванов Г.С. Начертательная геометрия. – М.: Машиностроение, 1995.

 5. Кириченко А.Ф. Теоретические основы инженерной графики, 2004 год

 6. Климухин А.Г. Начертательная геометрия. – М.: Стройиздат, 1973. – 368 с.

 7. Короев Ю.Н. Начертательная геометрия. – М.: Стройиздат, 1987.

 8. Котов И.И. Начертательная геометрия. – М.: Высшая школа, 1970. – 382 с.

 9. Кузнецов Н.С. Начертательная геометрия. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1981. – 263 с.

 10. Локтев О.В., Глазунова И.М. Краткий курс начертательной геометрии. – М.: Высшая школа, 1975. – 192 с.

 11. Нарисна геометрія: Підручник для архітектурних і будівельних спеціальностей/ В.Є. Михайленко та інші/ За ред. В.Є. Михайленка. – К.: Вища шк., 1993. – 272 с.

 12. Начертательная геометрия/ Н.Н. Крылов, Г.С. Иконникова, В.Л. Николаев и др./ Под ред. Н.Н. Крылова. – М.: Высшая школа, 1990.

 13. Посвянский А.Д. Краткий курс начертательной геометрии: Учебник для ВТУЗов. – Изд. 4-е. – М.: Высшая школа, 1974 год. – 240 с.

 14. Русскевич Н.Л. Начертательная геометрия. – 3-е изд. – Киев: Вища школа, 1978. – 312 с.

 15. Фролов С.А. Начертательная геометрия. – 2-е изд. – М.: Машиностроение, 1983. – 240 с.

 16. Чалый А.Т. Курс начертательной геометрии: Учебник для ВТУЗов. – 3-е изд. – М.: Машиностроение, 1964. – 280 с.

 17. Четверухин Н.Ф. и др. Начертательная геометрия / Четверухин Н.Ф., Левицкий В.С., Прянишникова З.И. и др. – М.: Высшая школа, 1963.– 420 с.

В. Навчально-методична література


 1. Методичні вказівки до практичних занять з теми «Точка та її проекції» з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» / Укл. В. С. Запорожченко. – Суми : Вид-во СумДУ , 2005. – 30 с.

 2. Методичні вказівки до практичних занять з теми «Пряма, її проекції та сліди» з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» / Укл. В.С. Запорожченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 38 с.

 3. Методичні вказівки до практичних занять з теми «Площина, її проекції та сліди» з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» / Укл. В.С. Запорожченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 38 с.

 4. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 1-го курсу інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» / Укл. В.С. Запорожченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 31 с.

 5. Методичні вказівки до самостійної роботи при виконанні індивідуальних графічних робіт з нарисної геометрії для студентів 1-го курсу факультету ТеСЕТ / Укл. В.С. Запорожченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 55 с.

 6. Методичні вказівки до практичних занять з теми «Взаємне положення точки, прямої та площини і двох площин» з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів факультету ТеСЕТ денної форми навчання / Укл. В.С. Запорожченко, І.В. Павленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 45 с.

 7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з нарисної геометрії для студентів І-го курсу заочної форми навчання / Укл. В.С. Запорожченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 52 с.

 8. Робочий зошит з нарисної геометрії для студентів техніч-них спеціальностей денної форми навчання / Укл. В.С.Запорожченко, Л.М.Коротун, В.О.Черниш. – Суми : СумДУ, 2011. – 47 с.

Ключові слова
до методичних вказівок до самостійної роботи з дисципліни «Нарисна геометрія» для студентів І курсу факультету ТеСЕТ / Укладач Запорожченко В.С.

Нарисна геометрія, індивідуальна графічна робота, центральне і паралельне проекціювання, ортогональне і косокутне проекціювання, точка, пряма, площина, взаємне положення точки, прямої та площини, перетворення комплексного креслення, спосіб заміни площин проекцій, спосіб обертання, спосіб плоскопаралельного переміщення, багатогранник, тіло Платона, тіло обертання, криволінійна поверхня, гвинтова поверхня, перетин поверхні площиною, перетин поверхні прямою, взаємний перетин поверхонь, розгортка поверхні, аксонометрія, ізометрична проекція, диметрична проекція.
1   2

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп'ютерна графіка»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія і комп'ютерна графіка» /напряму 0802 «Прикладна...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Загальна
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Загальна фізика”. Частина “Електрика” /Укладачі: О. В....
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка" / укладач О. П. Скрипніченко. – Суми: Сумський...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни " Практика перекладу з англійської мови" для студентів спеціальності 020303 "Переклад"
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Практика перекладу з англійської мови” / укладачі: Г. В. Чуланова, Н. В. Руденко....
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» / укладач О. С лозовицький. – Суми...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів 1У курсу з дисципліни «Агрометеорологічні прогнози»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу природоохоронного факультету при вивченні дисципліни «Агрометеорологічні...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи І технології в менеджменті»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в менеджменті» / укладач В.І. Мараховський....
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «фізика конденсованого стану матеріалів»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фізика конденсованого стану матеріалів» /укладачі: Т. П. Говорун, В. О. Пчелінцев.–...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ» iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / укладач Н. О....
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка