Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет»
1.39 Mb.
НазваІндустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет»
Сторінка6/9
Дата конвертації28.04.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ТЕМА: Правопис префіксів.
ПЛАН

 1. Правопис префіксів:

• орфограма - префікса з- (зі-, с-);

 • орфограма - префікси роз-, без-, воз- , через-;

 • орфограма - префікси при-, прі-, пре-;

• орфограма - префікси пере-, пред-, перед-.
ДИДАКТИЧНА МЕТА

 • поглиблення знань про морфемну структуру слова, вдо­сконалення навичок морфемного аналізу лексем та орфо­графічних навичок щодо префіксів як словотвірної та формотвірної морфеми;

 • піднесення культури писемного мовлення.


АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ

 • лінгвістичні умови вживання префіксів;

 • значення і написання префіксів.


АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ВМІТИ

 • виокремлювати у словах префікси;

 • правильно вимовляти і записувати слова з префіксами;

 • за допомогою префіксів утворювати нові слова;

 • пояснювати значення префіксів;

 • виявляти та виправляти орфографічні помилки на вивчені правила.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. К.: Вища шк., 1991.

 2. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. - К.: Вища шк., 1993.

 3. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А. П. Грищенка. - К.: Вища шк., 2002.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. М. Я. Плющ. - К.: Вища шк., 2001.

 5. Сучасний український правопис. Практичний довідник. Укладач Попко О.Г. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. – 192с.

 6. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник. – К.: Літера,2000. – 688с.

 7. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. К.: Осві­та, 2002.

 8. Фурдуй М. І. Українська мова: Практикум з правопису: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2003.

9.1. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОКВІД-, ПІД-,

НАД-, ОБ-,

МІЖ-

Без зміни кінцевого приголосного

Відзначати, підхід, обмірковувати, надвечір,міжнародний

РОЗ-, БЕЗ-,

ВОЗ-, ЧЕРЕЗ-

Завжди пишуться з літерою «З»

Розписка, безпосередній, через поріг, возз’єднати, безлімітний,

розлючений

ПРІ-

У словах

Прізвище, прізвисько, прірва, прірвистий, пріфікс (тверда ціна)

ПРИ-

У дієсловах зі значенням приєднання, наближення, частковості або результату дії

Присісти, приєднати, приголубити, придбати

ПРЕ-

Для вираження збільшеної міри ознаки, якості та близький за значенням до слова «ДУЖЕ»

Препогано = дуже погано,

премудрий = дуже мудрий


ПЕРЕ-

Вживається в словах із значенням завершеності дії, переділу, прояву певних зусиль

Перевірити, передати,

перемогти, переконати,

переїсти, перебігти

ПРЕД-,

ПРЕ-

У словах старослов’янського походження

Престол, предтеча, презирство, преосвященний, преподобний

З-

(ІЗ-)

Перед голосним, а також дзвінкими та глухими приголосними

Зобов’язання, зшити, зчистити

ЗІ-

(ЗО-)

Якщо корінь починається двома (трьома) приголосними

Зібрати, зомліти, зітліле й зотліле

С-

Перед коренем та префіксом,

що починаються звуками

[К], [П],[Т],[Ф],[Х]

(мнемонічний прийом:

КаФе «ПТаХ»)

Сповільнення, сформований, спалахнути, скочити, схарактеризувати, стримати

ПЕРИ-

Запам’ятайте слова:

Периге'й, перика'рд, пери'метр, перипеті'я, периско'п, периста'льтика, пери'стий, перитоні'т, перифері'я, перифра'за

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ СЛОВА,

у яких ПРЕ- та ПРИ- є складовою частиною кореня,

а не префіксом

ПРЕ-

ПРИ-

Президент, презент, прерогатива, препарат, прейскурант, престиж, преамбула, прелюдія, пресвітер, президія, преміювати, прем’єра, презентація, претензія, прецедент, претендент, превентивний, предикат, префектура, превалювати, преферанс, презумпція

Приватний, привілей, причетний, примати, примха, призер, непритомний, принцип, принаймні, прилад, призма, присудок, притаманний, природа, пригода, приймак, приймач, прикмета

9.2. ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Вправа 97. У поданих реченнях поясніть написання префіксів; усі слова прочитайте відповідно до норм сучасної української літературної вимови.

 1. О рідний мій край! Кривавими сльозами я не злегшу твоїх одвічних лютих ран, своїми скаргами, зітханнями, сльозами не виллю мук твоїх, бездонний океан. 2. Так і ти в моїм серці зацвіла, пелюстки розгорнула бліді. 3. Упали приморозки ранні на молоду озимину... (Із тв. Д. Загула). 4. Співа моя душа, прозора і крилата, любові сповнена до всього і до всіх (В. Сосюра). 5. Приб'є мороз — нежданий в любу пору — і сонце мрій сховається за гору (О. Пчілка) 6. В той вечір були ви безмежно прекрасні, як зоряна даль як незбита роса (3. Кучерява). 7. В калюжі купається промінь, п'є сойка з розмерзлого дна (І. Муратов).


Вправа 98. У поданих словах поставте пропущені літери, де треба виділіть префікс; назвіть його значення, вимову та написання.

Пр...давній, пр…дставити, пр...бережний, пр...зирливий, пр...амбула, пр...дністровський, пр...освященний, пр...близно, пр...звище, пр...красний, п...р...робіток, пр...крашати пр...зидент, пр...святити, пр…д'явник, пр...стиж, пр...своїти, пр...мусити, пр...зентація, пр...рва, пр...зидія, пр...буток.
Вправа 99. До поданих слів дібрати антоніми, записати їх, виділити префікси. Сформулювати правила, за якими пишуться префікси. Підкре­слити слова, в яких написання префікса не відповідає вимові, усно пояс­нити, в чому саме полягає невідповідність.

Загортати, зав'язка, об'єднати, одружуватись, схуднути, за­гадка, зустрітись, заплітати (коси), звужувати, затиснути, зав'я­нути, занепад, захоплений, талановитий, грамотний, діяльний, законний, захисний, озброєний, корисний, забуття, людяність, наближатися, наявність, опускати, притягати, скорочувати, заперечувати.
Вправа 100. Запишіть речення вставте пропущені букви в префіксованих словах, з'ясу­йте вимову й правопис префіксів. Навести відомі прислів'я й приказки з аналізованими орфограмами.

1. Бережи честь …молоду. 2. Хто суджений, той не ро…гуджений. 3. Ро…біжитесь по світу, як руді миші. 4. Чого б ти з ляку не …казав! 5. Душа в п'ятки …ховалась. 6. Ставився, як лев, а …гинув, як муха. 7. Жінка Івася боялася, під припічок …ховалася. 8. Покрасивішати чоловік не покрасивішає, а подобріти, як …хо­че, подобріє. 9. Краще честь, ніж бе…честя. 10. Такий кум доб­рий, хоч до рани пр…кладай. 11. Не плюй в криницю, бо …хо­чеш водиці. 12. Хліб за хліб людям о…дай. 13. Не …подівайся дяки від пр…блудної псяки. 14. У чужому стаді не п…р…бирай. 15. Ві…ллються вовкові овечі сльози. 16. …гнутися в три погибе­лі. 17. Ро…казувати сон рябої кобили. 18. Із нехочу …їв три мис­ки борщу.

Народна творчість

Вправа 101. Із поданих варіантів написання слів виберіть правиль­ний; поясніть свій вибір.

Скласти — зкласти, зберегти — сберегти, зім'яти - зм'яти, безтурботний — бестурботний, прізвище — призвище, преспо­кійно — приспокійно, прихильний — прехильний, міжзоря­ний — мішзоряний, розібрати - росібрати, стиснути — зтиснути, розхлюпати — розіхлюпати, відхід - вітхід, презирли­вий — призирливий, присипаний — пресипаний, превеселий — привеселий.
Вправа 102. Замість крапок вставте літери; поясніть правопис префіксів, назвіть їх вимовні й правописні особливості.

Бе...посередній, не…проможний, ...характеризувати, без…силля, ...пекти, ...фабрикувати, ...чинити, бе...коштовний; ...клеювати, бе...характерний, ро...формувати, ...кріпити, ...шкребти, бе...контрольний, ро...стелити, ві...шкодувати, пі...класти, бе...законний, ...цементувати, ...явитися, пі...скочити, бе...силий, о...їзний, бе...компромісний, ві...почивати, мі...спілковий.
Вправа 103. Перепишіть текст, вставляючи потрібні літери. Поясніть правопис префіксів та лексичне значення виділених слів.

У лісах теж ві...чувалася хода весни. Пі… деревами вже глибоко осів сніг, інколи біля ві…хуканих окоренків прогля­дали цупкі, зелені хрещики барвінку або червонаві прутики тамариску, а на тлі сірих замшілих дубів п...р...гойдувалось червоне мереживо березових гілочок. В долині біля о...смиканого, схожого на гриб, стогу за…півали жайворонки, що так зрання пр...летіли в цьому році; ...лякавшись хлопчика, вони табунцем ...летіли вгору, а потім …нову сірими грудочками впали на протиснуту, пр...трушену снігом стежину. Коли взяти вбік до лісового озера, дерева рідшають, ві…криваючи чималу прогалину. На березі й досі лежить довбаний човен, знизу він взявся льодом, а зверху пр...трушений снігом, по­серед озера плавають дві пари крижнів (М. Стельмах).
Вправа 104. Від поданих слів утворіть за допомогою префіксів під-, об-, з-, с-, зі-, роз-, при-, пере- нові лексеми.

Робити, сунути, рубати, шукати, цвісти, чистити, формувати, штовхати, шуміти, свистіти, ховати, сідати, хвилювати, тримати.
Вправа 105. Переписати, вставити пропущені букви, виділити префікси, зіставити вимову й правопис їх у парах слів, обгрунтувати вживання префіксів.

Пр..тихий — пр..тихлий, пр..світлий — пр..світити, пр…глухий— пр…глушений, пр..добрий — пр..добрити, пр..мудрий-пр…мудритись.
Вправа 106. Замінити виділені словосполучення одним словом із пре­фіксом перед-, записати новоутворені словосполучення, виділити префікс, з'ясувати його вимову і правопис. Доповнити самостійно дібраними ана­логічними прикладами.

Збори напередодні виборів; пора напередодні жнив; вечір пе­ред вихідним днем; час перед заходом сонця; турботи напередодні Нового року; кампанія перед проведенням виборів; практика пе­ред захистом диплома; програма, оголошена напередодні про­ведення з 'їзду.
Вправа 107. Перепишіть текст, відновіть у словах правильне написан­ня префіксів, назвіть лінгвістичні умови їх уживання. Поясніть правопис виділених слів.

Під час ро...копок на території України часто ...находять тризуб, який, на думку вчених, мав якесь важливе значення для котрогось із давніх слов'янських племен. Це міг бути або його символ, або знак влади вождя племені. …годом у часи Володимира Святославича (його ще називали Володи­миром Великим) тризуб ...являється на монетах Русі й стає князівським знаком, добре знаним і за її межами. Його разом із владою успадковують Володимирові наступники на пр...столі. Тризуб часто зустрічається на варязьких мечах (тих воїнів, які були на службі в київських князів), ...найшли його і в гербі Анни Ярославни, доньки Ярослава Мудрого, королеви Франції. Як правило, цим знаком володарі русь­ких земель ...кріплювали договори з іншими країнами, він стояв на поясах княжих дружинників.

Бували часи, коли тризуб на Русі зникав і замінювався двозубом. Та потім він …нову ...явився, коли на київському пр…столі сів Володимир Мономах, зайняв місце на монетах, документах і навіть на речах побуту (М.Федотів).
Вправа 108. Утворити й записати нові слова, додаючи до поданих один із префіксів з-(зі), с-, пояснити вибір.

..класти, ..робити, ..гадати, ..питати, ..скочити, ..ткнутись, ..купчення, ..поряджати, ..брати, ..кликати, ..рівняти, ..хильний, ..початку, ..байдужілий, ..верхньо, ..житися, ..єднувальний, ..жмакати, ..мкнення, ..хвалити, ..ясований, ..чинити, ..штовх­нути, ..рваний, ..формувати, ..хований, ..псований, ..гнутий, ..су­нути.
Вправа 109. Вибрати з тексту префіксовані слова, записати їх групами за префіксами-орфограмами, виділити префікси, сформулювати правила правопису їх у словах кожної групи. Окремо виписати п'ять—сім слів, у яких префікс пишеться відповідно до вимови.

Лебединий шлях

З давніх-давен через село Медвин пролягає лебединий шлях. Коли запахне відталою землею і березовим соком, птиці, роз­колихуючи м'яку сонячну основу, приносять на святкових кри­лах вологе, іще з волохатим туманцем тепло. Іноді лебеді пада­ли недалеко від села на прибутну воду, близько підпускали до себе дітвору і дорослих. Потім птиця, струшуючи живі крапли­ни, розгонисто підіймалася вгору, а людина, роняючи піт, хи­лилася в роботі низько до землі; проте їй ще довго-довго ввижались оті сонцем перемиті віщуни тепла, що на крилах прино­сять весну і з нею відгомін неясних надій.

...Вже другий день над фіалковим маревом лісу, над сіро-зе­ленуватим туманцем прибузьких верб і яворів, над зеленооким безладдям замшілих стріх сіється срібний двоголосий передзвін. Може, то не тільки птиця, а й вербне сонце розгойдує свій пе­редсвятковий дзвін і струшує на землю співуче золото росин. Воно, це сонячне золото, нерівними жмутками лягло на гре­бені хвиль, по вінця залило тихі, з вибіленими кладками ко­панки, а кожна калюжка вмістила в собі не мало, не багато, а цілий круг світила.

Над водою гірко і п'янко пахло осиковими сережками, вербовими котиками і соком, що пробивав молоду кору. До округлого, мов чаша, острівця тулився обведений срібною дужкою молодик — йому хотілось упасти на теплі груди землі, а не на холодну хвилю. Біля острова лунко викинувся сом і перелякано, крізь сон, заячали лебеді (М. Стельмах).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №10

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconІндустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет»
Синтаксис. Найголовніші правила пунктуації: Практичні заняття. – Кривий Ріг,2009. – 111 с
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconІндустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет»
Правопис власних назв. Правопис складних слів: Практичні заняття. – Кривий Ріг,2009. – 87с
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconІндустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет»
Зараз він, вбраний у всі свої шати, красується над горами, над морем, над небом
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconАртемівський індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «донецький національний технічний університет»
Українська мова державна мова України. Вона неоціненна національна святиня, скарбниця духовних надбань народу, запорука його подальшого...
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconДіагностика інноваційного потенціалу регіонального ринку вугільної продукції на прикладі вп „Шахта „стаханова” дп „Красноармійськвугілля”
Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу „Донецький національний технічний університет”
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconКомпетентнісно орієнтований підхід до вивчення зарубіжної літератури: данина моді чи нагальна необхідність?
Розробила викладач філологічних дисциплін індустріального технікуму державного вищого навчального закладу «криворізький національний...
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconПравила прийому до магістратури Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconДержавного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни
...
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconРозклад занять
Дніпродзержинський індустріальний коледж Державного вищого навчального закладу Директор коледжу
Індустріальний технікум державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» iconРозклад занять
Дніпродзержинський індустріальний коледж Державного вищого навчального закладу Директор коледжу
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка