Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Рішення VIІ міжнародної школи-конференції „ Актуальні проблеми фізики напівпровідників від 01. 10. 2010
70.4 Kb.
НазваРішення VIІ міжнародної школи-конференції „ Актуальні проблеми фізики напівпровідників від 01. 10. 2010
Дата конвертації09.10.2012
Розмір70.4 Kb.
ТипРішення
Зміст
Національній академії наук України
Ваші пропозиції та зауваження до Рішення просимо надсилати на електронну адресу isc_7@drohobych.net до 10 жовтня 2010 року
ПРОЕКТ Рішення

VIІ Міжнародної школи-конференції

Актуальні проблеми фізики напівпровідників".

від 01.10.2010

27 вересня - 1 жовтня 2010 року в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка відбулася VIІ Міжнародна школа-конференція (МШК-VII) "Актуальні проблеми фізики напівпровідників".

Конференція організована Національною академією наук України, Міністерством освіти і науки України, Наукова Рада з проблеми “Фізика напівпровідників та напівпровідникові пристрої” при ВФА НАН України, Українське фізичне товариство, Академія наук вищої школи України, Інститут фізики НАН України, Інститут фізики напівпровідників НАН України, Науково-виробниче підприємство “Карат”, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Для участі в МШК-VII було заявлено 153 доповідей від 46 наукових і навчальних установ України, США, Росії, Литви, Білорусії, Польщі та інших країн, зміст яких відображено у надрукованих до початку МШК тезах (об'ємом 248 сторінок).

У роботі МШК-VІI взяли участь 65 науковців з 21 наукових і навчальних закладів НАН України: Інститут фізики НАН України, Інститут фізики напівпровідників НАН України імені В.Є.Лашкарьова, Інститут прикладної оптики НАН України, Інститут фізики конденсованих систем НАН України; Київський, Волинський, Дніпропетровський, Львівський, Ужгородський, Чернівецький та Одеський національні університети, Національний університет "Львівська політехніка", Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут", Львівське науково-виробниче підприємство "Карат", ФТІ ім. Іоффе (Росія), Вільнюський університет (Литва) та інші. Значна кількість доповідей проголошена від імені спільних міжнародних авторських колективів.

Активну участь у роботі конференції взяли відомі фізики різних регіонів України: академік НАНУ Бродин М.С., члени-кореспонденти НАНУ: Блонський І.В., Стасюк І.В., Томчук П.М.; професори: Бабич В.М., Баранський П.І., Порошин В.М., Корбутяк Д.В., Шендеровський В.А., Курик М.В., Коваленко О.В., Буланий М.Ф., Бойчук В.І., Цмоць В.М., Пелещак Р.М., а також представники далекого і ближнього зарубіжжя: М.И. Маковийчук (Ярославский филиал Физико-технологического института РАН, Ярославль, Россия), A. Ziminskij (University Institute of Material Science and Applied Research , Vilnius, Lithuania) та інші.

Відрадно, що учасниками МШК-VII в достатньо високому відсотку були молоді науковці та аспіранти з академічних та вузівських закладів.

Упродовж роботи конференції детально були обговорені актуальні аспекти з питань квантово-розмірних напівровідникових структур, електронного транспорту, оптичних, фотоелектричних і магнітних властивостей напівпровідникових кристалів, домішкових і домішково-структурних комплексів технологічного і радіаційного походження, а також заслухані доповіді з питань технології, фізичних властивостей та практичного використання оксидної кераміки та органічних полімерів для оптоелектроніки, виконаних спільно в Дрогобицькому педуніверситеті та Львівському науково-виробничому підприємстві "Карат".

Представлені на МШК-VII доповіді засвідчують досить високий рівень розвитку фізики напівпровідників в Україні. Провідними в цьому аспекті є профільні дослідні інститути НАН та університети України.

Слід відзначити високий рівень доповідей, а також суттєве розширення експериментальних та теоретичних досліджень з фізики напівпровідників у Дрогобицькому педуніверситеті, які проводяться в найбільш актуальних напрямках.

Учасники VII-Міжнародної школи-конференції відзначають:

 1. Високий науковий рівень проведеної МШК-VII, що зумовлено участю провідних вчених з різних регіонів України та далекого і ближнього зарубіжжя.

 2. Відповідність теоретичних досліджень з сучасних проблем фізики напівпровідників в Україні світовому рівню.

 3. Недостатнє технологічне забезпечення щодо створення в Україні напівпровідникових квантово - розмірних структур та елементної бази нано-, мікро- та оптоелектроніки на їх основі та сучасної експериментальної дослідницької бази. Отримання і дослідження квантово - розмірних структур в Україні перебувають тільки в стані організації, а роботи на цю тему, що були виголошені під час проведення конференції, виконані переважно у співпраці із зарубіжними науковими установами. Проте, виконані у співдружності із західними партнерами наукові дослідження відповідають найвищим міжнародним стандартам; вони демонструють позитивний приклад можливості реалізації власних ідей, використовуючи зарубіжну сучасну технологічну та експериментальну бази.
 1. Започаткування в Україні нових організаційних структур -міждисциплінарних центрів користування унікальним обладнанням, які сприятимуть проведенню подальших наукових досліджень і діагностики матеріалів на світовому рівні.

 2. Проведення цієї Міжнародної школи-конференції переконливо засвідчило, що вона є:
 • ефективним засобом експертизи результатів наукових досліджень і сприяє пошуку шляхів їх впровадження в практику;

 • засобом визначення пріоритетів у фізиці напівпровідників;

• реалізацією чинних творчих контактів між вченими регіональних
наукових установ з провідними академічними центрами України;

 • засобом ефективного обміну думками, що сприяє залученню молодих науково-педагогічних кадрів та студентів старших курсів до наукових досліджень;

 • одним із ефективних засобів координації наукових робіт в масштабах України, які проводяться в найбільш актуальних напрямках фізики напівпровідників і напівпровідникової електроніки;

• підтвердженням плідності взаємодії НАН України, МОН України та Державного фонду фундаментальних досліджень.

6. Відновлені і зміцнені на цій МШК-VII зв'язки між регіональними науковими установами і провідними науковими центрами України та Росії зумовили появу на ряду робіт, виконаних у творчій співпраці, в тому числі між науковцями Дрогобицького педуніверситету і провідних центрів НАН України та Російської Академії наук.

Учасники VІІ Міжнародної школи-конференції постановляють:

Ввійти з пропозицією до наукової ради з "Фізики напівпровідників" НАН України про доцільність проведення таких шкіл-конференцій через два - три роки.

На снові заслуханих доповідей та їх обговорення, відзначити доцільність розвитку таких напрямків в області фізики напівпровідників:

 • створення сучасних доступних технологій отримання наноструктур різної розмірності та архітектури;

 • вдосконалення традиційних технологій отримання об’ємних напівпровідникових матеріалів високої досконалості для практичних цілей;

 • розвиток теоретичних моделей енергетичного спектру електронних та екситонних збуджень, електрон-екситон-фононних взаємодій наноструктур різної розмірності та архітектури;

 • методи синтезу випромінювання «білого спектру» на основі наноструктур та генерації випромінювання в широкому діапазоні спектру від ультрафіолетового до терагерцового на основі нових фізичних явищ і напівпровідникових матеріалів та структур;

 • реалізація нових принципів створення каскадних лазерів та каскадних приймачів випромінювання з оптимізованими характеристиками;

 • використання напівпровідникових наночасток, отриманих "мокрими" технологіями для задач медицини, фармакології, побутової техніки, приладобудування;

 • вирішення проблем, пов'язаних з розширенням можливостей зміни властивостей напівпровідників у наперед заданих напрямках за рахунок введення в об'єм легуючих домішок, їх комплексів з фоновими домішками чи структурними дефектами, а також зовнішніх чинників: радіаційних, термічних, лазерних обробок, тощо;

 • напівпровідникові термоелектричні перетворювачі і мала енергетика;

 • сенсорні системи на основі оксидних керамік, стекол та кристалічних напівпровідникових матеріалів.

 • інше.


Учасники VII-Міжнародної школи-конференції “Актуальні проблеми фізики напівпровідників» висловлюють щиру подяку за високий рівень організації та успішне проведення цієї Конференції:

1. Ректорові ДДПУ, професорові В.Г.Скотному.

2. Директору інституту фізики, математики та інформатики, голові Оргкомітету професору В.І. Бойчуку і колективам кафедр теоретичної фізики та методики викладання фізики (зав. кафедри проф. Бойчук В.І.) і загальної фізики (зав. кафедри проф. Пелещак Р.М.) Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, а також іншим працівникам ДДПУ, які проявили максимальну турботу про те, щоб участь науковців у роботі МШК-VII була не тільки продуктивною, але і приємною.

3. Спонсорам VІІ Міжнародної школи-конференції:

Національній академії наук України

Техніка для бізнесу”, м. Львів

ДП “Видавничий дім УКРПОЛ”, м. Стрий

Магазин цифрової техніки “Крапка”, м. Дрогобич

Учасники МШК-VII звертаються до Оргкомітету з проханням: розмножити проект Рішення цієї конференції і надіслати його в Національну академію наук України, Міністерство освіти і науки України, Наукову раду з проблеми «Фізика напівпровідників та напівпровідникових пристрої» при ВФА НАН України, Українське фізичне товариство, Академію наук вищої школи України, наукові інститути НАН України та вищі навчальні заклади, які проводять дослідження і розробки в області напівпровідників.

За дорученням загальних зборів Міжнародної школи-конференції:

Співголова програмного комітету,

директор Інституту фізики напівпровідників НАН України академік НАН України,

професор В.Ф. Мачулін
Співголова програмного комітету,

завідувач лабораторією фотоакустики і оптики

Інституту фізики НАН України

член-кореспондент НАН України,

професор І.В. Блонський
Співголова програмного комітету,

директор Інституту фізики, математики та інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

професор В.І. Бойчук

Ваші пропозиції та зауваження до Рішення просимо надсилати на електронну адресу isc_7@drohobych.net до 10 жовтня 2010 року
Схожі:

Рішення VIІ міжнародної школи-конференції „ Актуальні проблеми фізики напівпровідників від 01. 10. 2010 iconПовідомлення про проведення IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки 2010» Національна академія управління та науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки»
Информация, знания и креативность как основные ресурсы интеллектуального капитала
Рішення VIІ міжнародної школи-конференції „ Актуальні проблеми фізики напівпровідників від 01. 10. 2010 iconАктуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства : збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції, 12–14....
Рішення VIІ міжнародної школи-конференції „ Актуальні проблеми фізики напівпровідників від 01. 10. 2010 iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції актуальні проблеми юридичної науки 2010
Голова оргкомітету – С. А. Єрохін, доктор економічних наук, професор, ректор Національної академії управління
Рішення VIІ міжнародної школи-конференції „ Актуальні проблеми фізики напівпровідників від 01. 10. 2010 iconРішення v-ої Української наукової конференції з фізики напівпровідників (з міжнародною участю) 9-15 жовтня 2011 р., м. Ужгород
Ужгородського науково-технологічного центру моні іпрі нан україни, Ужгородського національного університету, Академії наук вищої...
Рішення VIІ міжнародної школи-конференції „ Актуальні проблеми фізики напівпровідників від 01. 10. 2010 iconФізика напівпровідників та напівпровідникові пристрої
Метою конференції є розгляд досягнень і широке обговорення сучасних проблем фізики напівпровідників, нових фізичних явищ та новітніх...
Рішення VIІ міжнародної школи-конференції „ Актуальні проблеми фізики напівпровідників від 01. 10. 2010 iconФізика напівпровідників та напівпровідникові пристрої
Метою конференції є розгляд досягнень і широке обговорення сучасних проблем фізики напівпровідників, нових фізичних явищ та новітніх...
Рішення VIІ міжнародної школи-конференції „ Актуальні проблеми фізики напівпровідників від 01. 10. 2010 iconРівненська обласна наукова медична бібліотека
А43 Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: матеріали Х ювілейної міжнародної наук практ конференції,...
Рішення VIІ міжнародної школи-конференції „ Актуальні проблеми фізики напівпровідників від 01. 10. 2010 iconПрограма актуальні проблеми прикладної фізики ІІ всеукраїнська науково-практична конференція
...
Рішення VIІ міжнародної школи-конференції „ Актуальні проблеми фізики напівпровідників від 01. 10. 2010 iconІ. І. Мечникова III українська наукова конференція з фізики напівпровідників
Наукова рада з проблеми “Фізика напівпровідників” Національної Академії наук України
Рішення VIІ міжнародної школи-конференції „ Актуальні проблеми фізики напівпровідників від 01. 10. 2010 iconКафедра фізики напівпровідників
Програмування і математичне моделювання” та спецкурси “Вступ до фізики напівпровідників”, “Напівпровідникове матеріалознавство”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка