Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Звіт про діяльність уаіб у 2009 році, Звіт Ревізійної комісії у 2009 році, План роботи та бюджет уаіб на 2010 рік, зміни до Етичного кодексу уаіб
116.28 Kb.
НазваЗвіт про діяльність уаіб у 2009 році, Звіт Ревізійної комісії у 2009 році, План роботи та бюджет уаіб на 2010 рік, зміни до Етичного кодексу уаіб
Дата конвертації29.04.2013
Розмір116.28 Kb.
ТипЗвіт


НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 22.02.2010 р.)


Рада УАІБ призначила дату проведення чергових Загальних зборів Асоціації

18 лютого 2010 року відбулося чергове засідання Ради УАІБ. Члени Ради прийняли рішення про проведення щорічних Загальних зборів Асоціації 14 квітня 2010 року у Києві та затвердили їх порядок денний. На Збори будуть винесені такі питання: Звіт про діяльність УАІБ у 2009 році, Звіт Ревізійної комісії у 2009 році, План роботи та бюджет УАІБ на 2010 рік, зміни до Етичного кодексу УАІБ.

Запрошені на засідання Ради керівники Регіональних представництв Асоціації у Дніпропетровську - С.Пустельник та у Донецьку - І. Охременко поінформували присутніх про діяльність та плани представництв, а також окреслили проблемні питання, з якими стикаються компанії в регіонах.

Члени Ради ознайомилися з інформацією О.Колесника про роботу, проведену за останній місяць з представниками ДКЦПФР для врегулювання ситуації з розрахунком біржового курсу. Рада доручила О.Колеснику та А.Рибальченку продовжити роботу з керівництвом Комісії щодо врахування пропозицій УАІБ при прийнятті змін до Положення про функціонування фондових бірж, зокрема, у частині встановлення більш жорстких вимог до розрахунку біржового курсу.

Рада затвердила рішення Дисциплінарного комітету УАІБ про виключення із членів УАІБ за порушення внутрішніх документів Асоціації п’ять компаній (з правом повторного вступу): ТОВ „АНПФ „Пенсійний стандарт” (м.Київ); ТОВ „КУА „Систем ессет менеджмент” (м.Київ); ТОВ „КУА „Акцепт” (м.Київ); ТОВ „КУА „КЕПІТАЛ ГРОСС” (м.Київ); ТОВ „КУА АПФ „Розвиток ессет менеджмент” (м.Київ).

Згідно з поданими заявами у зв’язку з припиненням професійної діяльності з управління активами з членів УАІБ виключено компанії ТОВ «КУА «Проффіт Інвест» (м.Київ) та ТОВ «КУА «ОМЕГА» (м.Київ).

На підставі інформації ДКЦПФР про анулювання ліцензії ТОВ «Авуар» (м.Київ) прийнято рішення про виключення цієї компанії зі складу членів УАІБ. У разі скасування рішення ДКЦПФР членство цієї компанії може бути відновлене.

Рада внесла зміни до Положення про нагороди Української асоціації інвестиційного бізнесу та запровадила найвищу відзнаку Асоціації «Знак пошани УАІБ», яка встановлюється за видатні особисті заслуги у розвитку і функціонуванні фондового ринку, вагомий вклад у розбудову та становлення ринку спільного інвестування, а також за активне відстоювання інтересів учасників ринку спільного інвестування та сприяння його цивілізованому розвитку.

На засіданні розглянуто питання про співпрацю УАІБ та громадської організації «Професійна асоціація корпоративного управління». Рада уповноважила Генерального директора УАІБ А.Рибальченка підписати відповідну угоду.

*****

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів»

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів» (реєстраційний №3041), розроблений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку й внесений урядом.

Документ передбачає внесення змін до Бюджетного та Господарських кодексів, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів «Про господарські товариства» та «Про виконавче провадження», які спрямовані на приведення їх положень у відповідність із законом «Про обіг векселів в Україні».

Законопроектом, зокрема, передбачено внесення доповнень до статей 50 та 78 Бюджетного кодексу України з метою встановлення заборони на використання векселів при здійсненні розрахунків з державним та місцевим бюджетом.

При цьому запроваджуються санкції та встановлюється адміністративна відповідальність за порушення умов видачі векселів.
*****
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну, за станом на 1 січня 2010 року склав $40 026,8 млн.

Згідно з даними Державного комітету статистики, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну, за станом на 1 січня 2010 року склав $40 026,8 млн., або $872,6 в розрахунку на одну особу.

У 2009 році в економіку України іноземними інвесторами було вкладено $5 634,6 млн. прямих інвестицій. Такий результат виявився на 51,6% менше показника попереднього року.

Основними інвесторами України є країни Європейського Союзу, які торік інвестували у вітчизняну економіку $4 016,8 млн. (71,3% від загального обсягу ПІІ). З країн СНД надійшло $1 064,7 млн. (18,9%), з інших країн світу - $553,1 млн. (9,8%). Водночас торік нерезидентами було вилучено капіталу на суму $941 млн.

У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці тощо, за 2009 рік склав $4 410,4 млн., що становить 72,6% рівня 2008 року.

Найбільше у минулому році зросли обсяги капіталу нерезидентів з Кіпру - на $947 млн., Російської Федерації - на $827,4 млн. та Нідерландів - на $804,6 млн.

Останніми роками склад основних-країн інвесторів України є практично незмінним. Десятка лідерів, на які припало майже 81% загального обсягу прямих інвестицій, є такою: Кіпр - $8 593,2 млн., Німеччина - $6 6813 млн., Нідерланди - $4 002 млн., Російська Федерація - $2 674,6 млн., Австрія - $2 604,1 млн., Великобританія - $2 375,9 млн., Франція - $1 640,1 млн., США - $1 387,1 млн., Віргінські, Британські острови - $1 371 млн., Швеція - $1 272,3 млн. У цілому, за станом на 01.01.2010 р. інвестиції в Україну надійшли зі 125 країн світу.

У 2009 році у порівнянні із попереднім роком збільшилася сума кредитів та позик, отриманих українськими підприємствами від прямих іноземних інвесторів. За станом на початок 2010 року вона склала $6 615,5 млн. Найбільше їх надійшло з Кіпру - $1 848,3 млн., Нідерландів - $802,2 млн., Німеччини - $535,6 млн., Франції - $503,4 млн., Російської Федерації - $435,3 млн., Австрії - $351,8 млн., Великобританії - $243,4 млн., Польщі - $194,7 млн., Швеції - $189,7 млн. та США - $185,4 млн. У результаті, загальний обсяг ПІІ в Україну, враховуючи позичковий капітал, на звітну дату становив $46 642 млн.

У галузевому розрізі беззаперечними лідерами за залученням ПІІ у 2009 році стали підприємства фінансового сектора, які за рік отримали $1 813,7 млн. Значні обсяги інвестицій також вдалося залучити підприємствам, що здійснюють торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів, предметів особистого вжитку ($537,6 млн.), операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям - ($451,2 млн.), а також підприємствам промисловості ($969,3 млн.), у тому числі переробної ($885,1 млн.).

Серед галузей переробної промисловості найбільше зросли обсяги ПІІ у хімічну та нафтохімічну промисловість (на $255,7 млн.) та у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на $151,3 млн.).

Позитивним чинником можна вважати те, що за підсумками 2009 року про наявність прямих іноземних інвестицій звітувало вже 19 тис. підприємств України (за підсумками 2008 р. їх нараховувалося 17,9 тис.).

За станом на 01.01.2010 р. найбільші обсяги іноземних інвестицій було зосереджено на підприємствах промисловості - $9 021,9 млн. (22,5% загального обсягу ПІІ в Україну), у тому числі переробної - $7 740,8 млн. та добувної - $1 128,1 млн. Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій внесено у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - $1 837,2 млн., у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів - $1 401,2 млн., хімічну та нафтохімічну промисловість –

$1 205,6 млн., машинобудування - $1 094,1 млн., виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції - $834,2 млн.

У фінансових установах було акумульовано $8 968,4 млн. (22,4%) ПІІ, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку - $4 224,6 млн. (10,6%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям - $4 065 млн. (10,2%).

Беззаперечним лідером серед регіонів щодо обсягів залучених іноземних інвестицій є м. Київ - $15 756,1 млн. (7 814 підприємств та 39,4% обсягу іноземного капіталу в економіку країни). До п’ятірки лідерів також входять Дніпропетровська область - $2 813,6 млн. (1 008 та 7%), Харківська область - $2 054,7 млн. (847 та 5,1%), Донецька область - $1 649,6 млн. (568 та 4,1%) та Київська область - $1 507,4 млн. (907 та 3,8%).
*****
У 2009 році з України в економіку інших країн світу

було спрямовано $69,8 млн. ПІІ

У 2009 році з України в економіку інших країн світу було спрямовано $69,8 млн., повідомляє Державний комітет статистики. При цьому інвестування здійснювалось переважно у вигляді грошових внесків.

Загалом, обсяг ПІІ з України в економіку інших країн світу, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці за станом на 01.01.2010 р. дорівнював $6 223,3 млн., у тому числі у країни ЄС - $5 908,3 млн. (95% загального обсягу), у країни СНД - $220,1 млн. (3,5%), в інші країни світу - $94,9 млн. (1,5%).

Основними інвесторами з України були підприємства, що належать до таких видів економічної діяльності: операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, обсяги інвестицій яких за станом на початок 2010 р. склали $5 347,5 млн. (85,9%); фінансова діяльність - $153,8 млн. (2,5%); торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку - $124,9 млн. (2%).

Прямі інвестиції з України були здійснені в 51 країну світу. Найбільші обсяги капіталу ($5 778,5 млн.) спрямовано до Кіпру. До Російської Федерації внесено $165,5 млн., до Польщі - $49,4 млн., до Грузії - $32,6 млн., до Латвії - $31,9 млн., до Казахстану - $27,1 млн., до Віргінських, Британських островів - $20,8 млн.

Найбільші інвестиції здійснено підприємствами Донецької області - $5 395,8 млн. (86,7%), м. Києва - $175,6 млн. (2,8%) та Дніпропетровської області - $110,9 млн. (1,8%).

Сума кредитів та позик, наданих українськими резидентами підприємствам прямого інвестування, за станом на 01.01.2010 р. дорівнювала $123,4 млн. У результаті, загальний обсяг прямих інвестицій з України в економіку інших країн світу, включаючи позичковий капітал, становив $6 346,7 млн.

*****
У січні 2010 року відтік коштів з ПІФ Казахстану становив 77,7 млн. тенге

У січні 2010 року казахстанські пайові інвестиційні фонди (відкриті та інтервальні) зазанали відтоку коштів у сумі 77,7 млн. тенге., повідомляє сайт Investfunds.kz. При цьому відкриті фонди втратили 8,16 млн. тенге., а інтервальні фонди - 69,54 млн. тенге. За офіційним курсом НБУ за станом на 1 лютого 2010 року 1 тенге дорівнював 0,054 грн.

Найвищу доходність у січні 2010 року (3,83%) продемонстрував відкритий ПІФ «Даму Инвест» під управлінням компанії «ОРДА Капитал». Лідером серед інтервальних фондів став ПІФ «Тенгри» під управлінням компанії «Private Asset Management», дохідність якого дорівнювала 3,03%.
*****
Обсяг чистих активів відкритих пенсійних фондів Польщі

за січень 2010 року збільшився на 1,8%

Згідно з даними Польської комісії з фінансового нагляду (KNF) за станом на початок лютого 2010 року в рамках накопичувальної пенсійної системи Польщі функціонувало 14 відкритих пенсійних фондів. За перший місяць поточного року загальна кількість їх учасників зросла на 1,1% з 14,36 млн. до 14,52 млн. осіб.

Загальний обсяг чистих активів відкритих пенсійних фондів Польщі на звітну дату становив 181,86 млрд. злотих, що на 1,8% більше показника початку року (178,63 млрд. злотих). За офіційним курсом НБУ за станом на 1 лютого 2010 року 1 злотий дорівнював 2,76 грн.

Структура активів відкритих пенсійних фондів Польщі за станом на початок лютого 2010 року була такою: державні цінні папери - 61,8%; акції, які знаходяться у лістингу фондової біржі, - 30,6%; банківські депозити - 1,6%; інші активи - 6%.
*****

За січень 2010 року обсяги активів пенсійних фондів другого рівня пенсійної системи Румунії зросли на 6,7%, а третього рівня - на 5,5%

За інформацією Комісії з нагляду за приватною пенсійною системою Румунії, за станом на початок лютого 2010 року в рамках обов’язкової накопичувальної пенсійної системи цієї країни функціонувало 12 приватних пенсійних фондів.

Загальний обсяг чистих активів цих фондів на звітну дату становив 2,54 млрд. леїв, що на 6,7% більше показника початку 2010 року (2,28 млрд. леїв). За офіційним курсом НБУ за станом на 1 лютого 2010 року 1 лей дорівнював 2,7 грн. При цьому кількість учасників цих установ за місяць зросла на 0,6% - з 4,91 млн. до до 4,94 млн. осіб.

У рамках третього рівня пенсійної системи Румунії функціонувало 13 пенсійних фондів. Загальний обсяг їхніх чистих активів на звітну дату дорівнював 215,3 млн. леїв, що на 5,5% більше показника початку року (204,04 млн. леїв). Кількість учасників цих фондів за місяць зросла на 0,7% з 187,2 тис. до 188,5 тис. осіб.
*****
За минулий тиждень Індекс ПФТС зріс на 36,69 пункту,

а Індекс українських акцій - на 77,44 пункту
Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 19.02.2010 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

205 236 363,24

674,99


Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»

за 19.02.2010 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

32 465 429,39

1 736,12


*****
За оцінками Мінекономіки падіння ВВП України у 2009 році становило 15%

За інформацією Міністерства економіки, у IV кварталі 2009 року відбулося значне зменшення глибини падіння ВВП. Якщо за підсумками І кварталу (до відповідного періоду 2008 року) відмічалося падіння на рівні 20,3%, то вже у ІV кварталі падіння становило 7 %. Сезонно скоригований ВВП за розрахунками Мінекономіки у IV кварталі 2009 року продемонстрував зростання на 1,9 % до ІІІ кварталу 2009 року (2,5 % у ІІ квартал до І кварталу 2009 року та 0% у ІІІ квартал до ІІ кварталу 2009 року). Загалом, у 2009 році падіння ВВП за оцінками Мінекономіки становить близько 15 %. У 2010 році відомство прогнозує зростання ВВП на 3%-3,7%.
*****

У 2009 році від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України становило $1 380,7 млн.

За 2009 рік експорт товарів з України становив $39 702,9 млн., а імпорт в Україну - $45 435,6 млн., що складало 59,3% та 53,1% від обсягів 2008 року, повідомляє Державний комітет статистики. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами торік дорівнювало $5 732,7 млн. (за 2008 рік - $18 580,9 млн.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,87 (за 2008 рік - 0,78).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 213 країн світу. Обсяги експорту до країн СНД становили 33,9% від загального обсягу, Азії - 30,6%, Європи - 25,9% (у тому числі до країн Європейського Союзу - 23,9%), Африки - 6,6%, Америки - 2,8%, Австралії і Океанії - 0,1%.

Імпорт з країн СНД дорівнював 43,3% від загального обсягу, Європи - 35,7% (у тому числі з країн Європейського Союзу - 33,9%), Азії - 14,4%, Америки - 4,8%, Африки - 1,4%, Австралії і Океанії - 0,3%.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами у 2009 році становило $4 352 млн. (у 2008 році - $5 273,3 млн.). При цьому обсяг експорту послуг становив $9 520,8 млн., а імпорту - $5 168,8 млн., що склало відповідно 81,1% та 79,9% від показників попереднього року.

Зовнішньоторговельні операції послугами Україна здійснювала з партнерами з 218 країн світу. Експорт послуг до країн СНД становив 40% від загального обсягу, до країн Європейського Союзу - 31,4%, інших країн - 28,6%. Імпорт послуг із країн СНД дорівнював 15,1% від загального обсягу, з країн Європейського Союзу - 58,1%, з інших країн - 26,8%.

Загалом, у 2009 році сальдо зовнішньоторговельного балансу виявилося від’ємним та становило $1 380,7 млн. (у 2008 році від’ємне сальдо дорівнювало $13 307,6 млн.).
*****
Фінансовий результат підприємств України від звичайної діяльності до оподаткування у 2009 році був від’ємним та становив 31,6 млрд. грн.

Згідно з інформацією Державного комітету статистики у 2009 році в Україні прибуток розміром 99 млрд. грн. одержали 58,7% підприємств, а збиток розміром 130,6 млрд. грн. - 41,3%. Фінансовий результат підприємств України від звичайної діяльності до оподаткування був від’ємним та становив 31,6 млрд. грн.

Торік найбільше прибуткових підприємств було зафіксовано у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві, у сфері освіти, у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, а збиткових - у торгівлі автомобілями та їх ремонті, будівництві, наданні комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту.

Частка прибуткових підприємств у промисловості у 2009 році дорівнювала 54,1%, а збиткових - 45,9%. При цьому найбільше прибуткових підприємств було зафіксовано у хімічній та нафтохімічній промисловості, виробництві шкіри та виробів із шкіри, виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування, а збиткових - у виробництві та розподілення електроенергії, газу та води, добуванні паливно-енергетичних корисних копалин, виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції.
*****
В Україні у січні 2010 року було зафіксоване зростання

промислового виробництва на рівні 11,8%

У січні 2010 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року в Україні було зафіксоване зростання промислового виробництва на 11,8%, повідомляє Державний комітет статистики. При цьому у першому місяці поточного року у порівнянні із груднем минулого року спостерігалося падіння промислового виробництва на 12,5%.

У добувній промисловості у січні 2010 року у порівнянні із січнем 2009 року відбулося зростання виробництва на 6,5%, у переробній промисловості - на 13,2%, у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - на 3,5%.
*****
У січні 2010 року підприємствами України було виконано

будівельних робіт на суму 1,5 млрд. грн.

Згідно з даними Держкомстату, у січні 2010 року підприємствами України було виконано будівельних робіт на суму 1,5 млрд. грн., що у порівнянних цінах становить 75,9% до обсягів будівництва у відповідному місяці попереднього року.

За характером будівництва обсяги робіт розподілилися таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 82,7% від загального обсягу, решта - з капітального і поточного ремонтів (8,7% та 8,6% відповідно). Найбільші обсяги будівельних робіт були зафіксовані у м. Києві, Харківській та Полтавській областях.
Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією

Схожі:

Звіт про діяльність уаіб у 2009 році, Звіт Ревізійної комісії у 2009 році, План роботи та бюджет уаіб на 2010 рік, зміни до Етичного кодексу уаіб iconЗвіт про роботу уаіб за 2009 рік
Відповідно до Програми розвитку та діяльності уаіб на 2009-2010 роки, затвердженої Загальними Зборами уаіб 18 лютого 2009 року, у...
Звіт про діяльність уаіб у 2009 році, Звіт Ревізійної комісії у 2009 році, План роботи та бюджет уаіб на 2010 рік, зміни до Етичного кодексу уаіб iconЗвіт про роботу уаіб за 3 квартал 2009 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 3 квартал 2009 року та Програми розвитку та діяльності уаіб на 2009-2010 роки, затвердженої Загальними...
Звіт про діяльність уаіб у 2009 році, Звіт Ревізійної комісії у 2009 році, План роботи та бюджет уаіб на 2010 рік, зміни до Етичного кодексу уаіб iconЗвіт про роботу уаіб за 2 квартал 2009 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 2 квартал 2009 року та Програми розвитку та діяльності уаіб на 2009-2010 роки, затвердженої Загальними...
Звіт про діяльність уаіб у 2009 році, Звіт Ревізійної комісії у 2009 році, План роботи та бюджет уаіб на 2010 рік, зміни до Етичного кодексу уаіб iconЗвіт про роботу уаіб за 2008 рік
Відповідно до Програми розвитку уаіб, затвердженої Загальними Зборами уаіб 22 березня 2007 року та Плану роботи уаіб на 2008 рік,...
Звіт про діяльність уаіб у 2009 році, Звіт Ревізійної комісії у 2009 році, План роботи та бюджет уаіб на 2010 рік, зміни до Етичного кодексу уаіб iconЗвіт про роботу уаіб у 2002 році Відповідно до Програми розвитку уаіб, затвердженої Загальними Зборами уаіб 20 квітня 2001 року, у 2002 році в уаіб виконувались роботи за такими напрямками: І
Відповідно до Програми розвитку уаіб, затвердженої Загальними Зборами уаіб 20 квітня 2001 року, у 2002 році в уаіб виконувались роботи...
Звіт про діяльність уаіб у 2009 році, Звіт Ревізійної комісії у 2009 році, План роботи та бюджет уаіб на 2010 рік, зміни до Етичного кодексу уаіб iconЗвіт про роботу уаіб у 2003 році Відповідно до Програми розвитку уаіб, затвердженої Загальними Зборами уаіб 20 квітня 2001 року та 6 червня 2003 року, в 2003 році в уаіб виконувались роботи за такими напрямками: І
Відповідно до Програми розвитку уаіб, затвердженої Загальними Зборами уаіб 20 квітня 2001 року та 6 червня 2003 року, в 2003 році...
Звіт про діяльність уаіб у 2009 році, Звіт Ревізійної комісії у 2009 році, План роботи та бюджет уаіб на 2010 рік, зміни до Етичного кодексу уаіб iconЗвіт про роботу уаіб за 4 квартал 2011 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 4 квартал 2011 року та Плану роботи уаіб на 2011 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 14...
Звіт про діяльність уаіб у 2009 році, Звіт Ревізійної комісії у 2009 році, План роботи та бюджет уаіб на 2010 рік, зміни до Етичного кодексу уаіб iconЗвіт про роботу уаіб за 2007 рік
...
Звіт про діяльність уаіб у 2009 році, Звіт Ревізійної комісії у 2009 році, План роботи та бюджет уаіб на 2010 рік, зміни до Етичного кодексу уаіб iconВиконання плану роботи та бюджету за 1-й квартал 2008 року
...
Звіт про діяльність уаіб у 2009 році, Звіт Ревізійної комісії у 2009 році, План роботи та бюджет уаіб на 2010 рік, зміни до Етичного кодексу уаіб iconЗвіт про виконання плану роботи та бюджету за 4-й квартал 2011 і на підставі звіту Ревізійної комісії затвердили його. Схвалено також план роботи та тимчасовий бюджет Асоціації на перший квартал 2012 року
Ради уаіб. Члени Ради заслухали звіт про виконання плану роботи та бюджету за 4-й квартал 2011 І на підставі звіту Ревізійної комісії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка