Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації
106.16 Kb.
НазваДержавна реєстрація друкованих засобів масової інформації
Дата конвертації17.12.2012
Розмір106.16 Kb.
ТипДокументы
Державна реєстрація

друкованих засобів масової інформації
Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні – це періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.
Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами.
Особа, яка заснувала друкований засіб масової інформації, є його засновником. Особи, які об’єдналися з метою спільного заснування видання, вважаються його співзасновниками.
Державній реєстрації згідно з частиною другою ст. 11 Закону підлягають усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення.
Законодавчі акти, що регулюють порядок державної реєстрації місцевих друкованих засобів масової інформації

- Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів»;
- наказ Міністерства юстиції України від 21.02.2006 року №12/5 (зі змінами) «Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності».
Право на заснування місцевого друкованого ЗМІ
Право на заснування друкованого засобу масової інформації належить:


 • громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, не обмеженим у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності;
 • юридичним особам України та інших держав;
 • трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції).Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації залежно від сфери розповсюдження здійснюється:


 • загальнодержавної, регіональної (дві та більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження – Державною реєстраційною службою України;
 • місцевої сфери розповсюдження - структурними підрозділами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.


Для державної реєстрації місцевого друкованого засобу масової інформації подається заява.
Зразок заяви про реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації (зразок)

Начальнику реєстраційної служби

Головного управління юстиції

у Чернігівській області

Баштовому В.В.

Заява про реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації

Згідно із Законом "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" прошу (симо) зареєструвати (перереєструвати у зв’язку із зміною засновника, назви, мови, сфери розповсюдження видання) періодичне (або таке, що продовжується) друковане видання).

Повідомляємо необхідні дані:

 • Засновник (співзасновник) видання: (засновник – юридична особа наводить повну назву згідно із документами, що підтверджують його (їх) цивільну правоздатність і подаються разом із заявою (копія виписки з ЄДР, статуту (положення), установчого договору засвідчені нотаріально), громадянин України або іншої держави наводить паспорті дані, дані про громадянство, що підтверджується копією відповідних сторінок паспорту).
 • Вид видання: (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест)
 • Статус видання: (вітчизняне, спільне)
 • Назва (назви) видання:
 • Мова(и) видання: (одномовне, змішаними мовами, паралельними випусками (із зазначенням мов)
 • Сфера розповсюдження: (місцева, регіональна (із зазначення областей на які буде поширюватися видання), загальнодержавна, зарубіжна)
 • Категорії читачів: (верстви населення на які розраховане видання: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники певної галузі, педагоги тощо)
 • Програмні цілі (основні принципи): (стисла характеристика програмних цілей або тематична спрямованість видання)
 • Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання:
 • Юридична адреса засновника: (кожного із співзасновників) та його (їх) банківські реквізити, номери засобів зв’язку : (юридична адреса, що наводиться у заяві, повинна співпадати з адресою юридичної особи, визначено у відповідних документах – статуті, свідоцтві про державну реєстрацію, положенні тощо)
 • Місцезнаходження редакції:
 • Вид видання за цільовим призначенням: (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне /понад 40 відсотків обсягу одного номера – реклама/, інформаційне, для дітей тощо).

У разі зміни юридичної адреси, банківських реквізитів, адреси редакції, виду, програмних цілей або тематичної спрямованості, періодичності випуску, обсягу та формату видання, статусу видання, виду видання за цільовим призначенням, вказаних у заяві, зобов’язуюсь (ємося) протягом місяця, з дня, коли такі зміни відбулись, повідомити реєструючий орган, в т. ч. внести зміни до правоустановчих документів.

Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на аркуші формату А4 за підписом засновників (співзасновників) або уповноважених ними осіб (для засновників – юридичних осіб підписи уповноважених осіб засвідчуються печаткою).
Реєструвальний орган має право зажадати від засновника (співзасновників) подання документів, якими підтверджується цивільна правоздатність, цивільна дієздатність засновника (співзасновників).
Для юридичної особи такими документами є:
1) копії виписки з Єдиного державного реєстру, статуту (положення), установчого договору, засвідчені нотаріально;
2) протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;
3) установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа);
4) довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлювальними документами).

Для фізичної особи таким документом є копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

Органу реєстрації забороняється вимагати від засновника (співзасновників) додаткові документи, не передбачені Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та Положенням про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні.
Строки розгляду заяви
Заява розглядається у місячний строк з дня її одержання. За результатами розгляду заяви приймається одне з таких рішень:


 • про державну реєстрацію;
 • про відмову в державній реєстрації;
 • про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію;
 • про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.


У разі виявлення відсутності (неточного або неправильного зазначення) в заяві відомостей, які передбачені Законом та Положенням, реєструвальний орган у десятиденний строк письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).
Зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію допускається реєструвальним органом не більше ніж на три місяці, якщо:
засновник (співзасновники) не подав(ли) до органу реєстрації всі документи, якими підтверджуються його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність;
між співзасновниками не укладено установчого договору, передбаченого статтею 9 Закону;
виникли обставини, за яких з незалежних від реєструвального органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе (невідповідність поданих документів законодавству України, наявність ухвали суду про заборону розгляду заяви конкретних засновників або конкретного друкованого ЗМІ, якщо внаслідок ухвалення реєструвального органом рішення будуть порушені права і свободи фізичних чи юридичних осіб тощо).
Зупинений строк розгляду заяви про державну реєстрацію місцевого друкованого ЗМІ поновлюється з дня, коли заявник письмово повідомить реєструвальний орган про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання.
Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ
Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ можлива виключно з підстав, установлених статтею 15 Закону, а саме:


 • якщо назва друкованого ЗМІ, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3, 4 Закону;
 • якщо реєструвальним органом уже раніше видане свідоцтво друкованому ЗМІ з тією самою назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;
 • якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого ЗМІ.


У разі неподання засновником (співзасновниками) протягом трьох місяців письмового повідомлення про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання, реєструвальний орган залишає заяву без розгляду та письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).
Рішення про відмову в державній реєстрації місцевого друкованого ЗМІ або порушення встановленого статтею 13 Закону порядку розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ може бути оскаржене засновником (співзасновниками) у суді.


Перереєстрація друкованого засобу масової інформації
Перереєстрація друкованого засобу масової інформації здійснюється реєструвальним органом у разі зміни:

а) засновника (складу засновників), у тому числі зміни найменування засновника;

б) назви видання;

в) мови видання;

г) сфери розповсюдження видання.

Для перереєстрації друкованого засобу масової інформації подається заява із зазначенням підстав перереєстрації. До заяви додаються документи, які підтверджують цивільну дієздатність та цивільну правоздатність засновника та копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. У разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації у зв’язку зі зміною засновника додатково до вищезгаданих документів додається угода між засновником (співзасновниками) і його правонаступником, укладена відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів, інших актів законодавства України.

Після прийняття реєструвальним органом рішення про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації засновник повертає оригінал попереднього свідоцтва.
Реєстраційний збір за державну реєстрацію місцевого друкованого засобу масової інформації
У разі прийняття рішення про державну реєстрацію місцевого друкованого засобу масової інформації реєструючий орган письмово повідомляє про це засновника (співзасновникам) та вказує йому (їм) про необхідність сплатити реєстраційний збір за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.
Після прийняття рішення реєструючим органом про державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації реєстраційний збір сплачується у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1287.
За державну реєстрацію місцевих друкованих засобів масової інформації установлений збір у таких розмірах:
а)свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах Чернігівської області, міста Чернігів або двох і більше сільських районів - 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
б) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій - 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
в) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру, - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту - 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів зменшується на 50 відсотків; звільняються від сплати реєстраційного збору місцеві друковані засоби масової інформації, засновані з благодійною метою і призначені для безплатного розповсюдження.
Збір за перереєстрацію місцевого друкованого засобу масової інформації чи видачу дубліката свідоцтва
У разі перереєстрації місцевого друкованого засобу масової інформації за видачу свідоцтва справляється збір у розмірі 50 відсотків установленого реєстраційного збору.
За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію місцевого періодичного друкованого видання справляється збір у розмірі 20 відсотків установленого реєстраційного збору.
Видача свідоцтва про реєстрацію друкованого ЗМІ
Свідоцтво про державну реєстрацію місцевого друкованого засобу масової інформації видається засновнику (співзасновникам) після сплати реєстраційного збору та надання відповідного платіжного документа, який залишається органу реєстрації.
Друкований засіб масової інформації вважається зареєстрованим з дня видачі свідоцтва про реєстрацію.
Порядок отримання інформації щодо назви друкованого засобу масової інформації, засновників, місцезнаходження редакції та юридичної адреси
Для отримання інформації щодо назви друкованого засобу масової інформації, засновників, місцезнаходження редакції та юридичної адреси необхідно звертатись до ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України за адресою: м. Чернігів, вул. Молодчого, 44.

Схожі:

Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації iconЗаконукраїн и про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні (
Додатки до друкованих засобів масової інформації у вигляді видань газетного та журнального типу є окремими періодичними і
Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації iconЗаконукраїн и про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні (
Додатки до друкованих засобів масової інформації у вигляді видань газетного та журнального типу є окремими періодичними і
Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації iconІнформація про результати роботи за 2001 рік відділу державної реєстрації юридичних осіб, легалізації об’єднань громадян та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації реєстраційної служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській
...
Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації iconІнформація Головного управління юстиції у Запорізькій області Перелік Свідоцтв про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, які втратили чинність (визнані недійсними) за період з 01. 03. 2006 по 01. 11. 2012 року
Перелік Свідоцтв про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, які втратили чинність (визнані недійсними)
Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації iconІнформація Головного управління юстиції у Запорізькій області Перелік Свідоцтв про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, які втратили чинність (визнані недійсними) за період з 01. 03. 2006 по 01. 07. 2010 року
Перелік Свідоцтв про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, які втратили чинність (визнані недійсними)
Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації iconПерелік зареєстрованих друкованих засобів масової інформації у Херсонській області
Чаплинська районна рада народних депутатів, Чаплинська районна державна адміністрація, трудовий колектив редакції
Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації iconПерелік зареєстрованих друкованих засобів масової інформації у Херсонській області
Чаплинська районна рада народних депутатів, Чаплинська районна державна адміністрація, трудовий колектив редакції
Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації iconЗареєстрованих друкованих засобів масової інформації житомирської області

Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації iconПерелік зареєстрованих друкованих засобів масової інформації у Луганській області

Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації iconПерелік друкованих засобів масової інформації, зареєстрованих на території закарпатської області

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка